Veľká Británia - zástava FB

Zmluvy, faktúry, objednávky

(2012)
informácie podľa zákona č. 382/2011 Z.z.
a nariadenia vlády SR 498/2011

(2011)
informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

Zákazky na dodanie tovaru/služieb

MÚ SAV, v. v. i. (od 1.7.2018)

Zmluvy | Faktúry | Objednávky

MÚ SAV (do 30.6.2018)

Zmluvy | Faktúry | Objednávky

Faktúry

2019

Počet nájdených faktúr v roku 2019: 271

KDF Dodávateľ
IČO
Adresa
Príjemca dátum
doručenia faktúry
dátum
dodania služby
Id zmluvy dátum
vystavenia
faktúry
dátum
splatnosti
faktúry
Id objedn.
Účel Suma
Súbor(y)
275/2019 ESET,s.r.o.
(IČO: 31333532)
Adresa:
Einsteinova 24,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 13.11.2019 13.11.2019
  12.11.2019 26.11.2019
2019076
antivírový program 1 533,00 EUR
s DPH
-
274/2019 Go Travel
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 12.11.2019 12.11.2019
  07.11.2019 07.12.2019
2019079
letenka-Viedeň-Ženeva 192,50 EUR
s DPH
-
273/2019 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.11.2019 07.11.2019
  05.11.2019 20.11.2019
 
paušál za služby 240,00 EUR
s DPH
-
272/2019 Slovak Telekom
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.11.2019 07.11.2019
  01.11.2019 18.11.2019
 
mob. telefóny 194,77 EUR
s DPH
-
271/2019 Slovak Telekom
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.11.2019 07.11.2019
  01.11.2019 25.11.2019
 
tel. poplatky KE 21,17 EUR
s DPH
-
270/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Šteánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.11.2019 07.11.2019
  05.11.2019 20.11.2019
 
preddavok 11/19 300,00 EUR
s DPH
-
269/2019 Finaxy, s.r.o.
(IČO: 35946989)
Adresa:
Homolova 27,
841 02 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.11.2019 11.11.2019
  07.11.2019 17.11.2019
 
účtovné práce 8/2019 600,00 EUR
s DPH
-
268/2019 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.11.2019 11.11.2019
  05.11.2019 19.11.2019
 
služby P0 + BOZP 100,00 EUR
s DPH
-
267/2019 Slovak Telekom
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bakalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.11.2019 07.11.2019
  01.11.2019 25.11.2019
 
tel. poplatky BA + BB 182,19 EUR
s DPH
-
266/2019 Finaxy, s.r.o.
(IČO: 35946989)
Adresa:
Homolova 27,
841 02 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.11.2019 11.11.2019
  07.11.2019 17.11.2019
 
účtovné práce 9/19 600,00 EUR
s DPH
-
265/2019 Mediaprint -Kapa
(IČO: 35792281)
Adresa:
Stará Vajnorská 9,
831 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.11.2019 06.11.2019
  31.10.2019 31.10.2019
 
predplatné časopisu Vesmír 46,20 EUR
s DPH
-
264/2019 Egencia Norway
(IČO: )
Adresa:
Cort Adelers Gate 30,
0254 Oslo
Matematický ústav SAV 30.10.2019 30.10.2019
  30.10.2019 11.11.2019
 
ubytovanie a konf. poplatok na konferenciu 7 634,00 NOK
s DPH
-
263/2019 Student Agency
(IČO: 44551304)
Adresa:
Obchodná 48,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 04.11.2019 04.11.2019
  31.10.2019 30.11.2019
 
letenka-K. Nemoga 693,67 EUR
s DPH
-
262/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 04.11.2019 04.11.2019
  30.10.2019 14.11.2019
 
stravné lístky 867,00 EUR
s DPH
-
261/2019 Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.11.2019 06.11.2019
  25.10.2019 08.11.2019
 
elektrika 88,56 EUR
s DPH
-
260/2019 Centrum spoločných činností
(IČO: 00398144)
Adresa:
dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.11.2019 06.11.2019
  25.10.2019 08.11.2019
 
vodné a stočné 50,11 EUR
s DPH
-
259/2019 DOXX-stravné lístky
(IČO: 3639100)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 25.10.2019 25.10.2019
  25.10.2019 24.11.2019
2019071
stravné lístky 1 548,24 EUR
s DPH
-
258/2019 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 29.10.2019 29.10.2019
  25.10.2019 11.11.2019
 
ubytovanie hosťa- O. Zahiri 50,00 EUR
s DPH
-
257/2019 Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 29.10.2019 29.10.2019
  17.10.2019 31.10.2019
 
servis výťahov 10,48 EUR
s DPH
-
256/2019 Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 29.10.2019 29.10.2019
  17.10.2019 31.10.2019
 
odpad, upratovanie 30,75 EUR
s DPH
-
255/2019 itl Service, s.r.o.
(IČO: 35915366)
Adresa:
Holíčska 3050/9,
851 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 23.10.2019 23.10.2019
  23.10.2019 30.10.2019
2019073
výmena kolies 25,00 EUR
s DPH
-
253/2019 De Gruyter
(IČO: 9521878738)
Adresa:
ul. Bogumila Zuga 32A,
01-811 Warszawa Poland
Matematický ústav SAV 21.10.2019 21.10.2019
  18.10.2019 17.11.2019
 
poplatky za publikovanie Tatra Mountains 540,00 EUR
s DPH
-
252/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 17.10.2019 17.10.2019
  16.10.2019 31.10.2019
 
telekom. náklady 67,50 EUR
s DPH
-
251/2019 Mediaprint - Kapa
(IČO: 35792281)
Adresa:
Stará Vajnorská 9,
831 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 21.10.2019 21.10.2019
  17.10.2019 31.10.2019
 
predplatné Vesmír 46,20 EUR
s DPH
-
250/2019 Slovak Telekom, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.10.2019 10.10.2019
  01.10.2019 24.10.2019
 
tel. poplatky odd. informatiky 32,99 EUR
s DPH
-
249/2019 Tucan, s.r.o.
(IČO: 35697300)
Adresa:
Za kasárňou 1,
831 03 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.10.2019 11.10.2019
  04.10.2019 05.11.2019
2019063
letenka- R. Nedela 1 017,00 EUR
s DPH
-
248/2019 SAv- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.10.2019 09.10.2019
  07.10.2019 22.10.2019
 
vodné a stočné 7,35 EUR
s DPH
-
247/2019 Slovak Telekom
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.10.2019 09.10.2019
  01.10.2019 24.10.2019
 
tel. poplatky 21,17 EUR
s DPH
-
246/2019 GRAPP CZ
(IČO: 26805413)
Adresa:
V novém Hlubetine 874/12,
19000 Praha
Matematický ústav SAV 08.10.2019 08.10.2019
  04.10.2019 18.10.2019
2019070
výmena stočky na pečiatku 8,56 EUR
s DPH
-
245/2019 Slovak Telekom
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.10.2019 07.10.2019
  01.10.2019 18.10.2019
 
mobilné telefóny a internet 270,00 EUR
s DPH
-
244/2019 S.Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.10.2019 07.10.2019
  03.10.2019 17.10.2019
 
