Veľká Británia - zástava FB

Podkladom pre nasledujúci pamätník je jedinečná publikácia Matematici, fyzici a astronómovia na Slovensku II, ktorú vydala v roku 1999 Jednota slovenských matematikov a fyzikov. Obsahuje životopisné údaje viac ako dvestopäťdesiatich osobností, ktorí pôsobili na Slovensku.

Poznámka: Na základe podnetov príbuzných, kolegov a známych boli upravované niektoré faktografické údaje. (F. Krňan)

Pamätník slovenských matematikov – Február
3. 2. 1906 Narodil sa doc. Anton Dubec. Pedagóg, matematik. ikona knihy
4. 2. 1906 Narodil sa Peter Uhlík. Pedagóg, matematik. ikona knihy
5. 2. 1841 Zomrel Gabriel Csepcsányi. Profesor matematiky. ikona knihy
7. 2. 1906 Narodil sa prof. RNDr. Josef Korous, DrSc. Matematik. ikona knihy
9. 2. 1936 Narodil sa prof. RNDr. Štefan Znám, DrSc. Matematik. ikona knihy
11. 2. 1909 Narodil sa Ladislav Šteffko. Matematik, pedagóg. ikona knihy
12. 2. 1731 Narodil sa Matej Butschany. Fyzik a matematik. ikona knihy
12. 2. 1977 Zomrel Bedřich Šofr. Pedagóg, matematik. ikona knihy
13. 2. 1976 Zomrel prof. RNDr. Jiří Klapka. Matematik, pedagóg. ikona knihy
14. 2. 1922 Narodil sa prof. RNDr. Milan Kolibiar, DrSc. Matematik. ikona knihy
15. 2. 1851 Zomrel Anton Adalbert Bresztyenszky. Matematik, autor učebníc. ikona knihy
16. 2. 1514 Narodil sa Georg Rhaeticus. Matematik a astronóm. ikona knihy
20. 2. 1990 Zomrel RNDr. Ervín Hrachovina, CSc. Matematik. ikona knihy
21. 2. 1991 Zomrel RNDr. Peter Capek, CSc. Matematik. ikona knihy
22. 2. 1964 Zomrel prof. RNDr. Jan Srb. Matematik. ikona knihy
24. 2. 1987 Zomrel PhDr. Anton Auxt. Pedagóg, matematik. ikona knihy
25. 2. 1935 Narodil sa prof. RNDr. Juraj Mamrilla, CSc. Matematik. ikona knihy
25. 2. 1984 Zomrel prof. RNDr. Cyril Palaj, CSc. Matematik. ikona knihy