Údaje o medzinárodnej vedeckej spolupráci

 <     


(A) Vyslania vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd

Krajina Druh dohody:
MAD, KD, VTS
Meno
pracovníka
Počet
dní
TalianskoĽubica Holá17
MaďarskoAnna Jenčová5
Spolu 22


Krajina Druh dohody:
Medziústavné
Meno
pracovníka
Počet
dní


Krajina Druh dohody:
Ostatné
Meno
pracovníka
Počet
dní
ČR Vladimír Baláž 16
Švajčiarsko Martin Bečka 5
Brazília Stefan Dobrev 5
Egypt Stefan Dobrev 7
Argentína Anatolij Dvurečenskij 10
Poľsko Anatolij Dvurečenskij 7
Taliansko Anatolij Dvurečenskij 51
USA Anatolij Dvurečenskij 9
ČR Anatolij Dvurečenskij 3
Taliansko Roman Frič 16
Poľsko Roman Frič 9
Nemecko Ján Haluška 7
Mexiko Ján Haluška 20
Poľsko Ľubica Holá 14
Poľsko Marek Hyčko 9
Rakúsko Marek Hyčko 4
ČR Stanislav Jakubec 5
Taliansko Anna Jenčová 3
Maďarsko Anna Jenčová 3
Maďarsko Galina Jirásková 5
ČR Galina Jirásková 7
Japonsko Galina Jirásková 15
Nemecko Martin Kochol 4
USA Martin Kochol 9
ČR Martin Kochol 7
Rakúsko Martin Kochol 1
Dánsko Martin Kochol 6
Grécko Martin Kochol 7
Slovinsko Roman Nedela 10
Čína Roman Nedela 14
ČR Roman Nedela 15
UK Roman Nedela 7
Rakúsko Karol Nemoga 6
Belgicko Karol Nemoga 6
ČR Karol Nemoga 5
Nórsko Karol Nemoga 5
ČR Gabriel Okša 5
Francúzsko Gabriel Okša 11
Švajčiarsko Gabriel Okša 5
Francúzsko Miroslav Ploščica 9
ČR Jozef Pócs 7
Veľká Británia Sylvia Pulmannová 10
Taliansko Sylvia Pulmannová 5
Poľsko Sylvia Pulmannová 9
ČR Sylvia Pulmannová 7
ČR Beloslav Riečan 5
Francúzsko Oto Strauch 13
ČR Oto Strauch 16
Slovinsko Ondrej Šuch 4
ČR Ondrej Šuch 5
Rakúsko Ondrej Šuch 3
ČR Ľubomír Török 11
Rakúsko Ľubomír Török 4
ČR Peter Vadovič 1
Poľsko Elena Vinceková 9
ČR Imrich Vrťo 2
Švajčiarsko Marian Vajteršic 5
ČR Gejza Wimmer 3
Spolu 481(B) Prijatia vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd

Krajina Druh dohody:
MAD, KD, VTS
Meno
pracovníka
Počet
dní
Bulharsko Prof. Krassimir Atanassov 4
Taliansko Dr. Antonio Boccuto 10
Taliansko Prof. Domenico Candeloro 10
Litva Prof. Giedré Kardžiulyté 3
ČR Prof. Štefan Porubský 21
Spolu 48


Krajina Druh dohody:
Medziústavné
Meno
pracovníka
Počet
dníKrajina Druh dohody:
Ostatné
Meno
pracovníka
Počet
dní
Finland Dr. Teiko Heinonen 1
Italy Dr. Brunella Gerla 12
Austria Prof. Karl Svozil 1
ČR Prof. RNDr. Pavel Pták 3
USA Prof. Lászlo Fuchs 4
UK Prof. Robin L. Hudson 8
ČR Mgr. Tomáš Kroupa, PhD. 1
Austria Dr. Thomas Vetterlein 1
Italy Dr. Luca Spada 1
Australia Prof. R. K. Niven 5
USA Prof. Mary Beth Ruskai 6
Canada Prof. Peter Zvengowski 4
France Prof. Georges Grekos 7
Japan Prof. Kenji Nagasaka 122
France Prof. Pierre Liardet 15
ČR doc. RNDr. Ladislav Mišík, CSc. 10
ČR doc. RNDr. János T. Tóth, CSc. 10
USA Prof. E. Czabarka 5
USA Prof. L. Szekely 5
Spolu 221(C) Účasť na konferenciách v zahraničí

Dĺžka uvedeného pobytu je len dĺžkou strávenou na konferencii.
Väčšina pracovníkov strávila v zahraniči o 1-2 dni viac v závislosti na použitej doprave.