služby PO + BOZP 100,00 EUR
s DPH
-
243/2019 Allianz- Slov. poisťovňa
(IČO: 00151700)
Adresa:
Dostojevského rad 4,
815 74 Bratislava
Mateamtický ústav SAV 03.10.2019 03.10.2019
  12.09.2019 05.12.2019
 
povinné zmluvné poistenie 302,13 EUR
s DPH
-
242/2019 Allianz - Slov. poisťovňa
(IČO: 00151700)
Adresa:
Dostojevského rad 4,
815074 Bratislava
Matematický ústav SAV 03.09.2019 03.09.2019
  12.09.2019 05.12.2019
 
havarijné poistenie na auto 583,58 EUR
s DPH
-
241/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 02.10.2019 02.10.2019
  01.10.2019 16.10.2019
 
paušál za služby 10/19 240,00 EUR
s DPH
-
240/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 02.10.2019 02.10.2019
  01.10.2019 16.10.2019
 
preddavok 10/2019 300,00 EUR
s DPH
-
239/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 03.10.2019 03.10.2019
  01.10.2019 15.10.2019
 
areálové služby-od.. informatiky 45,72 EUR
s DPH
-
238/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 02.10.2019 02.10.2019
  24.09.2019 09.10.2019
 
stravné lístky 10/2019 1 043,80 EUR
s DPH
-
237/2019 Univerzitná nemocnica
(IČO: 44570783)
Adresa:
Satinského I., 7770/1,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 01.10.2019 01.10.2019
  26.09.2019 26.09.2019
2019069
vypracovanie protokolu z hygienickej obhliadky 2 171,76 EUR
s DPH
-
236/2019 Konica Minolta Slovakia
(IČO: 31338551)
Adresa:
Galvaniho 17/B,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 30.09.2019 30.09.2019
  25.09.2019 05.10.2019
2019068
tonery na kopírku 500,40 EUR
s DPH
-
235/2019 DOXX- Str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 25.09.2019 25.09.2019
  24.09.2019 24.10.2019
2019067
stravné lístky Doxx 1 679,93 EUR
s DPH
-
234/2019 Hildin Dvor
(IČO: 52122361)
Adresa:
Pražská 15,
811 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 26.09.2019 06.09.2019
  19.09.2019 03.10.2019
2019060
ubytovanie hosťa 298,50 EUR
s DPH
-
233/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 23.09.2019 23.09.2019
  19.09.2019 03.10.2019
2019064
60. výročie MÚ SAV 4 429,74 EUR
s DPH
-
232/2019 Klub Folkloristov
(IČO: 51717531)
Adresa:
I. Bukovčana 6122/16,
841 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 20.09.2019 20.09.2019
  16.09.2019 20.09.2019
 
ľudová muzika-60. výročie MÚ SAV 600,00 EUR
s DPH
-
231/2019 L&Limousine, s.r.o.
(IČO: 35897139)
Adresa:
Dlhé Diely III/16,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 20.09.2019 20.09.2019
  19.09.2019 03.10.2019
 
autobus Bratislava-Smolenice 396,00 EUR
s DPH
-
230/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štzefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 19.09.2019 19.09.2019
  17.09.2019 02.10.2019
 
tel. náklady 59,72 EUR
s DPH
-
229/2019 M. Janko
(IČO: 1075794478)
Adresa:
Drieňová 16160/1C,
821 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 20.09.2019 20.09.2019
  13.09.2019 25.09.2019
 
hra na klaviri pri príležitosti 60. vyrocie MU SAV 200,00 EUR
s DPH
-
228/2019 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 13.09.2019 13.09.2019
  10.09.2019 24.09.2019
 
služby PO+ BOZP 100,00 EUR
s DPH
-
227/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 20.09.2019 20.09.2019
  12.09.2019 26.09.2019
 
tel. linky, upratovanie 9,64 EUR
s DPH
-
226/2019 Kamiko-Hygiene
(IČO: 37070029)
Adresa:
Kremnička 3,
947 05 Banská Bystrica
Matematický ústav SAV 12.09.2019 12.09.2019
  11.09.2019 25.09.2019
201962
hygienické potreby 126,90 EUR
s DPH
-
225/2019 Slovak Telekom, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 20.09.2019 20.09.2019
  01.09.2019 24.09.2019
 
tel. poplatky 35,59 EUR
s DPH
-
224/2019 PF Trnavskej univerzity
(IČO: 31825249)
Adresa:
Priemyselná 4,
918 43 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.09.2019 10.09.2019
  28.08.2019 16.09.2019
 
refundácia cestov. príkazu 270,22 EUR
s DPH
-
223/2019 Lamitec, s.r.o.
(IČO: 35710691)
Adresa:
Pestovateľská 16147/9,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.09.2019 10.09.2019
  10.09.2019 24.09.2019
 
prezentácia 60. výročie 349,44 EUR
s DPH
-
222/2019 Slovak Telekom
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.09.2019 09.09.2019
  01.09.2019 24.09.2019
 
tel. poplatky MuSAV Košice 21,17 EUR
s DPH
-
221/2019 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.09.2019 09.09.2019
  06.09.2019 23.09.2019
 
vodné a stočné 7,35 EUR
s DPH
-
220/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.09.2019 06.09.2019
  28.08.2019 11.09.2019
 
vodné, stočné 24,66 EUR
s DPH
-
219/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.09.2019 06.09.2019
  28.08.2019 11.09.2019
 
el. energia odd. informatiky 47,59 EUR
s DPH
-
218/2019 Slovak Telekom, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.09.2019 09.09.2019
  01.09.2019 24.09.2019
 
tel. poplatky BA, BB 87,96 EUR
s DPH
-
217/2019 Slovak Telekom, as.
(IČO: 35763489)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.09.2019 09.09.2019
  01.09.2019 18.09.2019
 
mob. tel. + mob. internet 254,41 EUR
s DPH
-
216/2019 C-PRE SS
(IČO: 46333762)
Adresa:
Močiarna 13,
040 17 Košice
Matematický ústav SAV 09.09.2019 09.09.2019
  03.09.2019 13.09.2019
 
tlač zborníku 200,00 EUR
s DPH
-
215/2019 Finaxy, s.r.o.
(IČO: 3594989)
Adresa:
Homolova 27,
841 02 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.09.2019 07.09.2019
  27.08.2019 07.09.2019
 
