Veľká Británia - zástava FB

Dozorná rada - členovia

  • Ing. Ivana Budínska, PhD. (predsedníčka)
  • Ing. Romana Jurkiewiczová
  • prof. RNDr. Martin Kalina, CSc.

Dozorná rada - činnosť

Zápisnice zo zasadaní:

2024

  • Zasadanie - 28. 6. 2024: [pdf]