[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Karol Jenny
Strojný inžinier.

* 11.1.1819, Viedeň
† 9.10.1893, Viedeň


     Narodil sa 11. januára 1819 vo Viedni. Bol absolventom, krátko aj asistentom viedenskej techniky, potom v r. 1850–1866 ako profesor stál na čele katedry matematiky, fyziky a mechaniky na banskoštiavnickej akadémii. Po odchode zo Štiavnice pôsobil na technike vo Viedni ako profesor technickej mechaniky a strojníctva, bol medzinárodne uznávaným odborníkom svojho odboru, začas aj dekanom a rektorom. Jeho účinkovanie v Banskej Štiavnici je tiež spojené predovšetkým so skvalitnením výuky strojníctva, ale pravdepodobne on bol iniciátorom aj zavedenia mimoriadnych prednášok o aplikáciách diferenciálneho a integrálneho počtu v strojníctve a prednáškového kurzu o pevnosti a pružnosti.
     Zomrel 9. októbra 1893 vo Viedni.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]