Veľká Británia - zástava FB

Mathematica Slovaca

Mathematica Slovaca

je pokračovaním časopisov
Matematicko-fyzikálny sborník (1951-1952)
Matematicko-fyzikálny časopis (1953-1966)
Matematický časopis (1967-1975)
Pod terajším názvom vychádza od roku 1976.
Od roku 2007 je časopis Mathematica Slovaca publikovaný v spolupráci so Springer - Versita.
(Detailnejšie informácie sú v pripravované.)

Cieľom časopisu je publikovanie pôvodných vedeckých prác zo všetkých oblastí matematiky, ktoré obsahujú nové podstatné a významné výsledky a metódy. Práce sú uverejňované s úplnými dôkazmi. Príspevky prezentované časopisom môžu byť tiež krátke poznámky, posudky a výskumné problémy. Príležitostne časopis uverejňuje recenzie kníh, správy a novinky z najdôležitejších udalostí týkajúcich sa matematickej spoločnosti. Okrem pravidelných čísel vychádzajú aj doplnkové čísla týkajúce sa konkrétnej témy, čisla venované osobnostiam a čísla obsahujúce zborníky z konferencií. Časopis je zahrnutý v Curent Mathematical Publications, Mathematical Reviews, Zentralblatt MATH a Referativnyj Žurnal Matematika.

Mathematica Slovaca je indexovaná v databáze ISI Web of Knowledge od čísla/ročníka 57 a v databáze SCOPUS od čísla/ročníka 58.

Impakt faktor 2021: 0,996. (JCR - Q3, SJR - Q2)

Časopis Mathematica Slovaca vydáva štvrťročne Matematický ústav SAV.

Hlavný redaktor: Sylvia Pulmannová
Výkonný redaktor: Anatolij Dvurečenskij
Technický redaktor: Alexandra Mojžišová
Redakcia: Dana Kákošová
Tel.: (02) 5751 0404
FAX: (02) 5249 7316
email: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript.
WWW: http://maslo.mat.savba.sk
  http://www.springer.com/journal/12175

Tatra Mountains Mathematical Publications

Tatra Mountains Mathematical Publications

vychádza od roku 1992, kedy vyšlo prvé číslo. Od roku 1993 vychádzajú dve až tri čísla ročne. Cieľom časopisu je vydávanie pôvodných príspevkov zo všetkých oblastí matematiky. Každé číslo obsahuje články z jednej oblasti matematiky.

Práce publikované v časopise sú recenzované v Zentralblatt MATH, Mathematical Reviews a indexované vo Web of Science (Index to Scientific and Technical Proceedings (ISTP), Index to Scientific and Technical Proceedings on CDROM, CC Proceedings - Engineering & Physical Sciences). Príslušné čísla možno vyhľadať vo Web of Science.

Nové čísla časopisu sú indexované v Conference Proceedings Citation Index (CPCI).

Nasledujúce čísla sú vedené v databáze CC (Current Contents):

  • Vol. 22: Probability Theory, Mathematical Statistics
  • Vol. 23: Harmonic Analysis and Tone Systems
  • Vol. 25: TATRACRYPT '01
  • Vol. 30: Quarter-Century of the Košice Branch of the Mathematical Institute
  • Vol. 32: Number Theory
  • Vol. 36: Graphs '04
  • Vol. 38: CDDEA '06

Vydavateľom časopisu Tatra Mountains Mathematical Publications je Matematický ústav SAV.

Hlavný redaktor: Karol Nemoga
Výkonný redaktor: Tibor Žáčik, Branislav Novotný
Technický redaktor:Ivana Geriaková
Redakcia:Ivana Geriaková
Tel.:(02) 5751 0402
FAX:(02) 5249 7316
email: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript.
WWW:http://tatra.mat.savba.sk

Uniform Distribution Theory

Uniform Distribution Theory
Hlavný redaktor: Friedrich Pillichshammer, Oleg Karpenkov, Radhakrishnan Nair
Technický redaktor: Ivana Geriaková
Tel.:(02) 5751 0416
FAX:(02) 5249 7316
WWW:http://udt.mat.savba.sk

Od r. 2020 sa redakcia a www stránka presúva
na Univerzitu v Liverpoole:

https://pcwww.liv.ac.uk/~karpenk/JournalUDT/index.htm

Slovenská redakcia Zentralblatt MATH

Činnosť ukončená k 31. 3. 2021.
Výkonný redaktor: Karol Nemoga, Tibor Žáčik
Redakcia: Andrea Surová
Tel.: (02) 5751 0404
FAX: (02) 5249 7316
email: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript.
WWW: http://zbl.mat.savba.sk