XV. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené
pracovníkom organizácie v roku 2008

 <   > 

Domáce ocenenia

a) udelené SAV

Andrea Zemánková
Získala druhé miesto v I. oddelení vied v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov za rok 2008.

b) udelené mimo SAV

Anatolij Dvurečenskij
Čestný člen JSMF (Jednoty slovenských matematikov a fyzikov).

Ján Jakubík
Pri príležitosti sviatku Dňa ústavy mu udelil prezident Ivan Gašparovič vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.

Sylvia Pulmannová
Získala ocenenie ministra školstva SR Osobnosť vedy a techniky za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri riešení úloh výskumu a vývoja v SR, najmä v rámci úloh podporovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja v oblasti matematických základov kvantovej mechaniky.

Zahraničné ocenenia

Beloslav Riečan
Pamätná medaila Českej matematickej spoločnosti za dlhoročnú a významnú podporu česko–slovenskej spolupráce v matematike.