Veľká Británia - zástava FB

Vnútorné predpisy MÚ SAV, v. v. i.

  1. Zakladacia listina MÚ SAV, v. v. i. - (2021): [pdf]
  2. Štatút MÚ SAV, v. v. i. - (2022): [pdf], [docx]
  3. Organizačný poriadok MÚ SAV, v. v. i. - (2022): [pdf], [docx]
  4. Pracovný poriadok MÚ SAV, v. v. i. - (2022): [pdf], [docx]
  5. Pravidlá tvorby rozpočtu MÚ SAV, v. v. i. - (2022): [pdf], [docx]
  6. Pravidlá hodnotenia vedeckých pracovníkov MÚ SAV, v. v. i. - (2022): [pdf], [docx]
  7. Rokovací poriadok Správnej rady MÚ SAV, v. v. i. - (2018): [pdf], [doc]
  8. Volebný poriadok na členov Správnej rady MÚ SAV, v. v. i. - (2022): [pdf], [docx]
  9. Volebný a nominačný poriadok na členov Vedeckej rady MÚ SAV, v. v. i. - (2022): [pdf], [docx]