účtovné práce + poradenské služby 1 200,00 EUR
s DPH
-
214/2019 Technická univerzita
(IČO: 00397610)
Adresa:
Letná 9,
042 00 Košcie
Matematický ústav SAV 06.09.2019 06.09.2019
  23.08.2019 20.10.2019
 
energie - 4Q Košcie 905,00 EUR
s DPH
-
213/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 05.09.2019 05.09.2019
  03.09.2019 17.09.2019
2019059
tlač knihy T. Šalát 1 320,00 EUR
s DPH
-
212/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 05.09.2019 05.09.2019
  02.09.2019 17.09.2019
 
preddavok 9/19 300,00 EUR
s DPH
-
211/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 05.09.2019 05.09.2019
  02.09.2019 17.09.2019
 
paušál za služby 9/19 240,00 EUR
s DPH
-
210/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.09.2019 06.09.2019
  04.09.2019 19.09.2019
 
stravné lístky 979,20 EUR
s DPH
-
209/2019 Ústav vied o zemi SAV
(IČO: 586943)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
840 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 05.09.2019 05.09.2019
  05.09.2019 07.09.2019
 
energie MÚ SAV B. Bystrica 3Q 117,90 EUR
s DPH
-
208/2019 Technická univerzita Košice
(IČO: 00397610)
Adresa:
Letná 9,
042 00 Košice
Matematický ústav SAV 03.09.2019 03.09.2019
  20.08.2019 20.09.2019
 
odber energie za 3 Q MÚ SAV Košice 905,00 EUR
s DPH
-
207/2019 M. Benešová
(IČO: 33158441)
Adresa:
Púpavova 26,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 03.09.2019 03.09.2019
  30.08.2019 13.09.2019
 
sadzba a príprava do tlače 888,00 EUR
s DPH
-
206/2019 Marcus Huber
(IČO: )
Adresa:
Hutteldorferstr. 244,
1140 Viedeň, Rakúsko
Matematický ústav SAV 03.09.2019 03.09.2019
  23.08.2019 05.09.2019
 
oponentský posudok na obhajobu 40,00 EUR
s DPH
-
205/2019 Hildin Dvor, s.r.o.
(IČO: 52122361)
Adresa:
Pražská 15,
811 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 03.09.2019 03.09.2019
  26.08.2019 09.09.2019
 
ubytovanie oponenta na obhajobu 59,70 EUR
s DPH
-
204/2019 M. Mosonyi
(IČO: )
Adresa:
Panorama 90,
2083 Solymar,Maďarsko
Matematický ústav SAv 03.09.2019 03.09.2019
  23.07.2019 05.09.2019
 
oponentský posudok + cestovné 67,20 EUR
s DPH
-
203/2019 Finaxy, s.r.o.
(IČO: 35946989)
Adresa:
Homolova 27,
84102 Bratislava
Matematický ústav SAV 03.09.2019 03.09.2019
  27.08.2019 07.09.2019
 
účtovné práce 7/2019 600,00 EUR
s DPH
-
202/2019 poradca, s.r.o
(IČO: )
Adresa:
Pri Celulózke 40,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 03.09.2019 03.09.2019
  30.08.2019  
 
predplatné časopisu Práce a mzdy 0,00 EUR
s DPH
-
201/2019 DOXX- str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 23.08.2019 23.08.2019
  22.08.2019 21.09.2019
 
stravné lístky Doxx 1 444,50 EUR
s DPH
-
200/2019 Hildin Dvor, s.r.o.
(IČO: 52122361)
Adresa:
Pražská 15,
811 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 26.08.2019 26.08.2019
  22.08.2019 05.09.2019
 
ubytovanie oponenta a školiteľa na obhajobu 405,30 EUR
s DPH
-
199/2019 PROEKLIMA, s.r.o.
(IČO: 36041106)
Adresa:
Medený Hámor 15,
974 01 Banská Bystrica
Matematický ústav SAV 23.08.2019 23.08.2019
  19.08.2019 02.09.2019
2019052
údržba klimatizačnej jednotky 60,00 EUR
s DPH
-
198/2019 National Pen
(IČO: IE)
Adresa:
P.O. Box 0013,
800 90 Bratislava
Matematický ústav SAV 23.08.2019 23.08.2019
  14.08.2019 30.08.2019
 
výroba prier na 60. výročie MÚ SAV 101,04 EUR
s DPH
-
197/2019 National Pen
(IČO: IE97264440)
Adresa:
P.O.Box 0013,
800 90 Bratislava
Matematický ústav SAV 23.08.2019 23.08.2019
  14.08.2019 30.08.2019
2019056
výroba pier na 60. výročie MÚ SAV 101,04 EUR
s DPH
-
196/2019 National pen
(IČO: IE97264440)
Adresa:
P.O.Box 0013,
800 90 Bratislava
Matematický ústav SAv 23.08.2019 23.08.2019
  14.08.2019 30.08.2019
 
výroba bločkov na konferenciu 293,59 EUR
s DPH
-
195/2019 V. Šmalík
(IČO: 32110251)
Adresa:
900 50 Kráľová pri Senci 393
Matematický ústav SAV 22.08.2019 22.08.2019
  20.08.2019 31.08.2019
2019013
oprava žalúzii 168,00 EUR
s DPH
-
194/2019 Slovak Telekom
(IČO: 35763489)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 22.08.2019 22.08.2019
  01.08.2019 26.08.2019
 
tel. poplatky 32,99 EUR
s DPH
-
193/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 22.08.2019 22.08.2019
  14.08.2019 28.08.2019
 
LOLO, upratovanie odd. informatiky 13,24 EUR
s DPH
-
192/2019 Jurgen Dassow
(IČO: )
Adresa:
Jagerstieg 16,
39291Lostau, Germany
Matematický ústav SAV 21.08.2019 21.08.2019
  21.08.2019 26.08.2019
 
zmluva o dielo-zahr. oponent na obhajobu 264,57 EUR
s DPH
-
191/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 20.08.2019 20.08.2019
  16.08.2019 02.09.2019
 
telekomunikačné náklady 7/19 66,17 EUR
s DPH
-
190/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 20.08.2019 20.08.2019
  16.08.2019 02.09.2019
 
vodné a stočné 7,35 EUR
s DPH
-
189/2019 Poradca, s.r.o.
(IČO: 36371271)
Adresa:
Pri Celulózke 40,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 19.08.2019 19.08.2019
  12.08.2019 05.09.2019
 
časopis práce bez chýb, pokút 66,00 EUR
s DPH
-
188/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 16.08.2019 16.08.2019
  14.08.2019 30.08.2019
 
telefónne náklady 6/2019 64,74 EUR
s DPH
-
187/2019 Technická univerzita Košice
(IČO: 00397610)
Adresa:
Letná 9,
042 00 Košice
Matematický ústav SAV 14.08.2019 14.08.2019
  01.08.2019 05.09.2019
 
konečné vyúčtovanie energie MÚ SAV Košice 185,82 EUR
s DPH
-
186/2019 Tucan, s.r.o.
(IČO: 35697300)
Adresa:
Za kasárňou 1,
831 03 Bratislava
Matematický ústav SAV 12.08.2019 12.08.2019
  07.08.2019 08.09.2019
 
letenka-G. Wimmer 214,00 EUR
s DPH
-
185/2019 Slovak Telekom, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.08.2019 08.08.2019
  01.08.2019 26.08.2019
 
tel. poplatky 21,17 EUR
s DPH
-
184/2019 Slovak Telekom, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.08.2019 08.08.2019
  01.08.2019 26.08.2019
 
tel. poplatky BA, BB 112,31 EUR
s DPH
-
183/2019 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 12.08.2019 12.08.2019
  05.08.2019 19.08.2019
 
služby PO+BOZP 100,00 EUR
s DPH
-
182/2019 Slovak Telekom
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAv 07.08.2019 07.08.2019
  01.08.2019 19.08.2019
 
mob. telefóny 246,98 EUR
s DPH
-
181/2019 Centrum spoloč. činností
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.08.2019 06.08.2019
  30.07.2019 13.08.2019
 
