[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Ján Alojz Wagner
Prírodovedec, publicista.

* 3.7.1864, Slovenské Pravno
† 18.10.1930, Bratislava


     Narodil sa 3. júla 1864 v Slovenskom Pravne. Študoval na Prírodovedeckej fakulte viedenskej univerzity (1883–1889), kde získal doktorát filozofie (1889). Pracoval v rôznych poisťovniach v Rakúsku. Keď sa vrátil na Slovensko, založil Prvú slovenskú poisťovňu (1919) a bol jej riaditeľom.
     Patril medzi najvýznamnejších popularizátorov prírodných vied na Slovensku. Už ako študent konal meteorologické pozorovania. V polovici 80. rokov začal v slovenských novinách a kalendároch uverejňovať populárne články, hlavne z astronómie a meteorológie. V r. 1890 sa rozhodol vydávať prvý populárno-vedecký časopis u nás pod príznačným názvom Svet s cieľom „otvoriť aj národu tatranskému svet vedecký“. Žiaľ, vyšli iba tri čísla. Neskôr publikoval samostatné populárne štúdie, napríklad Nebo a zem (1890), Zjavy nebeské (1895), Mesiac a jeho pohyby (1901), Franklin a hromozvod (1902), Človek a hviezdy (1904), Vzduchoplavba (1918). Bol prvým propagátorom myšlienok teórie relativity na Slovensku. Zanechal bohatú zbierku kníh, ktorá je uložená v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Treba spomenúť tiež jeho rozsiahlu spolkovú činnosť a rôzne kultúrne aktivity.
     Zomrel 18. októbra 1930 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]