IX. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity

 <   > 

 1. Vedecko-popularizačná činnosť
 2. Usporiadanie domácich vedeckých podujatí (vrátane kurzov a škôl)
 3. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada ústav v r. 2009
 4. Počty pracovníkov v organizačných a programových výboroch národných konferencií
 5. Členstvo v redakčných radách domácich časopisov
 6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach
 7. Účasť na výstavách a jej zhodnotenie


1. Vedecko-popularizačná činnosť

Počet knižných publikácii: 0
Počet prednášok: 12
Počet príspevkov v tlači a knižných publikáciách: 10
Počet príspevkov v rozhlase: 7
Počet príspevkov v televízii: 2
Počet koncertných vystúpení: 2
Počet besied so študentami, novinármi apod.: 1
Počet ohlasov na internete: 3
Počet koncertných vystúpení: 2

Konkrétne činnosti

Anatolij Dvurečenskij
 1. A. Dvurečenskij: Nestor matematikov 85-ročný, Aktuality SAV, 16.10.2008, článok.
 2. Malí géniovia sa pobili o milióny. 3. 3. 2008; Slovenka; č. 9, s. 81; Greš Ján.
 3. Matematici SAV pomáhajú prepravovať plyn - tlačová beseda na pôde SAV dňa 24. 4. 2004.
 4. http://www.sme.sk/c/3844725/Matematici-SAV-pomahaju-prepravovat-plyn.html
 5. http://www.i-news.sk/291012/matematici-sav-pomahaju-prepravovat-plyn
 6. http://www.ta3.com/sk/reportaze/aktualne?sekcia=3
 7. http://www.financnik.sk/index.php?did=54&messagefr=SK&messageid=614567&messagetitle=Tab%3A+Preh%BEad
 8. http://teraz.sme.sk/
 9. Plynovody sú bezpečnejšie vďaka matematikom zo Slovenska (25.04.2008; Pravda; s. 8; mq).
 10. Haló-haló-haló. E. Ťapajová-rozhovor s A. Dvurečenským, Tele plus, 17 č. 11, 2008, str. 2.
 11. Kráľovná vied v službách plynárov, A. Štrpková, Revue priemyslu, č. 6, 2008, 70–71.
 12. Beseda na rádiu Devín, Solárium, O matematike, 10. 6. 2008, 13.00–13.30.
 13. Slovenská akadémia vied udeľovala ceny najvýznamnejším slovenským bádateľom a propagátorom našej vedy. (19.06.2008; Rozhlasová stanica Slovensko; Popoludnie s rozhlasom; 14.30; 3,5 min.; HARAJ Igor) Rozhovor s redaktorkou K. Kacerovou.
 14. Ako naši matematici prepravujú plyn (1. časť), beseda na stanici Rádio Slovensko, 20. 6. 2008, 17.10–17.30.
 15. Stretnutia – rozhovor s A. Dvurečenským, rádio Regina, 23. 6. 2008, 20.00–20.30.
 16. Možno hľadajú práve teba. 15.09.2008; Slovenka; č. 37, s. 80;
 17. (Spolu s K. Nemogom.) Solárium: Aplikácia matematiky pri preprave plynu, beseda na stanici Rádio Devín, 11.09.2008, 13.00–13.30.
 18. Matematické rovnice v rúrach. Siemens Visions 2/2008.
 19. Člen odbornej komisie Talenty Európy.
 20. A. Dvurečenskij: Cena ministra v správnych rukách, Správy SAV 43, č. 12, 2008, p. 2. (článok)

Marián Grendár
 1. Prednáška Moderné metódy aplikovanej štatistiky na Gymnáziu J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, Gymnáziu A. Sládkoviča v Banskej Bystrici a Gymnáziu Ľ. Štúra vo Zvolene.
 2. Prednáška Matematické pozadie niektorých metód modernej aplikovanej štatistiky na Gymnáziu J. G. Tajovského v Banskej Bystrici.
 3. Prednáška Jaynesova kocka na Matematickom klube MaK, konanom na Chate pod Suchým vrchom.
 4. Prednáška Nazretie do modernej aplikovanej štatistiky na 40. konferencii slovenských matematikov v Jasnej.

Emília Halušková
 1. Prednáška v rámci Európskeho týždňa vedy a techniky na Evanjelickom Gymnáziu J. Tranovského v Liptovskom Mikuláši.

Galina Jirásková
 1. Prednáška P=NP? Alebo: Ako sa stať milionárom..., Popoludnie s informatikou, PF UPJŠ Košice, 27. 11. 2008.