vodné, stočné 26,27 EUR
s DPH
-
180/2019 Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.08.2019 06.08.2019
  30.07.2019 13.08.2019
 
elektr. energia 32,28 EUR
s DPH
-
179/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 05.08.2019 05.08.2019
  02.08.2019 19.08.2019
 
preddavok 8/19 300,00 EUR
s DPH
-
178/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 05.08.2019 05.08.2019
  02.08.2019 19.08.2019
 
paušál za služby 240,00 EUR
s DPH
-
177/2019 MlHl - sk, s.r.o.
(IČO: 36645095)
Adresa:
Lichardova 200/13,
976 13 Slovenská Ľupča
Matematický ústav SAV 05.08.2019 05.08.2019
  31.07.2019 14.08.2019
 
kancelárske potreby 44,33 EUR
s DPH
-
176/2019 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
81438 Bratislava
Matematický ústav SAV 05.08.2019 05.08.2019
  29.07.2019 13.08.2019
2019046
ubytovanie L. Stacho 40,00 EUR
s DPH
-
175/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9, 845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 25.07.2019 25.07.2019
  16.07.2019 30.07.2019
 
oprava EPS 15,27 EUR
s DPH
-
174/2019 Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 25.07.2019 25.07.2019
  16.07.2019 30.07.2019
 
servis výťahov 2,99 EUR
s DPH
-
173/2019 DOXX-stravné lístky
(IČO: 3639000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 22.07.2019 22.07.2019
  22.07.2019 21.08.2019
2019050
stravné lístky 2 505,92 EUR
s DPH
-
172/2019 Slovenská spoločnosť pre umelú inteligenciu
(IČO: )
Adresa:
Letná 9,
04001 Košice
Matematický ústav SAV 18.07.2019 18.07.2019
  18.07.2019 25.07.2019
 
cestovné pre účastníkov konferencie 1 712,01 EUR
s DPH
-
171/2019 Student Agency
(IČO: 445561304)
Adresa:
Obchodná 48,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 22.07.2019 22.07.2019
  18.07.2019 17.08.2019
 
letenky- B. Novotný, R. Frič 344,54 EUR
s DPH
-
170/2019 RTVS, s.r.o.
(IČO: 36857432)
Adresa:
Staré Grunty 2,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 22.07.2019 22.07.2019
  22.07.2019 25.07.2019
 
koncesionársky poplatok 477,96 EUR
s DPH
-
169/2019 SAV úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 22.07.2019 22.07.2019
  17.07.2019 01.08.2019
 
tel. náklady MÚ SAV 28,57 EUR
s DPH
-
168/2019 Slovak Telekom, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 22.07.2019 22.07.2019
  01.07.2019 24.07.2019
 
tel. náklady odd. inform. 32,99 EUR
s DPH
-
167/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 12.07.2019 12.07.2019
  10.07.2019 25.07.2019
2019045
stravné lístky 1 904,00 EUR
s DPH
-
166/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.07.2019 11.07.2019
  08.07.2019 23.07.2019
 
preddavok na 7/2019 300,00 EUR
s DPH
-
165/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.07.2019 11.07.2019
  08.07.2019 23.07.2019
 
paušál za služby 240,00 EUR
s DPH
-
164/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.07.2019 11.07.2019
  08.07.2019 23.07.2019
 
vodné a stočné 7,35 EUR
s DPH
-
163/2019 T- com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.07.2019 09.07.2019
  01.07.2019 24.07.2019
 
telefónne poplatky 21,17 EUR
s DPH
-
162/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkaslká 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.07.2019 09.07.2019
  01.07.2019 24.07.2019
 
tel. poplatky 113,33 EUR
s DPH
-
161/2019 T-com, a.s.
(IČO: )
Adresa:
Bajkalská 28,
817 82 Bratislava
Matematicky ustav SAV 08.07.2019 08.07.2019
  01.07.2019 18.07.2019
 
mobilné služby, mob. internety 252,20 EUR
s DPH
-
160/2019 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 04.07.2019 04.07.2019
  02.07.2019 16.07.2019
 
služby BOZP a PO 6/19 100,00 EUR
s DPH
-
159/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 04.07.2019 04.07.2019
  01.07.2019 15.07.2019
 
areálové služby 3Q 45,72 EUR
s DPH
-
158/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 01.07.2019 01.07.2019
  25.06.2019 09.07.2019
 
elektrická energia 53,95 EUR
s DPH
-
157/2019 Centrum spoločných činností
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 01.07.2019 01.07.2019
  25.06.2019 09.07.2019
 
zrážková voda 12,77 EUR
s DPH
-
156/2019 DOXX-str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 24.06.2019 24.06.2019
  24.06.2019 24.07.2019
 
stravné lístky DOXX 1 424,54 EUR
s DPH
-
155/2019 Tucan, s.r.o.
(IČO: 35697300)
Adresa:
Za kasárňou 1,
831 03 Bratislava
Matematický ústav SAV 21.06.2019 21.06.2019
  20.06.2019 22.07.2019
2019042
letenka-A. Jenčová 1 256,00 EUR
s DPH
-
154/2019 Student Agency, s.r.o.
(IČO: 44551304)
Adresa:
Obchodná 48,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 24.06.2019 24.06.2019
  21.06.2019 21.07.2019
2019043
letenky-G. Okša, M. Bečka 201,06 EUR
s DPH
-
153/2019 FINAXY
(IČO: 35946989)
Adresa:
Homolova 27,
841 02 Bratislava
Matematický ústav SAV 24.06.2019 24.06.2019
  23.06.2019 30.06.2019
 
účtovné práce 5/19 600,00 EUR
s DPH
-
152/2019 FINAXY,s.r.o.
(IČO: 35946989)
Adresa:
Homolova 27,
841 02 Bratislava
Matematický ústav SAV 24.06.2019 24.06.2019
  23.06.2019 30.06.2019
 
účtovné práce 600,00 EUR
s DPH
-
151/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 21.06.2019 21.06.2019
  20.06.2019 08.07.2019
 
telekominkačné náklady 64,27 EUR
s DPH
-
150/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 21.06.2019 21.06.2019
  20.06.2019 08.07.2019
2019029
ubytovanie zahranič. hosťa 200,00 EUR
s DPH
-
149/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 18.06.2019 18.06.2019
  13.06.2019 27.06.2019
 
