Veľká Británia - zástava FB

Podkladom pre nasledujúci pamätník je jedinečná publikácia Matematici, fyzici a astronómovia na Slovensku II, ktorú vydala v roku 1999 Jednota slovenských matematikov a fyzikov. Obsahuje životopisné údaje viac ako dvestopäťdesiatich osobností, ktorí pôsobili na Slovensku.

Poznámka: Na základe podnetov príbuzných, kolegov a známych boli upravované niektoré faktografické údaje. (F. Krňan)

Pamätník slovenských matematikov – December
1. 12. 1959 Zomrel akademik Jur Hronec. Matematik. ikona knihy
1. 12. 1986 Zomrela RNDr. Eliška Tomová, CSc. Matematička. ikona knihy
3. 12. 1928 Zomrel Štefan Farbaky. Matematik, fyzik, pedagóg. ikona knihy
3. 12. 1720 Narodil sa Ján Matej Matsko. Matematik, fyzik, astronóm. ikona knihy
3. 12. 1983 Zomrel doc. RNDr. Milič Sypták. Matematik. ikona knihy
4. 12. 1574 Zomrel Georg Rhaeticus. Matematik a astronóm. ikona knihy
6. 12. 1996 Zomrel Akademik Štefan Schwarz. Matematik. ikona knihy
7. 12. 1962 Zomrel Štefan Furka. Pedagóg, matematik. ikona knihy
9. 12. 1939 Narodil sa doc. RNDr. Alojz Wawruch, CSc. Matematik, pedagóg. ikona knihy
11. 12. 1935 Narodil sa doc. RNDr. Ján Ninčák, CSc. Matematik, pedagóg. ikona knihy
13. 12. 1887 Narodil sa Josef Křížek. Matematik, pedagóg. ikona knihy
15. 12. 1920 Zomrel prof. Michal Demeczky. Matematik. ikona knihy
15. 12. 1982 Zomrel Karol Rovan. Pedagóg, matematik. ikona knihy
16. 12. 1933 Zomrel Ľudovít Schlesinger. Matematik. ikona knihy
18. 12. 1975 Zomrel RNDr. Peter Pavol Bartoš. Pedagóg, matematik. ikona knihy
20. 12. 1948 Narodil sa RNDr. Zdeněk Schneider, CSc. Matematik. ikona knihy
24. 12. 1990 Zomrel Bohumil Pokorný. Pedagóg, matematik. ikona knihy
24. 12. 1976 Zomrel Fridrich Zavarský. Matematik, fyzik a pedagóg. ikona knihy
29. 12. 1997 Zomrel RNDr. Zdeněk Schneider, CSc. Matematik. ikona knihy