Veľká Británia - zástava FB

Podkladom pre nasledujúci pamätník je jedinečná publikácia Matematici, fyzici a astronómovia na Slovensku II, ktorú vydala v roku 1999 Jednota slovenských matematikov a fyzikov. Obsahuje životopisné údaje viac ako dvestopäťdesiatich osobností, ktorí pôsobili na Slovensku.

Poznámka: Na základe podnetov príbuzných, kolegov a známych boli upravované niektoré faktografické údaje. (F. Krňan)

Pamätník slovenských matematikov – Jún
1. 6. 1982 Zomrel prof. Dr. Josef Kaucký. Matematik, pedagóg. ikona knihy
4. 6. 1747 Zomrel Alexius Cörver. Teológ, filozof, matematik. ikona knihy
5. 6. 1851 Narodil sa Karol Henrich Fuchs. Matematik, fyzik, geodet. ikona knihy
6. 6. 1904 Narodil sa Vít Hejný. Pedagóg, matematik. ikona knihy
6. 6. 1923 Narodil sa doc. RNDr. Vladimír Piják. Pedagóg, matematik. ikona knihy
6. 6. 1436 Narodil sa Regiomontanus. Matematik, astronóm. ikona knihy
7. 6. 1754 Narodil sa František Xaver Zach. Astronóm, matematik. ikona knihy
9. 6. 1903 Narodil sa Augustín Paštéka. Pedagóg, matematik. ikona knihy
10. 6. 1970 Zomrel doc. RNDr. Nikolaj Podtjagin. Matematik, pedagóg. ikona knihy
11. 6. 1901 Narodil sa RNDr. Peter Pavol Bartoš. Pedagóg, matematik. ikona knihy
11. 6. 1976 Zomrel Alois Šmíd. Pedagóg, matematik a fyzik. ikona knihy
13. 6. 1971 Zomrel prof. RNDr. Viktor Svitek. Matematik. ikona knihy
14. 6. 1903 Zomrel prof. Corsan-Avendano Gabriel. Matematik. ikona knihy
15. 6. 1987 Zomrel prof. RNDr. František Krňan. Matematik. ikona knihy
15. 6. 1942 Narodila sa RNDr. Eliška Tomová, CSc. Matematička. ikona knihy
17. 6. 1775 Narodil sa Gabriel Csepcsányi. Profesor matematiky. ikona knihy
18. 6. 1991 Zomrel RNDr. Ján Perenčaj, CSc. Matematik, pedagóg. ikona knihy
18. 6. 1978 Zomrel Peter Štefan, PhD. Matematik. ikona knihy
19. 6. 1946 Narodil sa RNDr. Peter Capek, CSc. Matematik. ikona knihy
21. 6. 1890 Narodil sa prof. Dr. techn. Gabriel Čeněk. Matematik, pedagóg. ikona knihy
22. 6. 1917 Narodil sa doc. RNDr. Ing. Peter Svätokrížny, CSc. Matematik. ikona knihy
25. 6. 1855 Narodil sa prof. Dr. Ladislav Fodor. Matematik, pedagóg. ikona knihy
25. 6. 1920 Narodil sa doc. Ladislav Schramm, CSc. Matematik. ikona knihy
29. 6. 1975 Zomrel doc. Anton Dubec. Pedagóg, matematik. ikona knihy
29. 6. 1773 Narodil sa Jozef Wolfstein. Matematik. ikona knihy
30. 6. 1932 Narodil sa doc. RNDr. Ladislav Moravský. Matematik, pedagóg. ikona knihy