Veľká Británia - zástava FB

Podkladom pre nasledujúci pamätník je jedinečná publikácia Matematici, fyzici a astronómovia na Slovensku II, ktorú vydala v roku 1999 Jednota slovenských matematikov a fyzikov. Obsahuje životopisné údaje viac ako dvestopäťdesiatich osobností, ktorí pôsobili na Slovensku.

Poznámka: Na základe podnetov príbuzných, kolegov a známych boli upravované niektoré faktografické údaje. (F. Krňan)

Pamätník slovenských matematikov – Júl
1. 7. 1917 Narodil sa doc. PhDr. Štefan Novoveský, CSc. Matematik-pedagóg. ikona knihy
1. 7. 1986 Zomrel doc. RNDr. Pavol Šoltés, CSc. Matematik, pedagóg. ikona knihy
2. 7. 1964 Zomrel prof. Dr. Karel Koutský. Matematik. ikona knihy
3. 7. 1965 Narodila sa RNDr. Hana Kirchheimová. Matematička. ikona knihy
6. 7. 1956 Zomrel prof. Dr. techn. Gabriel Čeněk. Matematik, pedagóg. ikona knihy
6. 7. 1476 Zomrel Regiomontanus. Matematik, astronóm. ikona knihy
9. 7. 1994 Zomrel prof. RNDr. Milan Kolibiar, DrSc. Matematik. ikona knihy
9. 7. 1724 Narodil sa Pavol Makó. Matematik, fyzik, filozof. ikona knihy
10. 7. 1920 Narodil sa prof. RNDr. Michal Harant. Matematik. ikona knihy
17. 7. 1912 Narodil sa Fridrich Zavarský. Matematik, fyzik a pedagóg. ikona knihy
17. 7. 1993 Zomrel prof. RNDr. Štefan Znám, DrSc. Matematik. ikona knihy
18. 7. 1995 Zomrel prof. RNDr. Michal Harant. Matematik. ikona knihy
19. 7. 1834 Zomrel Karol Hadaly. Matematik. ikona knihy
19. 7. 1919 Narodil sa JUDr. Zdeno Vlachynský. Matematik, pedagóg. ikona knihy
20. 7. 1713 Zomrel Henrich Berzeviczy. Matematik. ikona knihy
21. 7. 1919 Narodil sa RNDr. Ján Korch. Pedagóg, matematik. ikona knihy
21. 7. 1844 Narodil sa Augustín Scholtz. Matematik. ikona knihy
22. 7. 1995 Zomrel Akademik Otakar Borůvka. Matematik. ikona knihy
22. 7. 1991 Zomrel Michal Zöldy. Pedagóg, matematik. ikona knihy
24. 7. 1993 Zomrel prof. Ing. Igor Kluvánek, CSc. Matematik. ikona knihy