Veľká Británia - zástava FB

Podkladom pre nasledujúci pamätník je jedinečná publikácia Matematici, fyzici a astronómovia na Slovensku II, ktorú vydala v roku 1999 Jednota slovenských matematikov a fyzikov. Obsahuje životopisné údaje viac ako dvestopäťdesiatich osobností, ktorí pôsobili na Slovensku.

Poznámka: Na základe podnetov príbuzných, kolegov a známych boli upravované niektoré faktografické údaje. (F. Krňan)

Pamätník slovenských matematikov – Október
1. 10. 1906 Narodil sa Štefan Furka. Pedagóg, matematik. ikona knihy
1. 10. 1814 Narodil sa František Močnik. Matematik, pedagóg. ikona knihy
4. 10. 1920 Narodil sa doc. RNDr. Bohumír Parízek, CSc. Matematik. ikona knihy
5. 10. 1777 Zomrel Ján Andrej Segner. Fyzik, matematik, lekár, botanik. ikona knihy
8. 10. 1710 Zomrel Ján Dubovszky. Pedagóg, matematik. ikona knihy
9. 10. 1704 Narodil sa Ján Andrej Segner. Fyzik, matematik, lekár, botanik. ikona knihy
10. 10. 1994 Zomrela RNDr. Hana Kirchheimová. Matematička. ikona knihy
13. 10. 1980 Zomrel doc. Ladislav Schramm, CSc. Matematik. ikona knihy
16. 10. 1936 Narodil sa PhDr. Ján Bobok. Pedagóg, matematik. ikona knihy
18. 10. 1995 Zomrel doc. RNDr. Michal Grajcar, CSc. Matematik. ikona knihy
19. 10. 1915 Narodil sa Zoltán Vančo. Matematik. ikona knihy
20. 10. 1930 Narodil sa doc. RNDr. Michal Grajcar, CSc. Matematik. ikona knihy
21. 10. 1998 Zomrel prof. RNDr. Ernest Jucovič, DrSc. Matematik, pedagóg. ikona knihy
21. 10. 1897 Narodil sa prof. Dr. Karel Koutský. Matematik. ikona knihy
21. 10. 1989 Zomrel doc. RNDr. Karol Rečičár, CSc. Matematik, pedagóg. ikona knihy
22. 10. 1919 Narodil sa prof. RNDr. Anton Kotzig, DrSc. Matematik. ikona knihy
23. 10. 1923 Narodil sa prof. RNDr. Václav Medek. Matematik. ikona knihy
25. 10. 1891 Narodil sa Karol Hlučil. Matematik. ikona knihy
26. 10. 1886 Zomrel Johann Hönig. Matematik, pedagóg. ikona knihy