[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Karol Hadaly
Matematik.

* 1743, Kolárovo
† 19.7.1834, Budapešť (Maďarsko)


     Narodil sa v r. 1743 v Kolárove. Bol príslušníkom jezuitského rádu, študoval na trnavskej univerzite, kde získal doktorát filozofie aj práva. Prednášal matematické predmety spočiatku na svojej materskej univerzite, po jej presťahovaní do Budína na kráľovských akadémiách v Trnave, Rábe (Győr), Päťkostolí (Pécs) a Bratislave. V r. 1810–1831 bol profesorom matematiky na peštianskej univerzite, prednášal aj na tamojšom Institutum geometricum. Bol uznávaným odborníkom v oblasti hydrotechniky a vodného staviteľstva, za zásluhy a publikácie v tejto oblasti sa stal členom zahraničných učených spoločností (Jena, Göttingen) a nositeľom viacerých vyznamenaní. Napísal niekoľko učebníc hydrotechniky, staviteľstva, ale aj algebry, geometrie a mechaniky – niektoré z nich vyšli až v 7 vydaniach. Knižnú prácu vydal aj o problematike rovnomerného delenia kružnice a uhlov.
     Zomrel 19. júla 1834 v Budapešti.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]