Karol Nemoga
 1. Prednáška: Aplikácie matematiky pri optimalizácii prepravy plynu, Snem JSMF 26. 8. 2008, Nitra. (T. Žáčik spoluautor.)
 2. Beseda na Rádiu Devín, relácia Solárium, Aplikácie matematiky v kryptológii I, 25. 9. 2008, 13:00
 3. Beseda na Rádiu Devín, relácia Solárium, Aplikácie matematiky v kryptológii II, 2. 10. 2008, 13:00
 4. Prednáška v rámci Európskeho týždňa vedy, Aplikácie matematiky v kryptológii, november 2008, Košice

Jozef Pócs
 1. Prednáška v rámci Európskeho týždňa vedy a techniky, Ako pracujú matematici, Gymnázium Alejová 1, Košice, 24.11.2008.

Sylvia Pulmannová
 1. Zmienka o ocenení Osobnosť vedy a techniky 2008, článok: "Vedecké ceny získali od Mikolaja najmä technici a prírodovedci", 27. 11. 2008 (www.sme.sk; Slovensko, S-;4tk).

Beloslav Riečan
 1. Televízna relácia Prof. Beloslav Riečan, Gen.sk, STV2, vysielané 28. 11. 2008.

Gejza Wimmer
 1. Prednáška v rámci Európskeho týždňa vedy a techniky, Odhady a testy, FPV UMB, Banská Bystrica, 25. 11. 2008.

2. Usporiadanie vedeckých podujatí (vrátane kurzov a škôl)

a) domáce
Roman Frič
40. konferencia slovenských matematikov v Jasnej pod Chopkom, 27. 11. 2008 - 30. 11. 2008, člen programového výboru. Počet účastníkov: 100.

Karol Nemoga, Beloslav Riečan
40 rokov Rímskeho klubu, Bratislava, 9. 12. 2008. Spoluorganizácia konferencie MÚ SAV a Slovenská asociácia Rímskeho klubu. Počet účastníkov: 30.

Beloslav Riečan
Duchovné hodnoty pre dnešok, Rožňava 28. 9. 2008 - 30. 9. 2008. Asi 50 účastníkov.

Beloslav Riečan
Seminár Matematika a hudba, Banská Bystrica 12. 12. - 13. 12. 2008. Asi 20 účstníkov.

b) medzinárodné

Ján Borsík, Miloslav Duchoň, Roman Frič
22nd Summer Conference on Real Functions Theory
31. 8. 2008–5. 9. 2008, Stará Lesná
Hlavný organizátor: MÚ SAV, det. pracovisko Košice
Prínos: Konferencia predstavuje tradičné vrcholné podujatie v oblasti reálnej analýzy v stredoeurópskom regióne. Stretnutie s významnými zahraničnými matematikmi umožňuje výmenu informácií a získanie nových poznatkov v oblasti matematickej analýzy.

Eva Drobná, Anatolij Dvurečenskij, Mária Jurečková, Ferdinand Chovanec, František Kôpka, Beloslav Riečan
FSTA - Fuzzy Set Theory and Applications
4. 2. - 8. 2. 2008, Liptovský Ján
Pravidelné stretnutie odborníkov z teórie fuzzy množín a ich aplikácií.
Počet učastníkov asi 80.

Anatolij Dvurečenskij, Sylvia Pulmannová
9th Biennial IQSA Meeting, Quantum Structures '08
5. 7. 2008–13. 7. 2008, Sopot, Poľsko
Prínos: Pravidelné stretnutie odborníkov z celého sveta z teórie kvantových logík. Asi 100 účastníkov.

Karol Nemoga
Future in Scientific Publishing, 2nd New Members Forum
10. 11. 2008 - 10. 11. 2008, Bratislava
Organizácia konferencie MÚ SAV, SAV a STM (Svetová asociácia vydavateľov vedeckej literatúry). Konferencie sa zúčastnili viceprezidenti vydavateľstiev Elsevier a Springer-Verlag. Celkovo asi 30 účastníkov, z ktorých viac ako polovica bola zo zahraničia.

Gejza Wimmer
Winter Workshop on Mathematical Statistics 2008
15. 12. 2008–16. 12. 2008, Bratislava
Prínos: Workshop bol organizovaný v spolupráci s Ústavom merania SAV. Bol venovaný životnému jubileu (70 rokov) prof. A. Pázmana a na ňom bolo prezentovaných 18 vystúpení hlavne zahraničných a domácich prednášok z matematickej štatistiky.

