[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

RNDr. Štefan Luscoň
Fyzik.

* 18.4.1912, Sihelné, okr. Námestovo
† 28.2.1977, Spišský Štiavnik, okr. Poprad


     Narodil sa 18. apríla 1912 v Sihelnom, okres Dolný Kubín. Pochádzal z chudobnej rodiny, a tak vzdelanie získal v duchovnom seminári. Po vysvätení za kňaza začal v roku 1937 študovať matematiku a fyziku na Prírodovedeckej fakulte KU v Prahe. Po uzavretí českých vysokých škôl sa vrátil na Slovensko. V štúdiu pokračoval najprv na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity a od roku 1940 na novozaloženej Prírodovedeckej fakulte SU, kde aj v roku 1942 získal absolutórium. Po vzniku Ústavu atómovej fyziky ako oddelenia Ústavu technickej fyziky SVŠT pre potreby poslucháčov PFSU sa stal prvým asistentom fyziky na svojej alma mater (1942). V tejto funkcii však pôsobil iba rok, lebo v roku 1943 ho biskup Vojtaššák povolal znova do služieb cirkvi. Ďalšie dva roky učil ako stredoškolský profesor na gymnáziu v Levoči. Po oslobodení opäť pracoval ako asistent na Prírodovedeckej fakulte SU. V tomto čase získal vôbec prvý doktorát z experimentálnej fyziky na PFSU za prácu Štúdium fotocely s vrstvou iodidu meďného, ktorú vypracoval pod vedením nestora slovenskej fyziky prof. Dionýza Ilkoviča. V čase prenasledovania veriacich na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov musel začiatkom roku 1950 odísť z fakulty. Istý čas pracoval vo Výskumnom ústave potravinárskom v Bratislave. Od roku 1957 pôsobil opäť ako duchovný v Spišskom Štiavniku.
     Zomrel 28. februára 1977 v Spišskom Štiavniku.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]