Krajina Názov konferencie Meno pracovníka Počet dní
ČR Rovnomerné rozdelenia a blokové postupnosti (workshop) Vladimír Baláž 15
Švajčiarsko PMMA'08 Martin Bečka 3
Brazília LATIN 2008 Stefan Dobrev 5
Egypt 12th Int. Conf. on Principles of Distributed Systems Stefan Dobrev 4
Argentína Residuated Structures: Algebra and Logic Anatolij Dvurečenskij 10
USA Order in Algebra and Logic Anatolij Dvurečenskij 9
Taliansko ManyVal'08 Anatolij Dvurečenskij 5
Taliansko Logic, Algebra and Math. Degree Anatolij Dvurečenskij 6
Poľsko IQSA 2008 Anatolij Dvurečenskij 7
Taliansko Advances in Set-Theoretic Topology Roman Frič 11
Taliansko ManyVal'08 Roman Frič 5
Poľsko IQSA 2008 Roman Frič 7
Francúzsko IWAP 2008 Marian Grendár 4
Nemecko Third Meeting on Vector Measures, Integration and Applications Ján Haluška 3
Mexiko Toeplitz/like operators and related topics Ján Haluška 4
Poľsko Workshop - Quasicontinuous functions Ľubica Holá 14
Poľsko IQSA 2008 Marek Hyčko 7
Rakúsko First Summer School on Copulas Marek Hyčko 3
Taliansko Mathematical Explorations in Contemporary Statistics Anna Jenčová 3
Japonsko DLT 2008 Galina Jirásková 4
Maďarsko AFL 2008 Galina Jirásková 5
USA Discrete Mathematics Day 2008 Martin Kochol 1
ČR Kolloquium fur Humboldt-Alumni in Tschechien und der Slowakei Martin Kochol 3
Dánsko Graph Theory 2008 Martin Kochol 6
Grécko GD 2008 Martin Kochol 5
Maďarsko Fete of Combinatorics and Computer Science Martin Kochol 5
Nemecko Colloquium on Combinatorics Martin Kochol 2
ČR Seminář Globální analýza Július Korbaš 1
Nemecko Surgery and Manifold Theory, in honor of Andrew Ranicki Tibor Macko 3
Poľsko Workshop 3in1 Graphs 2008 Peter Mihók 4
Slovinsko Algebraic Combinatorics on the Adriatic Coast III Roman Nedela 2
ČR ZR60: The Hamiltonian Graph Theory Workshop Roman Nedela 4
ČR Jarná škola z teórie grafov Roman Nedela 4
Čína The second International Workshop on Group Theory and Algebraic Combinatorics Roman Nedela 5
ČR Prague Midsummer Combinatorial Workshop XIV Roman Nedela 4
UK The Grothendieck-Teichmüller Theory of Dessins d'Enfants Roman Nedela 5
Belgicko Cryptography & Watermarking: Challenges for Academia and Industry Karol Nemoga 3
Rakúsko CECC '08 Karol Nemoga 3
ČR Rovnomerné rozdelenia a blokové postupnosti (workshop) Oto Strauch 15
Švajčiarsko PMMA'08 Gabriel Okša 3
Rakúsko AAA76 Miroslav Ploščica 3
ČR Summer School on General Algebra and Ordered Sets Miroslav Ploščica 7
ČR Summer School on General Algebra and Ordered Sets Jozef Pócs 7
Taliansko Many Val '08 Sylvia Pulmannová 5
Poľsko IQSA 2008 Sylvia Pulmannová 7
ČR Summer School on General Algebra and Ordered Sets Sylvia Pulmannová 7
Taliansko Many Val '08 Beloslav Riečan 5
Čína 2008 World IEEE Congress on Computational Intelligence Beloslav Riečan 7
Španielsko IPMU'08 Beloslav Riečan 6
Bulharsko 4th Int. IEEE Conf. on Intelligent Systems Beloslav Riečan 3
Poľsko Int. Workshop on Fuzzy Sets Beloslav Riečan 1
Francúzsko International Conference on Uniform Distribution Oto Strauch 5
Slovinsko Algebraic Combinatorics on the Adriatic Coast III Ondrej Šuch 2
Rakúsko Workshop on Discrete Mathematics Ondrej Šuch 4
Rakúsko Infinite groups and graphs Ondrej Šuch 3
ČR Czech-Slovak conference on graph theory Ľubomír Török 5
Rakúsko Workshop on Discrete Mathematics, Vienna Ľubomír Török 3
Švajčiarsko PMMA'08 Marian Vajteršic 3
Poľsko IQSA 2008 Elena Vinceková 7
ČR ODAM 2008 Gejza Wimmer 2
ČR ODAM 2008 Gejza Wimmer, ml. 2
Nemecko Set Theory Workschop Martin Zeman 7
Francúzsko 10th International Workshop in Set Theory Martin Zeman 5