Martin Zeman
Association for Symbolic Logic, annual meeting 2008
27. 3. 2008–30. 3. 2008, Irvine, USA
Prínos: Výročné konferencie ASL majú za účel komunikovať najvýznamnejšie výsledky v obore za uplynulý rok. Okrem toho sa udeľujú ceny za práce s výnimočným prínosom. V 2008 boli udelené nasledujúce ceny: Goedel Lecture (H. Woodin, Berkeley), Shoenfield prize (B. Balcar a T. Jech, MUCAV Praha) a Karp Prize (Zlil Sela, Hebrew University).

3. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada ústav v r. 2009

Ján Borsík, Miloslav Duchoň, Roman Frič
XXIII. Summer Conference on Real Functions Theory
XXIII. Letná škola z teórie reálnych funkcií, Niedzica, Poľsko, 30. 8.–4. 9. 2009
Kontakty:

Július Korbaš
Bratislava Topology Symposium - Group Actions and Homogeneous Spaces
Bratislavské topologické sympózium - Akcie grúp a homogénne priestory, Bratislava, FMFI UK, 7. 9. 2009 - 11. 9. 2009
Kontakty:

Miroslav Ploščica, Jozef Pócs
Summer School on General Algebras and Ordered Sets
Letná škola z algebry a usporiadaných množín, Stará Lesná, 5. 9. 2009 - 11. 9. 2009
Kontakty:

Anatolij Dvurečenskij, Beloslav Riečan
ISCAMI'09 (International Student Conference in Applied Mathematics and Informatics)
Medzinárodná študentská konferencia z aplikovanej matematiky a informatiky, Ostrava, ČR
Kontakty:

Beloslav Riečan
Worshop
Workshop, Sofia, Bulharsko
Kontakty:

Beloslav Riečan
Worshop
Workshop, Banská Bystrica
Kontakty:

Beloslav Riečan
Worshop
Workshop, Warszawa, Poľsko
Kontakty:

Gejza Wimmer
Measurement 2009
Meranie 2009
Kontakty:

Gejza Wimmer
Matrices and Statistics 2009
Matice a štatistika 2009
Kontakty:

Roman Frič
Bol som členom organizačného výboru konferencie Matematika v škole dnes a zajtra, 10. - 12. septembra 2006, ktorú usporiadala Katolícka univerzita v Ružomberku.

Sylvia Pulmannová
Workshop "Quantum Structures", Stavebná fakulta STU, Bratislava, 22. 11. - 25. 11. 2007

Beloslav Riečan
Duchovné hodnoty pre dnešok, Ružomberok 20. - 21. 4. 2007

4. Domáce vyznamenania a ceny za vedeckú a inú činnosť a iné dôležité informácie k vedecko-organizačným a popularizačným aktivitám

Anatolij Dvurečenskij
Cena Literarneho fondu za citačný ohlas

Beloslav Riečan
Cena primátora Banskej Bystrice

Cena rektorky UMB

Zlatá medaila UMB

Peter Vadovič
Cena Podporného fondu Š. Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest na SAV.

Andrea Zemánková
čestné uznanie v rámci udeľovania ocenení "Vedec roka SR 2006"

4. Počty pracovníkov v organizačných a programových výboroch národných konferencií

V 4 výboroch pôsobili 3 pracovníci MÚ SAV.

5. Členstvo v redakčných radách domácich časopisov

Ján Borsík
Tatra Mountains Mathematical Publications
Mathematica Slovaca

Miloslav Duchoň
Mathematica Slovaca
Tatra Mountains Mathematical Publications, hlavný redaktor
Zentralblatt Math, hlavný redaktor slovenskej redakcie

Anatolij Dvurečenskij
Mathematica Slovaca, výkonný redaktor
Tatra Mountains Mathematical Publications
Science & Military

Michal Fečkan
Mathematica Slovaca

Roman Frič
Tatra Mountains Mathematical Publications
Studies of the University in Žilina

Ján Haluška
Tatra Mountains Mathematical Publications

Ľubica Holá
Mathematica Slovaca
Tatra Mountains Mathematical Publications

Juraj Hromkovič
Computing and Informatics

Ferdinand Chovanec
Tatra Mountains Mathematical Publications

Stanislav Jakubec
Mathematica Slovaca

Mária Jurečková
Science & Military, predseda redakčnej rady časopisu

Július Korbaš
Mathematica Slovaca

Karol Nemoga
Tatra Mountains Mathematical Publications, výkonný redaktor
Zentrallblatt Math, výkonný redaktor

