Veľká Británia - zástava FB

Zmluvy, faktúry, objednávky

(2012)
informácie podľa zákona č. 382/2011 Z.z.
a nariadenia vlády SR 498/2011

(2011)
informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

Zákazky na dodanie tovaru/služieb

MÚ SAV, v. v. i. (od 1.7.2018)

Zmluvy | Faktúry | Objednávky

MÚ SAV (do 30.6.2018)

Zmluvy | Faktúry | Objednávky

Faktúry

2020

Počet nájdených faktúr v roku 2020: 21

KDF Dodávateľ
IČO
Adresa
Príjemca dátum
doručenia faktúry
dátum
dodania služby
Id zmluvy dátum
vystavenia
faktúry
dátum
splatnosti
faktúry
Id objedn.
Účel Suma
Súbor(y)
021/2020 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 23.01.2020 23.01.2020
  22.01.2020 05.02.2020
 
areálové služby 45,72 EUR
s DPH
-
020/2020 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAv 23.01.2020 23.01.2020
  22.01.2020 05.02.2020
 
areálové služby 1 Q dobropis -54,86 EUR
s DPH
-
019/2020 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 20.01.2020 20.01.2020
  13.01.2020 27.01.2020
 
servis výťahov 10,48 EUR
s DPH
-
018/2020 RTVS
(IČO: 47232480)
Adresa:
Mlynská dolina,
845 45 Bratislava
Matematický ústav SAV 20.01.2020 20.01.2020
  20.01.2020 22.01.2020
 
polročný poplatok rozhlas a TV 477,96 EUR
s DPH
-
017/2020 Mediaprint - Kapa
(IČO: 35792281)
Adresa:
Stará Vajnorská 9,
831 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 20.01.2020 20.01.2020
  10.01.2020 24.01.2020
 
expedícia povinných výtlačkov 38,28 EUR
s DPH
-
016/2020 Mediaprint-Kapa
(IČO: 35792281)
Adresa:
Stará Vajnorská 9,
831 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 20.01.2020 20.01.2020
  09.01.2020 23.01.2020
 
espedícia povinných výtlačkov 7,66 EUR
s DPH
-
015/2020 Kamiko-Hygiene
(IČO: 4596340)
Adresa:
Kremnička 5,
974 03 Banská Bystrica
Matematický ústav SAv 14.01.2020 14.01.2020
  13.01.2020 27.01.2020
 
hygienické potreby pre upratovačku 111,00 EUR
s DPH
-
014/2020 T-com
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 13.01.2020 13.01.2020
  01.01.2020 24.01.2020
 
tel. poplatky - odd. informatiky 35,59 EUR
s DPH
-
013/2020 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 13.01.2020 13.01.2020
  09.01.2020 23.01.2020
 
areálové služby 1 Q 2020 54,86 EUR
s DPH
-
012/2020 Go Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAv 13.01.2020 13.01.2020
  08.01.2020 07.02.2020
2020001
letenky- B. Novotný, P. Bokes 315,00 EUR
s DPH
-
011/2020 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.01.2020 10.01.2020
  01.01.2020 24.01.2020
 
tel. poplatky B. Bystrica, Bratislava 91,09 EUR
s DPH
-
010/2020 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.01.2020 09.01.2020
  01.01.2020 24.01.2020
 
tel. poplatky Košice 21,17 EUR
s DPH
-
009/2020 Ústav vied o Zemi SAV
(IČO: 00586943)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
840 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.01.2020 08.01.2020
  07.01.2020 22.01.2020
 
ubytovanie hosťa-M. Škoviera 60,00 EUR
s DPH
-
008/2020 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.01.2020 08.01.2020
  07.01.2020 22.01.2020
2019093
stravné lístky 1 281,80 EUR
s DPH
-
007/2020 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.01.2020 08.01.2020
  06.01.2020 20.01.2020
 
služby PO+BOZP 100,00 EUR
s DPH
-
006/2020 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.01.2020 07.01.2020
  01.01.2020 20.01.2020
 
mob. telefóny + mob. internety 187,42 EUR
s DPH
-
005/2020 SAV úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.01.2020 07.01.2020
  02.01.2020 17.01.2020
 
preddavok 1/2020 300,00 EUR
s DPH
-
004/2020 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.01.2020 07.01.2020
  02.01.2020 17.01.2020
 
paušál za služby 240,00 EUR
s DPH
-
003/2020 PS DOMOV
(IČO: 51108178)
Adresa:
Klemensova 34,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 07.01.2020 07.01.2020
  02.01.2020 16.01.2020
 
predplatné:"Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 58,80 EUR
s DPH
-
002/2020 L. Molnár - Rotalix
(IČO: 11810033)
Adresa:
Mlynarovičova 12,
851 03 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.01.2019 07.01.2019
  13.12.2019 20.12.2019
2019090
doplatok faktúry 47,47 EUR
s DPH
-
001/2020 Menton SK
(IČO: 35900903)
Adresa:
Gbelská 19,
841 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 28.11.2019 28.11.2019
  26.11.2019 03.12.2019
2010079
záloha na bránu 826,00 EUR
s DPH
-