Veľká Británia - zástava FB

Vnútorné predpisy MÚ SAV, v. v. i.

  1. Štatút MÚ SAV, v. v. i.: [pdf], [rtf]
  2. Organizačný poriadok MÚ SAV, v. v. i.: [pdf], [docx]
  3. Pracovný poriadok MÚ SAV, v. v. i.: [pdf], [doc]
  4. Pravidlá tvorby rozpočtu MÚ SAV, v. v. i.: [pdf], [rtf]
  5. Pravidlá hodnotenia vedeckých pracovníkov MÚ SAV, v. v. i.: [pdf], [doc]
  6. Rokovací poriadok Správnej rady MÚ SAV, v. v. i.: [pdf], [rtf]
  7. Volebný poriadok na členov Správnej rady MÚ SAV, v. v. i.: [pdf], [rtf]
  8. Volebný a nominačný poriadok na členov Vedeckej rady MÚ SAV, v. v. i.: [pdf], [rtf]