Veľká Británia - zástava FB

Matematický ústav SAV, v. v. i.

riaditeľ

 • doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.

zástupca riaditeľa

 • prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.

Správna rada

 • doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. (predseda)
 • prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. (podpredseda)
 • doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
 • doc. Ing. Gabriel Okša, CSc.
 • RNDr. Tibor Žáčik, CSc.

Dozorná rada

 • zástupca predsedníctva SAV
 • externý člen
 • prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.

Vedecká rada

 • Mgr. Anna Jenčová, PhD. (predsedkyňa)
 • doc. RNDr. Ľubica Holá, DrSc.
 • Mgr. Marek Hyčko, PhD. (podpredseda)
 • prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.
 • doc. RNDr. Sylvia Pulmannová, DrSc.
 • externí pracovníci
 • doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.
 • prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.

vedecký tajomník

 • Mgr. Marek Hyčko, PhD.

sekretárka

 • Eugénia Ondrušková

knižnica

Detašované pracovisko Košice

vedúci

 • RNDr. Jozef Pócs, PhD.

sekretárka

 • Katarína Štefančíková

Oddelenie informatiky, Bratislava

vedúci

 • doc. Ing. Gabriel Okša, CSc.

sekretárka

 • Marianna Bečková

Detašované pracovisko Banská Bystrica

vedúci

 • prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.

sekretárka

 • Bc. Henrieta Paľová

Matematický ústav

riaditeľ

zástupca riaditeľa

rada riaditeľa

predseda vedeckej rady

podpredseda vedeckej rady

vedecká rada

 • externí pracovníci

vedecký tajomník

sekretárka

knižnica

Detašované pracovisko Košice

vedúci

sekretárka

Oddelenie informatiky, Bratislava

vedúci

sekretárka

Inštitút matematiky a informatiky MÚ SAV, Banská Bystrica

vedúci

sekretárka