[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Eduard Haluška
Matematik, pedagóg.

* 19.5.1910, Kráľova Lehota okr. Liptovský Mikuláš
† 24.4.1980, Bratislava


     Narodil sa 19. mája 1910 v Kráľovej Lehote (okr. Liptovský Mikuláš). V r. 1930 maturoval na Štátnom koedukačnom učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi. Vyučoval na Ľudovej škole v Dobšinskej Maši. Po skončení 2. svetovej vojny sa presťahoval do Bratislavy. Vyučoval na viacerých bratislavských školách, a počas jedného roka aj vo Sv. Jure pri Bratislave.
     Popri zamestnaní študoval matematiku a deskriptívnu geometriu na PF UK v Bratislave. Štúdium ukončil v r. 1956. Potom pôsobil na Pedagogickej škole na Dunajskej ul., Strednej škole pre pracujúcich na Vazovovej aj Zochovej ul. a Strednej priemyselnej škole strojníckej na Fajnorovom nábr. a Kvačalovej ul. Do dôchodku odišiel v r. 1973.
     Zomrel 24. apríla 1980 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]