Veľká Británia - zástava FB

Upozornenie: Kvôli smernici GDPR môžu byť údaje o zamestnancoch MÚ SAV neúplné.

Matematický ústav SAV, Štefánikova 49, Bratislava – BA
Oddelenie informatiky MÚ SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava – OI
Detašované pracovisko MÚ SAV, Košice – KE
Inštitút matematiky a informatiky MÚ SAV, Banská Bystrica – BB
č. Meno E-mail Tel.  
1. Mgr. Dušana BabicováKE
2.Jana Badiarová  KE
3.doc. RNDr. Vladimír Baláž, CSc.BA
4. Mgr. Martin Bečka, PhD.+421 2 59306513OI
5. Ing. Ferdinand Čapka+421 2 57 510 407BA
6. RNDr. Katarína Čunderlíková, PhD.+421902213864BB
7.Vladimír Dančík  KE
8. Mgr. Nataliya Dilna, PhD.+421 2 57 510 409BA
9. RNDr. Stefan Dobrev, PhD.+421 2 59306526OI
10. Mgr. Ing. Jean Rosemond Dora+421 2 57 510 407BA
11.prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.+421 2 52497316, 57 510 412BA
12. RNDr. Peter Eliaš, PhD.+421 55 6228291KE
13.prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.+421 2 57 510 416BA
14.doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.+421 55 6228291KE
15. Jana Galbová+421 2 57 510 508BA
16. Silvia Gavorová+421 2 59306522OI
17. Ivana Geriaková+421 2 57 510 402BA
18. Mgr. Štefan Gyürki, PhD.BB
19.doc. RNDr. Rudolf Hajossy, CSc.+421 2 57 510 410BA
20.doc. RNDr. Ján Haluška, CSc.+421 55 6228291KE
21. RNDr. Emília Halušková, CSc.+421 55 6228291KE
22.doc. RNDr. Ľubica Holá, DrSc.+421 2 57 510 502BA
23. Ing. Michal Hospodár+421 55 6228291KE
24.Juraj Hromkovič  OI
25. Ivana HudecováBA
26. Mgr. Marek Hyčko, PhD.+421 2 57510502BA
27.doc. RNDr. Ferdinand Chovanec, CSc.+421 960 423322BB
28. RNDr. Stanislav Jakubec, DrSc.+421 2 57 510 413BA
29. Mgr. Anna Jenčová, PhD.+421 2 57 510 504BA
30. RNDr. Galina Jirásková, CSc.+421 55 6228291KE
31.doc. RNDr. Mária Jurečková, CSc.+421911543924BB
32. RNDr. Dana Kákošová+421 2 57 510 404BA
33. Mgr. Ján Karabáš, PhD.+421 48 4701 202BB
34.Martin Kochol  BA
35.prof. RNDr. Július Korbaš, CSc.BA
36. Mgr. Ivana Krajňáková+421910396700KE
37. Zuzana Kvapilová+421 2 57 510 406BA
38. Mgr. Ján Kysel+421 2 57 510 509BA
39. Mgr. Tibor Macko, PhD.BA
40. RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.BB
41.Lucia Mišíková  BB
42. Mgr. Peter Mlynárčik, PhD.KE
43. RNDr. Alexandra Mojžišová, PhD.BA
44. Ing. Igor Mračka, PhD.+421 2 57 510 411BA
45. Katarína Nagyová+421 2 57 510 235BA
46.prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.+421 48 4701 201BB
47.doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.+421 2 52497316, 57 510 401BA
48. Mgr. Branislav Novotný, PhD.+421 2 57 510 407BA
49.doc. Ing. Gabriel Okša, CSc.+421 2 59306512OI
50. Eugénia Ondrušková+421 2 52497316, 57 510 414BA
51. Mgr. Matúš Palmovský, PhD.KE
52. Bc. Henrieta Paľová+421 48 412 3943, +421 48 4701 200BB
53.doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.KE
54.doc. RNDr. Milan Paštéka, CSc.BA
55. RNDr. Martin PlávalaBA
56. Mgr. Eva Plávalová, PhD.BA
57. RNDr. Jozef Pócs, PhD.+421 55 62 219 26 / lin. 58KE
58. RNDr. Michal Pospíšil, PhD.BA
59.doc. RNDr. Sylvia Pulmannová, DrSc.+421 2 57 510 412BA
60.Blažena Puterová  OI
61.doc. RNDr. Miroslav Repický, CSc.+421 55 6228291KE
62. Ing. Terézia Sedláková+421 2 57 510 411BA
63. Ing. Daniel Solčiansky+421 2 57 510 231BA
64.Ladislav Stacho  OI
65.doc. RNDr. Oto Strauch, DrSc.+421 2 57 510 416BA
66. Ing. Peter Sýs+421 2 57 510 407BA
67.Beata Szabová  BA
68. Katarína Štefančíková+421 55 6228291KE
69. Mgr. Ondrej Šuch, PhD.+421 48 4701 204BB
70.prof. RNDr. Marian Vajteršic, DrSc.+421 2 59306513OI
71. Mgr. Elena Vinceková, PhD.+421 2 57 510 504BA
72.prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.+421 2 57 510 504BB
73. Mgr. Andrea Zemánková, PhD.+421 2 57 510 501BA
74. RNDr. Tibor Žáčik, CSc.+421 2 57 510 411BA