[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

prof. Karol Walek
Matematik, pedagóg.

* 13.9.1878, Pécs (Maďarsko)
† 3.9.1952, Sopron


     Narodil sa 13. septembra 1878 v Pécsi (Maďarsko). Bol absolventom banskoštiavnikej akadémie, ale baníckej odbornej činnosti sa venoval len krátko. Od r. 1902 prednášal na škole matematiku, spočiatku ako asistent, od r. 1908 vo funkcii adjunkta, od r. 1910 ako vedúci katedry matematiky. V r. 1904–1907 študoval matematiku na univerzite v Mníchove, tu získal doktorát dizertáciou o binárnych kubických transformáciách (1907). Na akadémii, neskôr Banskej a lesníckej vysokej škole, pôsobil aj po jej presťahovaní do Šoprone, až do r. 1952. Pred r. 1918 v oblasti matematiky publikoval len svoju doktorskú dizertáciu a prednášky, neskôr sa venoval aplikovanej matematike.
     Zomrel 3. septembra 1952 v Šoproni (Maďarsko).


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]