OLO, tel. sig. 18,77 EUR
s DPH
-
148/2019 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.06.2019 11.06.2019
  06.06.2019 21.06.2019
2019036
stravné lístky 6/2019 1 258,00 EUR
s DPH
-
147/2019 Slovak Telekom, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.06.2019 10.06.2019
  01.06.2019 24.06.2019
 
tel. poplatky- odd. informatiky 32,99 EUR
s DPH
-
146/2019 Go Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.06.2019 07.06.2019
  05.06.2019 05.07.2019
2019041
letenka- G. Okša 241,50 EUR
s DPH
-
145/2019 Te-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.06.2019 06.06.2019
  01.06.2019 24.06.2019
 
tel. poplatky B. Bystrica, Bratislava 112,61 EUR
s DPH
-
144/2019 Slovak Telekom
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
81762 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.06.2019 06.06.2019
  01.06.2019 24.06.2019
 
tel. náklady MÚ SAV Košice 21,17 EUR
s DPH
-
143/2019 SAV úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.06.2019 07.06.2019
  05.06.2019 20.06.2019
 
vodné a stočné 7,35 EUR
s DPH
-
142/2019 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.06.2019 07.06.2019
  05.06.2019 19.06.2019
 
služby PO +BOZP 100,00 EUR
s DPH
-
141/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 04.06.2019 04.06.2019
  01.06.2019 18.06.2019
 
tel. poplatky 253,10 EUR
s DPH
-
140/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 04.06.2019 04.06.2019
  28.05.2019 11.06.2019
 
vodné, stočné, zrážková voda 28,68 EUR
s DPH
-
139/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 04.06.2019 04.06.2019
  03.06.2019 18.06.2019
 
preddavok 6/19 300,00 EUR
s DPH
-
138/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 04.06.2019 04.06.2019
  03.06.2019 18.06.2019
 
paušál za služby 6/19 240,00 EUR
s DPH
-
137/2019 Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 04.06.2019 04.06.2019
  28.05.2019 11.06.2019
 
elektrická energia 46,15 EUR
s DPH
-
136/2019 Go Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 03.06.2019 03.06.2019
  29.05.2019 28.06.2019
2019040
letenka- M. Plávala 241,50 EUR
s DPH
-
135/2019 Kamiko-Hygiene
(IČO: 45965340)
Adresa:
Kremnička 3,
974 05 Banská Bystrica
Matematický ústav SAV 30.05.2019 30.05.2019
  29.05.2019 12.06.2019
2019039
paierové utierky do WC 79,20 EUR
s DPH
-
134/2019 Go Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 29.05.2019 29.05.2019
  24.05.2019 23.06.2019
2019034
letenka- M. Plávala 266,50 EUR
s DPH
-
133/2019 Student Agency
(IČO: 44551304)
Adresa:
Obchodná 48,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 29.05.2019 29.05.2019
  21.05.2019 20.06.2019
2019033
letenka- S. Dobrev 279,09 EUR
s DPH
-
132/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 29.05.2019 29.05.2019
  27.05.2019 11.06.2019
 
telekomunikačné náklady 67,00 EUR
s DPH
-
131/2019 Kamiko-Hygiene
(IČO: 37070029)
Adresa:
Kremnička 3,
947 05 Banská Bystrica
Matematický ústav SAV 28.05.2019 28.05.2019
  27.05.2019 10.06.2019
2019038
hygienické potreby 140,32 EUR
s DPH
-
130/2019 Mária Benešová
(IČO: 33158441)
Adresa:
Púpavova 26,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 29.05.2019 29.05.2019
  20.05.2019 08.06.2019
 
príprava časopisu Mathematica Slovaca 760,00 EUR
s DPH
-
129/2019 DOXX-str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 27.05.2019 27.05.2019
  24.05.2019 23.06.2019
 
stravné lístky 6/19 1 418,10 EUR
s DPH
-
128/2019 Poradca, s.r.o.
(IČO: 36371271)
Adresa:
Pri Celulózke 40,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 27.05.2019 27.05.2019
  24.05.2019 14.06.2019
 
Účtovníctvo bez chýb pokút a penále za r. 2019 50,66 EUR
s DPH
-
127/2019 Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 27.05.2019 27.05.2019
  22.05.2019 05.06.2019
 
vydanie publikácie - O. Strauch 3 300,00 EUR
s DPH
-
126/2019 Finaxy, s.r.o.
(IČO: 35946989)
Adresa:
Homolova 27,
84102 Bratislava
Matematický ústav SAV 24.05.2019 24.05.2019
  23.05.2019 31.05.2019
 
účtovné práce 3/19 700,00 EUR
s DPH
-
125/2019 Sociálna poisťovňa
(IČO: )
Adresa:
Záhradnícka 31,
829 02 Bratislava
Matematický ústav SAV 27.05.2019 27.05.2019
  06.05.2019 28.05.2019
 
penále za neskorší termín 14,29 EUR
s DPH
-
124/2019 Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 22.05.2019 22.05.2019
  20.05.2019 05.06.2019
 
deratizácia a dezinfekcia 6,56 EUR
s DPH
-
123/2019 Ostravská univerzita
(IČO: 61988987)
Adresa:
Dvořákova 7,
701 03 Ostrava
Matematický ústav SAV 22.05.2019 22.05.2019
  22.05.2019 05.06.2019
 
úhrada konf. poplatku 570,00 EUR
s DPH
-
122/2019 Poradca, s.r.o.
(IČO: 36371271)
Adresa:
Pri Celulózke 40,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 22.05.2019 22.05.2019
  15.05.2019  
 
predplatné Poradca vyúčtovanie 0,00 EUR
s DPH
-
121/2019 Mesto Košice
(IČO: 00691135)
Adresa:
Trieda SNP 48/A,
040 01 11 Košice
Matematický ústav SAV 17.05.2019 17.05.2019
  10.05.2019 25.05.2019
 
miestny poplatok za komunálne služby 49,14 EUR
s DPH
-
120/2019 Slovak Telekom, a. s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 13.05.2019 13.05.2019
  01.05.2019 24.05.2019
 
tel. poplatky odd. informatiky 32,99 EUR
s DPH
-
119/2019 Union poisťovňa, a.s.
(IČO: 31322051)
Adresa:
Karadžičova 10,
813 60 Bratislava
Matematický ústav SAV 15.05.2019 15.05.2019
  29.04.2019 28.07.2019
 
celoročné poistné-S. Dobrev 48,00 EUR
s DPH
-
118/2019 Union poisťovňa
(IČO: 31322051)
Adresa:
Karadžičova 10,
813 60Bratislava
Matematický ústav SAV 15.05.2019 15.05.2019
  29.04.2019 28.07.2019
 
celoročné poistné G. Okša 25,00 EUR
s DPH
-
117/2019 Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 15.05.2019 15.05.2019
  14.05.2019 28.05.2019
2019032
ubytovanie na konferenciu 4 819,12 EUR
s DPH
-
116/2019 Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 15.05.2019 15.05.2019
  30.04.2019 14.05.2019
2019032
občerstvenie na konferenciu 347,30 EUR
s DPH
-
115/2019 Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 15.05.2019 15.05.2019
  02.05.2019 16.05.2019
2019032
strava a ubytovanie na konferenciu 5 039,10 EUR
s DPH
-
114/2019 Go Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 14.05.2019 14.05.2019
  10.05.2019 09.06.2019
2019031
letenka- M. Plávala 248,50 EUR
s DPH
-
113/2019 Student Agency
(IČO: 44551304)
Adresa:
Obchodná 48,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 14.05.2019 14.05.2019
  13.05.2019 12.06.2019
 
letenky - B. Novotný, P. Bokes 791,66 EUR
s DPH
-
112/2019 T- com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.05.2019 09.05.2019
  01.05.2019 24.05.2019
 
tel. poplatky B. Bystrica, Bratislava 111,89 EUR
s DPH
-
111/2019 T- com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.05.2019 09.05.2019
  01.05.2019 24.05.2019
 
tel. poplatky MU SAV Košice 21,17 EUR
s DPH
-
110/2019 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 13.05.2019 13.05.2019
  09.05.2019 24.05.2019
 
