[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Jozef Filip
Pedagóg, matematik.

* 2.8.1900, Rybná nad Zdobnicou, okr. Žamberk (ČR)
† 20.5.1982, Bratislava


     Narodil sa 2. augusta 1900 v Rybnej nad Zdobnicou, okres Žamberk. Vysokoškolské štúdium na Karlovej univerzite v Prahe ukončil 18. 5. 1923, kde získal aprobáciu na vyučovanie matematiky a deskriptívnej geometrie. V rokoch 1923–1955 učil na gymnáziu v Martine. Potom nastúpil na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SVŠT v Bratislave, kde pôsobil ako odborný asistent až do odchodu na dôchodok v r. 1974. K jeho žiakom patrí napr. M. Hejný.
     Je autorom 11 článkov uverejnených v časopise Rozhledy, ako aj autorom viacerých veľmi dôkladne prepracovaných učebníc, príručiek či zbierok príkladov z geometrie. Počas pôsobenia v Martine viedol spevokol.
     Za svoju činnosť dostal v r. 1962 Čestné uznanie JSMF a v r. 1972 Pedagogické vyznamenanie I. stupňa.
     Zomrel 20. mája 1982 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]