Veľká Británia - zástava FB

Podkladom pre nasledujúci pamätník je jedinečná publikácia Matematici, fyzici a astronómovia na Slovensku II, ktorú vydala v roku 1999 Jednota slovenských matematikov a fyzikov. Obsahuje životopisné údaje viac ako dvestopäťdesiatich osobností, ktorí pôsobili na Slovensku.

Poznámka: Na základe podnetov príbuzných, kolegov a známych boli upravované niektoré faktografické údaje. (F. Krňan)

Pamätník slovenských matematikov – September
1. 9. 1943 Narodil sa prof. RNDr. Ivan Korec, DrSc. Matematik, pedagóg. ikona knihy
2. 9. 1910 Narodil sa Andrej Vrábel. Pedagóg, matematik. ikona knihy
2. 9. 1832 Zomrel František Xaver Zach. Astronóm, matematik. ikona knihy
3. 9. 1952 Zomrel prof. Karol Walek. Matematik, pedagóg. ikona knihy
6. 9. 1979 Zomrel doc. RNDr. Bohumír Parízek, CSc. Matematik. ikona knihy
8. 9. 1939 Narodil sa doc. RNDr. Ján Futák, CSc. Matematik. ikona knihy
13. 9. 1743 Narodil sa František Rausch. Matematik, pedagóg. ikona knihy
13. 9. 1878 Narodil sa prof. Karol Walek. Matematik, pedagóg. ikona knihy
14. 9. 1890 Narodil sa Bedřich Šofr. Pedagóg, matematik. ikona knihy
15. 9. 1947 Zomrel Anton Mišík. Pedagóg, matematik, fyzik. ikona knihy
15. 9. 1773 Zomrel Anton Radics. Matematik, fyzik, pedagóg. ikona knihy
15. 9. 1904 Narodila sa Viera Šimčisková. Matematička, pedagogička. ikona knihy
16. 9. 1983 Zomrel RNDr. Evžen Říman. Fyzik, matematik a pedagóg. ikona knihy
17. 9. 1981 Zomrel Ladislav Šteffko. Matematik, pedagóg. ikona knihy
18. 9. 1997 Zomrel Ing. Ivan Dobrakov, DrSc. Matematik. ikona knihy
19. 9. 1703 Narodil sa Michal Lipsicz. Filozof, matematik. ikona knihy
19. 9. 1891 Zomrel Jozef Maximilián Petzval. Fyzik, matematik, vynálezca. ikona knihy
20. 9. 1993 Zomrel prof. RNDr. Ján Ivan, CSc. Matematik. ikona knihy
26. 9. 1909 Narodil sa doc. RNDr. Karol Rečičár, CSc. Matematik, pedagóg. ikona knihy