vodné a stočné 7,35 EUR
s DPH
-
109/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.05.2019 09.05.2019
  06.05.2019 21.05.2019
2019023
stravné lístky 1 383,80 EUR
s DPH
-
108/2019 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.05.2019 09.05.2019
  05.05.2019 19.05.2019
 
služby PO + BOZP 100,00 EUR
s DPH
-
107/2019 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.05.2019 07.05.2019
  02.05.2019 17.05.2019
 
preddavok za 5/19 300,00 EUR
s DPH
-
106/2019 SAV úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.05.2019 07.05.2019
  02.05.2019 17.05.2019
 
paušál za služby 240,00 EUR
s DPH
-
105/2019 Ústav vied o zemi SAV
(IČO: 00586943)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
840 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.05.2019 06.05.2019
  02.05.2019 09.05.2019
 
konečné vyúčtovanie nákladov za r. 2018 549,67 EUR
s DPH
-
104/2019 Poradca, s.r.o.
(IČO: 36371271)
Adresa:
Pri Celulózke 40,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 06.05.2019 06.05.2019
  30.04.2019 23.05.2019
 
predplatné Poradca 65,80 EUR
s DPH
-
103/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.05.2019 06.05.2019
  01.05.2019 20.05.2019
 
mobilné tel. + mob. internety 248,32 EUR
s DPH
-
102/2019 Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 30.04.2019 30.04.2019
  23.04.2019 07.05.2019
 
tel. signalizácia 7,71 EUR
s DPH
-
101/2019 Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 30.04.2019 30.04.2019
  23.04.2019 07.05.2019
 
servis a údržba výťahov 15,72 EUR
s DPH
-
100/2019 Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 02.05.2019 02.05.2019
  26.04.2019 10.05.2019
 
elektrická energia 47,28 EUR
s DPH
-
099/2019 Union poisťovňa
(IČO: 31322051)
Adresa:
Karadžičova 10,
813 60 Bratislava
Matematický ústav SAV 02.05.2019 02.05.2019
  01.04.2019 27.06.2019
 
celoročné poistné M. Bečka 25,00 EUR
s DPH
-
098/2019 Ústav vied o zemi SAV
(IČO: 586943)
Adresa:
Dúbravska cesta 9, br />840 05Bratislava
Matematický ústav SAV 02.05.2019 02.05.2019
  02.05.2019 07.05.2019
 
energie MÚ SAV Banská Bystrica 117,90 EUR
s DPH
-
097/2019 Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 02.05.2019 02.05.2019
  26.04.2019 10.05.2019
 
vodné, stočné 40,76 EUR
s DPH
-
096/2019 Fyzikálny ústav SAV
(IČO: 00166537)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 11 Bratislava
Matematický ústav SAV 30.04.2019 30.04.2019
  30.04.2019 03.04.2019
 
konf. poplatok- M. Plávala 390,00 EUR
s DPH
-
095/2019 Sudent Agency
(IČO: 44551304)
Adresa:
Obchodná 48,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 30.04.2019 30.04.2019
  26.04.2019 26.05.2019
 
letenka-N. Dilna 276,09 EUR
s DPH
-
094/2019 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 26.04.2019 26.04.2019
  24.04.2019 09.05.2019
 
vodné a stočné 13,87 EUR
s DPH
-
093/2019 Go Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 29.04.2019 29.04.2019
  29.04.2019 29.05.2019
2019027
letenka- M. Hyčko, I. Mračka 377,00 EUR
s DPH
-
092/2019 Finaxy, s.r.o.
(IČO: 35946989)
Adresa:
Homolova 27,
841 02 Bratislava
Matematický ústav SAV 30.04.2019 30.04.2019
  29.04.2019 10.05.2019
 
služby 2/2019 600,00 EUR
s DPH
-
091/2019 SAV úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 26.04.2019 26.04.2019
  24.04.2019 09.05.2019
 
telekomunikačné náklady 54,10 EUR
s DPH
-
090/2019 Transalpino Viagens e Turismo
(IČO: )
Adresa:
Rua Joao da Silva 4C,
1900-271 Lisbon, Portugal
Matematický ústav SAV 29.04.2019 29.04.2019
  29.04.2019 03.04.2019
 
úhrada ubytovania na konferenciu 602,00 EUR
s DPH
-
089/2019 Univerzita Palackého Olomouc
(IČO: )
Adresa:
17. listopadu 1192/12,
77900 Olomouc
Matematický ústav SAV 30.04.2019 30.04.2019
  30.04.2019 03.05.2019
 
konf. poplatok - J. PÓcs 300,00 EUR
s DPH
-
088/2019 Pipeline Simulation Inter
(IČO: )
Adresa:
Houston, London, Veľká Británia
Matematický ústav SAV 29.04.2019 29.04.2019
  29.04.2019 03.05.2019
 
konf. poplatok - M. Hyčko 591,61 EUR
s DPH
-
086/2019 Transalpino port viagens
(IČO: )
Adresa:
Rua Joao da Silva 4C,
1900-271 Lisbon, Portugal
Matematický ústav SAV 25.04.2019 25.04.2019
  25.04.2019 29.04.2019
 
úhrada konf. poplatku 300,00 EUR
s DPH
-
085/2019 DOXX-str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 23.04.2019 23.04.2019
  23.04.2019 23.05.2019
2019024
stravné lístky doxx 1 399,68 EUR
s DPH
-
084/2019 ITL Service
(IČO: 35915366)
Adresa:
Holíčska 3050/9,
851 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 24.04.2019 24.04.2019
  24.04.2019 01.05.2019
2019025
výmena a vyváženie kolies 25,00 EUR
s DPH
-
083/2019 Ústav merania SAV
(IČO: )
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 23.04.2019 23.04.2019
  23.04.2019 26.04.2019
 
konf. poplatok-G. Wimmer 195,00 EUR
s DPH
-
082/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 16.04.2019 16.04.2019
  11.04.2019 25.04.2019
 
areálové služby 45,72 EUR
s DPH
-
081/2019 ČSU Texu
(IČO: 00536580)
Adresa:
Nejedlého 1,
63800 Brno
Matematický ústav SAV 17.04.2019 17.04.2019
  07.04.2019 30.06.2019
 
