Prílohy

 <   > 


 1. Menný zoznam pracovníkov k 31. 12. 2008
 2. Projekty riešené na pracovisku
 3. Vedecký výstup
  1. Bibliografické údaje výstupov
  2. Ohlasy (citácie)
   1. Citácie vo WOS (1.1, 2.1)
   2. Citácie vo WOS - bývalí (1.1, 2.1)
   3. Citácie v SCOPUS (2.1, 2.2)
   4. Citácie v iných cit. indexoch a databázach (9, 10)
   5. Citácie v publikáciách neregistrovaných v cit. indexoch (3, 4)
   6. Recenzie a umelecké kritiky (5, 6, 7, 8)
 4. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie
 5. Údaje o medzinárodnej vedeckej spolupráci