[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Andrej Vrábel
Pedagóg, matematik.

* 2.9.1910, Mokrá Lúka, okr. Rožňava
† 10.3.1991, Levice


     Narodil sa 2. septembra 1910 v Mokrej Lúke, okr. Rožňava. Po maturite (v r. 1929) v Leviciach študoval matematiku a deskriptívnu geometriu na Prírodovedeckej fakulte KU v Prahe.
     Začal vyučovať na meštianskej škole v Ružomberku, potom na gymnáziách v Šahách, Leviciach, Liptovskom Mikuláši, v Bardejove a 6 rokov na Priemyselnej škole strojníckej v Banskej Bystrici. Znovu na gymnáziu v Leviciach, kde od r. 1951 bol riaditeľom školy. Na každom svojom pôsobisku vedel u žiakov vzbudzovať záujem o štúdium matematiky a dosahovať výborné vyučovacie výsledky.
     Počas pôsobenia v Banskej Bystrici sa zúčastnil SNP ako člen Revolučného národného výboru v Banskej Bystrici.
     Bol jedným zo zakladateľov Pobočky JSMF v Nitre. Pri jeho 75. narodeninách JSMF mu udelila Medailu za zásluhy o rozvoj matematiky a fyziky a vyslovila mu uznanie za dlhoročnú pedagogickú prácu. Pedantným plnením povinností bol vzorom svojim žiakom i svojim kolegom.
     Zomrel 10. marca 1991 v Leviciach.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]