členské príspevky 80,00 EUR
s DPH
-
080/2019 Octigon, a.s.
(IČO: 35864711)
Adresa:
Prievozská 4D,
821 09 Bratislava
Matematický ústav SAV 12.04.2019 12.04.2019
  01.04.2019 22.04.2019
2019022
spracovanie žiadosti o grant 4 800,00 EUR
s DPH
-
079/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763489)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 12.04.2019 12.04.2019
  01.04.2019 24.04.2019
 
tel. poplatky 37,70 EUR
s DPH
-
078/2019 Pavel Bokes
(IČO: )
Adresa:
Bjornsonova 11,
811 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.04.2019 11.04.2019
  11.04.2019 16.04.2019
 
konf. poplatok-P. Bokes 640,00 EUR
s DPH
-
077/2019 Go Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.04.2019 10.04.2019
  10.04.2019 10.05.2019
2019021
letenka- A. Jenčová 277,50 EUR
s DPH
-
076/2019 ČVUT Praha
(IČO: )
Adresa:
Jugoslávskych partyzánu 3,
166 00 Praha
Matematický ústav SAV 10.04.2019 10.04.2019
  10.04.2019 15.04.2019
 
konf. poplatok-D. Babicová 50,00 EUR
s DPH
-
075/2019 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.04.2019 09.04.2019
  04.04.2019 18.04.2019
 
služby PO+BOZP 100,00 EUR
s DPH
-
074/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.04.2019 08.04.2019
  01.04.2019 24.04.2019
 
tel. poplatky Košice 13,10 EUR
s DPH
-
073/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763489)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.04.2019 08.04.2019
  01.04.2019 24.04.2019
 
tel. poplatky BA, BB 112,09 EUR
s DPH
-
072/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.04.2019 08.04.2019
  01.04.2019 16.04.2019
 
preddavok 4/2019 300,00 EUR
s DPH
-
071/2019 Technická úniverzita Košice
(IČO: 00397610)
Adresa:
Letná 9,
042 00 Košice
Matematický ústav SAV 08.04.2019 08.04.2019
  18.03.2019 20.04.2019
 
energie MÚ SAV Košice 905,00 EUR
s DPH
-
070/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763489)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.04.2019 08.04.2019
  01.04.2019 18.04.2019
 
mobilné internety, mob. telefóny 248,74 EUR
s DPH
-
069/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.04.2019 08.04.2019
  03.04.2019 18.04.2019
2019017
stravné lístky 1 183,20 EUR
s DPH
-
068/2019 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.04.2019 08.04.2019
  01.04.2019 16.04.2019
 
paušál za služby 240,00 EUR
s DPH
-
067/2019 M. Benešová
(IČO: 33158441)
Adresa:
Púpavova 26,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.04.2019 08.04.2019
  26.03.2019 10.04.2019
 
sadzba a príprava časopisu Mathematica Slovaca 708,00 EUR
s DPH
-
066/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.04.2019 03.04.2019
  27.03.2019 03.04.2019
 
vodné, stočné, zrážková voda 26,41 EUR
s DPH
-
065/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.04.2019 08.04.2019
  27.03.2019 10.04.2019
 
el. energia Odd. informatiky 77,15 EUR
s DPH
-
064/2019 Úrad práce soc. vecí a rodiny
(IČO: )
Adresa:
Vazovova 7,
81107 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.04.2019 08.04.2019
  08.04.2019  
 
povinný podiel zamestnávania občanov zo ZP 1 125,00 EUR
s DPH
-
063/2019 SAV úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 25.03.2019 25.03.2019
  21.03.2019 05.04.2019
 
telekom.náklady 56,94 EUR
s DPH
-
062/2019 Go Travel Slovakia
(IČO: 313800123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 18.03.2019 18.03.2019
  15.03.2019 14.04.2019
2019020
letenka-zahraničný hosť 286,30 EUR
s DPH
-
061/2019 DOXX - stravné lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 358,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 15.03.2019 15.03.2019
  15.03.2019 14.04.2019
2019019
stravné lístky 1 326,01 EUR
s DPH
-
060/2019 Centrum spoloč. činností
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 14.03.2019 14.03.2019
  27.02.2019 13.03.2019
2019018
ubytovanie a strava výročný seminár 158,31 EUR
s DPH
-
059/2019 T-com
(IČO: 35763468)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 12.03.2019 12.03.2019
  01.03.2019 25.03.2019
 
tel. poplatky odd. informatiky 32,99 EUR
s DPH
-
058/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 12.03.2019 12.03.2019
  04.03.2019 18.03.2019
 
vodné a stočné odd.inform. 37,05 EUR
s DPH
-
057/2019 Digital Visions
(IČO: 31343180)
Adresa:
Kladnianska 60,
821 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 12.03.2019 12.03.2019
  01.03.2019 22.03.2019
 
predplatné časopisu PC Revue 26,00 EUR
s DPH
-
055/2019 T- com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.03.2019 07.03.2019
  01.03.2019 25.03.2019
 
tel. poplatky MÚ SAV Košice 31,16 EUR
s DPH
-
054/2019 T-com
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
81752 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.03.2019 07.03.2019
  01.03.2019 07.03.2019
 
tel. poplatky Bratislava, BB 112,42 EUR
s DPH
-
053/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.03.2019 07.03.2019
  04.03.2019 18.03.2019
 
elektrická energia odd. informatiky 23,94 EUR
s DPH
-
052/2019 T-com
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 52 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.03.2019 07.03.2019
  01.03.2019 18.03.2019
 
mobilné telefóny a mob. internety 253,20 EUR
s DPH
-
051/2019 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.03.2019 07.03.2019
  03.03.2019 17.03.2019
 
služby PO + BOZP 100,00 EUR
s DPH
-
049/2019 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.03.2019 06.03.2019
  04.03.2019 19.03.2019
 
preddavok 3/2019 300,00 EUR
s DPH
-
048/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.03.2019 06.03.2019
  04.03.2019 19.03.2019
 
paušál za služby 240,00 EUR
s DPH
-
047/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.03.2019 06.03.2019
  04.03.2019 19.03.2019
 
vodné a stočné 9,39 EUR
s DPH
-
046/2019 Slovart, - G. T. G.
(IČO: 31346359)
Adresa:
Krupinska 4,
852 99 Bratislava
Matematický ústav SAV 05.03.2019 05.03.2019
  27.02.2019 13.03.2019
2019016
kúpa knihy 106,22 EUR
s DPH
-
045/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.03.2019 06.03.2019
  06.02.2019 21.02.2019
 
paušál za služby 240,00 EUR
s DPH
-
044/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
81438 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.03.2019 06.03.2019
  06.02.2019 21.02.2019
 
preddavok 2/2019 300,00 EUR
s DPH
-
043/2019 B2B Partner
(IČO: 44413467)
Adresa:
Šulekova 2,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 28.02.2019 28.02.2019
  28.02.2019 14.03.2019
2019014
stoličky do PC miestnosti 308,40 EUR
s DPH
-
042/2019 TU Košice
(IČO: 00397610)
Adresa:
Letná 9,
042 00 Košice
Matematický ústav SAV 28.02.2019 28.02.2019
  15.02.2019 20.03.2019
 
energie za 1 Q 905,00 EUR
s DPH
-
041/2019 TUCAN, s.r.o.
(IČO: 35697300)
Adresa:
Za kasárňou 1,
831 03 Bratislava
Matematický ústav SAV 27.02.2019 27.02.2019
  28.02.2019 30.03.2019
2019013
letenka-doc. Nemoga 167,00 EUR
s DPH
-
40/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 25.02.2019 25.02.2019
  15.02.2019 01.03.2019
 
odpad,kontrola EPS 39,02 EUR
s DPH
-
039/2019 DOXX- str. lístky
(IČO: 38391000)
Adresa:
Kálov 358,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 28.02.2019 28.02.2019
  25.02.2019 27.03.2019
2019012
stravné lístky 1 344,43 EUR
s DPH
-
038/2019 Kamiko-Hygiene
(IČO: 45965340)
Adresa:
Kremnička 3,
974 05 Banská Bystrica
Matematický ústav SAV 21.02.2019 21.02.2019
  20.02.2019 06.03.2019
2019011
hygienické potreby 98,39 EUR
s DPH
-
037/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 26.02.2019 26.02.2019
  18.02.2019 08.03.2019
 
