Veľká Británia - zástava FB

Upozornenie: Kvôli smernici GDPR môžu byť údaje o zamestnancoch MÚ SAV neúplné.

Matematický ústav SAV, Štefánikova 49, Bratislava – BA
Oddelenie informatiky MÚ SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava – OI
Detašované pracovisko MÚ SAV, Košice – KE
Inštitút matematiky a informatiky MÚ SAV, Banská Bystrica – BB
č. Meno E-mail Tel.  
1.Jana Badiarová  KE
2.doc. RNDr. Vladimír Baláž, CSc.BA
3. Mgr. Martin Bečka, PhD.+421 2 59306513OI
4. Marianna Bečková+421 2 59306522OI
5. Mgr. Ján Bogár+421 2 57 510 411BA
6. Ing. Ferdinand Čapka+421 2 57 510 407BA
7. Ing. Iveta Červenková+421 2 57 510 166BA
8. RNDr. Katarína Čunderlíková, PhD.+421902213864BB
9.Vladimír Dančík  KE
10. Mgr. Natália Dilna, PhD.+421 2 57 510 409BA
11. RNDr. Stefan Dobrev, PhD.+421 2 59306526OI
12. Mgr. Ing. Jean Rosemond Dora+421 2 57 510 407BA
13.prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.+421 2 52497316, 57 510 412BA
14. RNDr. Peter Eliaš, PhD.+421 55 6228291KE
15.prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.+421 2 57 510 416BA
16. Jana Galbová+421 2 57 510 508BA
17. Ivana Geriaková+421 2 57 510 402BA
18. Mgr. Zdeno Grešo+421 2 57 510 231BA
19.doc. RNDr. Rudolf Hajossy, CSc.+421 2 57 510 410BA
20.doc. RNDr. Ján Haluška, CSc.+421 55 6228291KE
21. RNDr. Emília Halušková, CSc.+421 55 6228291KE
22.prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.+421 48 446 7224BB
23.doc. RNDr. Ľubica Holá, DrSc.+421 2 57 510 502BA
24. Ing. Michal Hospodár, PhD.+421 55 6228291KE
25.Juraj Hromkovič  OI
26. Ivana HudecováBA
27. Mgr. Marek Hyčko, PhD.+421 2 57510502BA
28. Ing. Irena Jadlovská, PhD.+421 55 6228291KE
29. RNDr. Stanislav Jakubec, DrSc.+421 2 57 510 413BA
30. Mgr. Anna Jenčová, PhD.+421 2 57 510 504BA
31. RNDr. Galina Jirásková, CSc.+421 55 6228291KE
32. RNDr. Dana Kákošová+421 2 57 510 404BA
33. Mgr. Ján Karabáš, PhD.+421 48 4701 202BB
34.Martin Kochol  BA
35.prof. RNDr. Július Korbaš, CSc.BA
36. Mgr. Michaela Koščová, PhD.+421 2 57 510 503BA
37. Zuzana Kvapilová+421 2 57 510 406BA
38. Mgr. Tibor Macko, PhD.BA
39.doc. Mgr. Ján Mačutek, PhD.+421 2 57 510 503BA
40. RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.BB
41.Lucia Mišíková  BB
42. Mgr. Peter Mlynárčik, PhD.KE
43. RNDr. Alexandra Mojžišová, PhD.BA
44. Ing. Igor Mračka, PhD.+421 2 57 510 411BA
45. Katarína Nagyová+421 2 57 510 235BA
46.prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.+421 48 4701 201BB
47.doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.+421 2 52497316, 57 510 401BA
48. Mgr. Branislav Novotný, PhD.+421 2 57 510 407BA
49. RNDr. Igor Odrobina, CSc.+421 2 57 510 410BA
50.doc. Ing. Gabriel Okša, CSc.+421 2 59306512OI
51. Eugénia Ondrušková+421 2 52497316, 57 510 414BA
52. Bc. Henrieta Paľová+421 48 412 3943, +421 48 4701 200BB
53.doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.KE
54.doc. RNDr. Milan Paštéka, CSc.BA
55. RNDr. Jozefina Petrovičová, PhD.KE
56. RNDr. Martin Plávala, PhD.+421 905 627 389BA
57. Mgr. Eva Plávalová, PhD.BA
58. RNDr. Jozef Pócs, PhD.+421 55 62 219 26 / lin. 58KE
59. RNDr. Michal Pospíšil, PhD.BA
60. Ing. Juraj Prochác+421 2 57 510 509BA
61.doc. RNDr. Sylvia Pulmannová, DrSc.+421 2 57 510 412BA
62.doc. RNDr. Miroslav Repický, CSc.+421 55 6228291KE
63. Ing. Terézia Sedláková+421 2 57 510 411BA
64.Ladislav Stacho  OI
65.doc. RNDr. Oto Strauch, DrSc.+421 2 57 510 416BA
66. Ing. Peter Sýs+421 2 57 510 407BA
67.Beata Szabová  BA
68. Katarína Štefančíková+421 55 6228291KE
69.doc. Mgr. Ondrej Šuch, PhD.+421 48 4701 204BB
70.prof. RNDr. Marian Vajteršic, DrSc.+421 2 59306513OI
71. Mgr. Elena Vinceková, PhD.+421 2 57 510 504BA
72.prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.+421 2 57 510 504BB
73. Mgr. Andrea Zemánková, PhD.+421 2 57 510 501BA
74. RNDr. Tibor Žáčik, CSc.+421 2 57 510 411BA