Veľká Británia - zástava FB

Vypĺňanie výročnej správy za rok 2023:

 • ELVYS
 • Doplnkové informácie mimo ELVYS (Uzavreté: 15. 1. 2024)


Správy o činnosti a hospodárení
Matematického ústavu SAV, v. v. i.


2023

Výročná správa o činnosti a hospodárení MÚ SAV, v. v. i. za rok 2023 (časť A):
[ docx ] (519 kB), [ pdf ] (2 708 kB)

2022

Správa o činnosti a hospodárení MÚ SAV, v. v. i. za rok 2022: [ pdf ]


Správy o činnosti Matematického ústavu SAV, v. v. i.


 • Výročná správa Matematického ústavu, v. v. i. za rok 2022
  (v3: Tabuľka 1a, Príloha 1, v2: Dátum schválenia VR)
  [ docx ] (563 kB), [ pdf ] (2 900 kB)

 • Akreditačná správa Matematického ústavu pre roky 2016-2021 [PDF verzia] (1 650 kB)

 • Výročná správa Matematického ústavu za rok 2021:
  [ docx ] (511 kB), [ pdf ] (2 658 kB)
 • Výročná správa Matematického ústavu za rok 2020:
  [rtf] (3 778 kB), [docx] (482 kB), [doc] (2 088 kB), [odt] (679 kB), [pdf] (2 534 kB)
 • Výročná správa Matematického ústavu za rok 2019:
  [rtf] (4 617 kB), [docx] (543 kB), [doc] (2 253 kB), [odt] (744 kB), [pdf] (3 054 kB)
 • Výročná správa Matematického ústavu za rok 2018:
  Opravená verzia (27. 2. 2019)
  [rtf] (4 178 kB), [docx] (467 kB), [doc] (2 019 kB), [odt] (652 kB), [pdf] (2 789 kB)
  Pôvodná verzia (30. 1. 2019), Errata: [pdf] (546 kB)
  [rtf] (4 164 kB), [docx] (465 kB), [doc] (2 060 kB), [odt] (655 kB), [pdf] (2 713 kB)
 • Výročná správa Matematického ústavu za rok 2017:
  [rtf] (3 875 kB), [docx] (344 kB), [doc] (1 840 kB), [odt] (663 kB), [pdf] (2 490 kB)
 • Výročná správa Matematického ústavu za rok 2016:
  [rtf] (4 131 kB), [docx] (437 kB), [doc] (1 837 kB), [odt] (616 kB), [pdf] (2 369 kB)

 • Akreditačná správa Matematického ústavu pre roky 2012-2015 [PDF verzia] (1 217 kB)

 • Výročná správa Matematického ústavu za rok 2015:
  [rtf] (3 656 kB), [docx] (404 kB), [doc] (1 786 kB), [odt] (555 kB), [pdf] (2 079 kB)
 • Výročná správa Matematického ústavu za rok 2014:
  [rtf] (3 306 kB), [docx] (380 kB), [doc] (1 766 kB), [odt] (522 kB), [pdf] (2 039 kB)
 • Výročná správa Matematického ústavu za rok 2013:
  [rtf] (3 011 kB), [docx] (365 kB), [doc] (1 648 kB), [odt] (491 kB), [pdf] (1 801 kB)
 • Výročná správa Matematického ústavu za rok 2012:
  [docx] (324 kB), [doc] (1,57 MB), [odt] (444 kB), [pdf] (1,74 MB)

 • Akreditačná správa Matematického ústavu pre roky 2007-2011 [PDF verzia] (873 kB)

 • Výročná správa Matematického ústavu za rok 2011:
  [docx] (354 kB), [doc] (1,71 MB), [odt] (473 kB), [pdf] (1,85 kB)
 • Výročná správa Matematického ústavu za rok 2010:
  [docx] (331 kB), [doc] (1,86 MB), [odt] (178 kB), [pdf] (844 kB)
 • Výročná správa Matematického ústavu za rok 2009: [RTF] (2,67 MB), [PDF] (1,76 MB)
 • Výročná správa Matematického ústavu za rok 2008: [HTML verzia], [PDF] (1195 KB)
 • Výročná správa Matematického ústavu za rok 2007: [HTML verzia], [PDF verzia] (2040 KB)

 • Akreditačná správa Matematického ústavu pre roky 2003-2006 [PDF verzia] (643,5 KB)

Pri dialógu pre nalogovanie stlačte OK bez vypĺňania (nie Cancel).