XVII. Problémy a podnety pre činnosť SAV

 <   > 

Oproti roku 2007 sme zaznamennali zníženie mimorozpočtových prostriedkov na projekty o 11 %. Toto bolo zapríčinené ukončením projektu ESF v priebehu roku 2008 (september 2008). Inštitucionálne financovanie pracovísk považujeme naďalej za veľmi neuspokojivé a pokladáme za správne posilniť rozpočty pracovísk SAV v oblasti tovarových výdavkov. Rovnako inštitucionálne kapitálové výdavky, ktoré poklesli o ďalších 36 %. Navrhujeme návrat aspoň na úroveň roku 2006.

Ako negatívne hodnotíme, že nebola realizovaná všeobecná výzva APVV v roku 2008. Preto sme sa nemohli uchádzať o grant APVV v kolektívoch, ktoré v roku 2008 končia projekt. Toto môže narušiť celý systém financovania projektov APVV. Za správne považujeme každoročne realizovanie všeobecnej výzvy s úspešnosťou aspoň 30 percent.

Stále vysoko hodnotíme činnosť Ústrednej knižnice SAV a pripojenie pracovísk SAV na základné informačné systémy. V roku 2009 predpokladáme rozšírenie prístupu do databázy vydavateľstiev Elsevier aj Springer-Verlag. Konkrétne prístup do celej kolekcie a do série Lecture Notes in Computer Science.

Kladne hodnotíme pokrok v elektronizácii dokumentov SAV.

Podporujeme posilnenie pružnosti WWW stránky SAV. Tiež by sme privítali posilnenie právnej pomoci pracoviskám SAV vo forme konzultácií a vzorových textov.