tel. náklady 65,27 EUR
s DPH
-
036/2019 AGem Computers
(IČO: 35692716)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 19.03.2019 19.03.2019
  18.02.2019 04.03.2019
2019009
PC komponenty 65,26 EUR
s DPH
-
035/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 18.02.2019 18.02.2019
  14.02.2019 01.03.2019
 
vodné a stočné 9,39 EUR
s DPH
-
034/2019 Konica Minolta Slovakia
(IČO: 31338551)
Adresa:
Galvaniho 17/B,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 15.02.2019 15.02.2019
  12.02.2019 22.02.2019
2019008
kúpa odpadovej nádoby 62,40 EUR
s DPH
-
033/2019 M. Benešová
(IČO: 33158441)
Adresa:
Púpavova 26,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 13.02.2019 13.02.2019
  06.02.2019 20.02.2019
 
sadzba a príprava časopisu Mathematica Slovaca 744,00 EUR
s DPH
-
032/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
8121 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 12.02.2019 12.02.2019
  01.02.2019 25.02.2019
 
tel. poplatky odd. inform. 32,99 EUR
s DPH
-
031/2019 RTVS
(IČO: 36857432)
Adresa:
Staré Grunty 2,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 12.02.2019 12.02.2019
  12.02.2019 20.02.2019
 
koncesionársky poplatok rozhlas a TV 477,96 EUR
s DPH
-
030/2019 Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.02.2019 11.02.2019
  01.02.2019 25.02.2019
 
elektrická energia 94,41 EUR
s DPH
-
029/2019 Správa účelových činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.02.2019 11.02.2019
  01.02.2019 15.02.2019
 
vodné, stočné, voda 46,31 EUR
s DPH
-
028/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
81762 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.02.2019 07.02.2019
  01.02.2019 25.02.2019
 
tel. poplatky Bratislava, B. Bystrica 112,16 EUR
s DPH
-
027/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.02.2019 07.02.2019
  01.02.2019 25.02.2019
 
tel poplatky Košice 31,16 EUR
s DPH
-
026/2019 Student Agency
(IČO: 44551304)
Adresa:
Obchodná 48,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.02.2019 07.02.2019
  04.02.2019 06.03.2019
2019006
cestovné poistenie 12,00 EUR
s DPH
-
025/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
81438 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.02.2019 11.02.2019
  06.02.2019 21.02.2019
2019005
stravné lístky 1 485,80 EUR
s DPH
-
024/2019 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.02.2019 11.02.2019
  04.02.2019 18.02.2019
 
služby PO a BPZP 100,00 EUR
s DPH
-
023/2019 Nakladateľstvo Forum
(IČO: 46490213)
Adresa:
Seberiniho 1,
821 03 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.02.2019 11.02.2019
  07.02.2019 12.02.2019
 
zálohová faktura za webinár 76,80 EUR
s DPH
-
022/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 05.02.2019 05.02.2019
  01.02.2019 18.02.2019
 
mob. telefony + mob. internety 253,04 EUR
s DPH
-
021/2019 Student Agency, s.r.o.
(IČO: 445561304)
Adresa:
Obchodná 48,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 04.02.2019 04.02.2019
  01.02.2019 03.03.2019
2019006
letenka-R. Nedela 208,82 EUR
s DPH
-
020/2019 DOXX- str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 25.01.2019 25.01.2019
  25.01.2019 24.02.2019
2019004
stravné lístky doxx 1 314,96 EUR
s DPH
-
019/2019 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 29.01.2019 29.01.2019
  25.01.2019 11.02.2019
 
tel. náklady 12/18 65,34 EUR
s DPH
-
018/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 04.02.2019 04.02.2019
  21.01.2019 04.02.2019
 
údržba zelene, OLO 45,72 EUR
s DPH
-
017/2019 Ústav vied o zemi SAV
(IČO: 586943)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
84005 Bratislava
Matematický ústav SAV 04.02.2019 04.02.2019
  04.02.2019 11.02.2019
 
nájomné za 1 Q 117,90 EUR
s DPH
-
016/2019 National Pen
(IČO: 97264443)
Adresa:
Blog Xerox Technology Park,Dundalk
Ireland
Matematický ústav SAV 24.01.2019 24.01.2019
  15.01.2019 28.01.2019
2019001
perá 146,49 EUR
s DPH
-
015/2019 Agem Computers, a. s.
(IČO: 35692716)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 23.01.2019 23.01.2019
  22.01.2019 05.02.2019
 
UPS batérie 78,00 EUR
s DPH
-
014/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
81438 Bratislava
Matematický ústav SAV 21.01.2019 21.01.2019
  18.01.2019 04.02.2019
 
vyúčtovanie el. energie 344,11 EUR
s DPH
-
013/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 18.01.2019 18.01.2019
  11.01.2019 25.01.2019
 
oprava výťahov 15,72 EUR
s DPH
-
012/2019 T- com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 18.01.2019 18.01.2019
  01.01.2019 24.01.2019
 
tel. poplatky + klapky 32,99 EUR
s DPH
-
011/2019 Mediaprint-Kapa
(IČO: 35792281)
Adresa:
Stará Vajnorská 9,
831 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.01.2019 11.01.2019
  08.01.2019 22.01.2019
 
distribúcia časopisu Mathematica Slovaca 38,28 EUR
s DPH
-
010/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.01.2019 10.01.2019
  07.01.2019 22.01.2019
2018046
stravné lístky 1 863,20 EUR
s DPH
-
009/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 14.01.2019 14.01.2019
  10.01.2019 25.01.2019
 
vodné a stočné 9,39 EUR
s DPH
-
008/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.01.2019 10.01.2019
  03.01.2019 18.01.2019
 
paušál za služby 240,00 EUR
s DPH
-
007/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.01.2019 10.01.2019
  03.01.2019 18.01.2019
 
preddavok 1/19 300,00 EUR
s DPH
-
006/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
81762 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.01.2019 08.01.2019
  01.01.2019 24.01.2019
 
tel. poplatky Bratislava, B. Bystrica 111,89 EUR
s DPH
-
005/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.01.2019 08.01.2019
  01.01.2019 24.01.2019
 
tel poplatky MÚ SAV Košice 31,16 EUR
s DPH
-
004/2019 S.Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
81108 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.01.2019 08.01.2019
  08.01.2019 19.01.2019
 
služby PO + BOZP 100,00 EUR
s DPH
-
003/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
81762 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.01.2019 07.01.2019
  31.12.2018 18.01.2019
 
mob. telefóny + mob.internety 265,12 EUR
s DPH
-
002/2019 AJFA-AVIS
(IČO: 31602436)
Adresa:
Klemensova 34,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 07.01.2019 07.01.2019
  02.01.2019 16.01.2019
 
predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka 58,80 EUR
s DPH
-
001/2019 Carlos M. Vide
(IČO: )
Adresa:
Av. Hippocrate 6,
1932 Saint-Stevens-Woluwe, Belgium
Matematický ústav SAV 09.01.2019 09.01.2019
  09.01.2019 11.01.2029
 
úhrada konf. poplatku - G. Jirásková 570,00 EUR
s DPH
-