Veľká Británia - zástava FB

Podkladom pre nasledujúci pamätník je jedinečná publikácia Matematici, fyzici a astronómovia na Slovensku II, ktorú vydala v roku 1999 Jednota slovenských matematikov a fyzikov. Obsahuje životopisné údaje viac ako dvestopäťdesiatich osobností, ktorí pôsobili na Slovensku.

Poznámka: Na základe podnetov príbuzných, kolegov a známych boli upravované niektoré faktografické údaje. (F. Krňan)

Pamätník slovenských matematikov – August
1. 8. 1958 Narodil sa RNDr. Ervín Hrachovina, CSc. Matematik. ikona knihy
2. 8. 1796 Zomrel Matej Butschany. Fyzik a matematik. ikona knihy
2. 8. 1900 Narodil sa Jozef Filip. Pedagóg, matematik. ikona knihy
2. 8. 1929 Narodil sa prof. RNDr. Tibor Neubrunn, DrSc. Matematik. ikona knihy
4. 8. 1998 Zomrel prof. RNDr. Ivan Korec, DrSc. Matematik, pedagóg. ikona knihy
5. 8. 1786 Narodil sa Anton Adalbert Bresztyenszky. Matematik, autor učebníc. ikona knihy
6. 8. 1926 Narodil sa prof. RNDr. Ernest Jucovič, DrSc. Matematik, pedagóg. ikona knihy
9. 8. 1990 Zomrel RNDr. Štefan Iľaš. Matematik, pedagóg. ikona knihy
11. 8. 1996 Zomrel doc. RNDr. František Púchovský, CSc. Matematik. ikona knihy
13. 8. 1997 Zomrela Viera Šimčisková. Matematička, pedagogička. ikona knihy
13. 8. 1901 Narodil sa Ján Šumný. Pedagóg, matematik. ikona knihy
15. 8. 1837 Narodil sa Štefan Farbaky. Matematik, fyzik, pedagóg. ikona knihy
17. 8. 1924 Zomrel prof. Dr. Ladislav Fodor. Matematik, pedagóg. ikona knihy
18. 8. 1793 Zomrel Pavol Makó. Matematik, fyzik, filozof. ikona knihy
20. 8. 1827 Narodil sa prof. Corsan-Avendano Gabriel. Matematik. ikona knihy
21. 8. 1986 Zomrel doc. RNDr. Miloš Háčik, CSc. Matematik. ikona knihy
23. 8. 1981 Zomrel prof. RNDr. Josef Korous, DrSc. Matematik. ikona knihy
23. 8. 1766 Zomrel Michal Lipsicz. Filozof, matematik. ikona knihy
23. 8. 1879 Narodil sa prof. Ľudovít Romsauer. Matematik. ikona knihy
24. 8. 1912 Narodil sa prof. RNDr. Cyril Palaj, CSc. Matematik. ikona knihy
25. 8. 1931 Narodil sa PhDr. Anton Auxt. Pedagóg, matematik. ikona knihy
25. 8. 1942 Narodil sa doc. RNDr. Jozef Rovder, CSc. Matematik. ikona knihy
27. 8. 1998 Zomrel doc. PhDr. Ondrej Gábor, CSc. Matematik, pedagóg. ikona knihy
28. 8. 1883 Zomrel Oto Petzval. Matematik. ikona knihy
29. 8. 1941 Narodil sa RNDr. Ján Perenčaj, CSc. Matematik, pedagóg. ikona knihy