Roman Nedela
Acta Universitatis Mathaei Belii
Tatra Mountains Mathematical Publications

Miroslav Ploščica
Mathematica Slovaca
Tatra Mountains Mathematical Publications

Sylvia Pulmannová
Mathematica Slovaca, hlavný redaktor
Tatra Mountains Mathematical Publications

Beloslav Riečan
Mathematica Slovaca
Tatra Mountains Mathematical Publications
Obzory matematiky, fyziky a informatiky
Tvorba

Oto Strauch
Uniform Distribution Theory, výkonný redaktor

Marian Vajteršic
Computing and Informatics

Imrich Vrťo
Journal of the Applied Mathematics, Statistics and Informatics

Gejza Wimmer
Mathematica Slovaca
Tatra Mountains Mathematical Publications

Tibor Žáčik
Tatra Mountains Mathematical Publications, výkonný redaktor
Mathematica Slovaca, technický redaktor
Zentralblatt Math, technický redaktor

6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach

Martin Bečka
Slovenská informatická spoločnosť, člen

Ján Borsík
JSMF - Jednota slovenských matematikov a fyzikov, člen
SMS - Slovenská matematická spoločnosť, člen

Miloslav Duchoň
SMS - Slovenská matematická spoločnosť, člen

Anatolij Dvurečenskij
JSMF - Jednota slovenských matematikov a fyzikov, člen výboru pobočky JSMF Bratislava 1
Učená spoločnosť SAV, zakladajúci člen
SMS - Slovenská matematická spoločnosť, člen

Roman Frič
JSMF - Jednota slovenských matematikov a fyzikov, člen Ústredného výboru JSMF
SMS - Slovenská matematická spoločnosť, člen výboru

Marián Grendár
JSMF - Jednota slovenských matematikov a fyzikovm, člen

Ján Haluška
SMS - Slovenská matematická spoločnosť (sekcia JSMF), člen

Emília Halušková
SMS - Slovenská matematická spoločnosť, člen
JSMF - Jednota slovenských matematikov a fyzikov, člen

Juraj Hromkovič
Učená spoločnosť SAV, člen

Marek Hyčko
JSMF - Jednota slovenských matematikov a fyzikov, tajomník, od septembra 2008

Ján Jakubík
Učená spoločnosť SAV, emeritný člen

Stanislav Jakubec
Jednota slovenských matematikov a fyzikov, člen

Anna Jenčová
Jednota slovenských matematikov a fyzikov, člen

Martin Kochol
JSMF - Jednota slovenských matematikov a fyzikov, člen
Humboldtov klub na Slovensku, člen

Július Korbaš
JSMF - Jednota slovenských matematikov a fyzikov, člen výboru pobočky JSMF Bratislava 1

Peter Mihók
JSMF - Jednota slovenských matematikov a fyzikov, člen

Roman Nedela
SMS - Slovenská matematická spoločnosť, predseda
JSMF - Jednota slovenských matematikov a fyzikov, člen

Karol Nemoga
JSMF - Jednota slovenských matematikov a fyzikov, člen

Miroslav Ploščica
JSMF - Jednota slovenských matematikov a fyzikov, člen

Sylvia Pulmannová
JSMF - Jednota slovenských matematikov a fyzikov, člen

Miroslav Repický
JSMF - Jednota slovenských matematikov a fyzikov, člen

Beloslav Riečan
JSMF - Jednota slovenských matematikov a fyzikov, člen Ústredného výboru, predseda pobočky JSMF v Banskej Bystrici

Oto Strauch
JSMF - Jednota slovenských matematikov a fyzikov, člen

Marian Vajteršic
JSMF - Jednota slovenkých matematikov a fyzikov, člen
SMS - Slovenská informatická spoločnosť, člen

Imrich Vrťo
JSMF - Jednota slovenských matematikov a fyzikov, člen
Slovenská informatická spoločnosť, predseda revíznej komisie

Gejza Wimmer
JSMF - Jednota slovenských matematikov a fyzikov, člen výboru pobočky Bratislava 1
SMS - Slovenská matematická spoločnosť, člen výboru
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, člen výboru
Komisia biometriky P-SAPV, člen

Tibor Žáčik
SMS - Slovenská matematická spoločnosť (sekcia JSMF), člen

7. Účasť na výstavách a jej zhodnotenie