[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Michal Zöldy
Pedagóg, matematik.

* 27.3.1920, Kremnica
† 22.7.1991, Bratislava


     Narodil sa 27. marca 1920 v Kremnici. Maturoval na gymnáziu v Kremnici, MF vyštudoval na PF SU v Bratislave. Ako stredoškolský učiteľ pôsobil na gymnáziu v Kremnici, v Bratislave a na Strednej priemyselnej škole strojníckej taktiež v Bratislave.
     S PhDr. Vladimírom Václavíkom bol spoluzakladateľ Krajského ústavu pre ďalšie vzdelávanie učiteľov. Z ústavu prešiel ako inšpektor M a F na KNV, odtiaľ na Povereníctvo školstva, neskôr na Ministerstvo školstva, kde bol až do dôchodku (v r. 1985).
     Sústavne študoval domácu a zahraničnú odbornú literatúru v maďarčine, nemčine, ruštine a francúzštine. Skúsenosti získal i návštevami škôl poľských, maďarských a v Sovietskom zväze. Poznatky potom využil pri zlepšovaní vyučovania v našich školách.
     Do povedomia učiteľov a žiakov sa zapísal ako neúnavný organizátor matematických olympiád. Angažoval sa pri modernizácii vyučovania matematiky. Písal do slovenských a českých odborných časopisov, ako Matematika a fyzika ve škole, Rozhledy matematicko-fyzikální a iné.
     Záslužnú prácu vykonal ako spoluautor viacerých učebníc matematiky pre stredné školy. Z jeho iniciatívy vyšli zbierky vyriešených úloh z algebry a geometrie.
     Z učebníc spomenieme: Matematika pre 3. ročník SVŠ, vetva prírodovedná, SPN, 1968, vyšla v Prahe aj pre slovenské školy v slovenčine. Zbierka riešených úloh z algebry, SPN, 1969. Zbierky riešených úloh z geometrie I. a II. pre SVŠ a SOŠ – vydavateľ SPN, Úlohy o výrokoch a množinách pre 1. ročník gymnázií, SPN, 1970. Matematika – experimentálny učebný text pre 2. ročník gymnázia, 3. časť, SPN, 1980. Anglická geometria pre 3. ročník.
     Roky na Ministerstve školstva patrili k najplodnejším v živote Michala Zöldyho. Rok čo rok s príslovečnou svedomitosťou pripravoval príklady pre maturitné skúšky.
     V spomienkach kolegov a žiakov sa zapísal ako skromný človek, výborný matematik, na ktorého sa nezabúda.
     Všestranná práca Michala Zöldyho v oblasti matematiky bola r. 1975 ocenená udelením vyznamenania Zaslúžilý člen Jednoty slovenských matematikov a fyzikov.
     Zomrel 22. júla 1991 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]