Veľká Británia - zástava FB

Upozornenie: Kvôli smernici GDPR môžu byť údaje o zamestnancoch MÚ SAV neúplné.

Matematický ústav SAV, Štefánikova 49, Bratislava – BA
Oddelenie informatiky MÚ SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava – OI
Detašované pracovisko MÚ SAV, Košice – KE
Inštitút matematiky a informatiky MÚ SAV, Banská Bystrica – BB
č. Meno E-mail Tel.  
1. Mgr. Dušana BabicováKE
2.Jana Badiarová  KE
3.Vladimír Baláž  BA
4. Mgr. Martin Bečka, PhD.+421 2 59306513OI
5.doc. RNDr. Ján Borsík, CSc.+421 55 6228291KE
6. RNDr. Katarína Čunderlíková, PhD.BB
7.Vladimír Dančík  KE
8. Mgr. Nataliya Dilna, PhD.+421 2 57 510 409BA
9.Stefan Dobrev  OI
10.Jean Rosemond Dora  BA
11.prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.+421 2 52497316, 57 510 412BA
12. RNDr. Peter Eliaš, PhD.+421 55 6228291KE
13.prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.+421 2 57 510 416BA
14.Roman Frič  KE
15. Jana Galbová+421 2 57 510 226BA
16. Silvia Gavorová+421 2 59306522OI
17. Ivana Geriaková+421 2 57 510 402BA
18.Štefan Gyürki  BB
19.doc. RNDr. Rudolf Hajossy, CSc.+421 2 57 510 410BA
20.doc. RNDr. Ján Haluška, CSc.+421 55 6228291KE
21. RNDr. Emília Halušková, CSc.+421 55 6228291KE
22.doc. RNDr. Ľubica Holá, DrSc.+421 2 57 510 502BA
23. Ing. Michal Hospodár+421 55 6228291KE
24.Juraj Hromkovič  OI
25. Ivana HudecováBA
26. RNDr. Laura Husárová+421 2 59306511OI
27. Mgr. Marek Hyčko, PhD.+421 2 57510502BA
28.Ferdinand Chovanec  BB
29.Stanislav Jakubec  BA
30. Mgr. Anna Jenčová, PhD.+421 2 57 510 504BA
31.Galina Jirásková  KE
32.Mária Jurečková  BB
33.Ján Karabáš  BB
34.prof. RNDr. Július Korbaš, CSc.BA
35. Mgr. Ivana KrajňákováKE
36. Mgr. Tibor Macko, PhD.BA
37.Mária Malaščuková  BA
38. RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.BB
39.Lucia Mišíková  BB
40.Peter Mlynárčik  KE
41.Alexandra Mojžišová  BA
42. Ing. Igor Mračka, PhD.+421 2 57 510 411BA
43. Katarína Nagyová+421 2 57 510 235BA
44.prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.+421 48 4701 201BB
45.doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.+421 2 52497316, 57 510 401BA
46. Mgr. Branislav Novotný, PhD.+421 2 57 510 407BA
47.Gabriel Okša  OI
48. Eugénia Ondrušková+421 2 52497316, 57 510 414BA
49. Mgr. Matúš Palmovský, PhD.KE
50. Bc. Henrieta Paľová+421 48 412 3943, +421 48 4701 200BB
51.doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.KE
52. Mgr. Katarína Pastorková+421 2 57 510 406BA
53.Milan Paštéka  BA
54. RNDr. Martin PlávalaBA
55.Eva Plávalová  BA
56.doc. RNDr. Miroslav Ploščica, CSc.+421 55 6228291KE
57. RNDr. Jozef Pócs, PhD.+421 55 62 219 26 / lin. 58KE
58. RNDr. Michal Pospíšil, PhD.BA
59.Sylvia Pulmannová  BA
60.Blažena Puterová  OI
61.doc. RNDr. Miroslav Repický, CSc.+421 55 6228291KE
62.prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.+421 48 446 7238, +421 48 4701 201BB
63.Terézia Sedláková  BA
64. Ing. Daniel Solčiansky+421 2 57 510 231BA
65.Ladislav Stacho  OI
66.Oto Strauch  BA
67.Andrea Surová  BA
68.Beata Szabová  BA
69.Katarína Štefančíková  KE
70.Ondrej Šuch  BB
71.Marian Vajteršic  OI
72. Mgr. Elena Vinceková, PhD.+421 2 57 510 504BA
73.Imrich Vrťo  OI
74.Gejza Wimmer  BB
75. Mgr. Andrea Zemánková, PhD.+421 2 57 510 501BA
76. RNDr. Tibor Žáčik, CSc.+421 2 57 510 411BA