Veľká Británia - zástava FB

Zmluvy, faktúry, objednávky

(2012)
informácie podľa zákona č. 382/2011 Z.z.
a nariadenia vlády SR 498/2011

(2011)
informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

Zákazky na dodanie tovaru/služieb

MÚ SAV, v. v. i. (od 1.7.2018)

Zmluvy | Faktúry | Objednávky

MÚ SAV (do 30.6.2018)

Zmluvy | Faktúry | Objednávky

Faktúry

2019

Počet nájdených faktúr v roku 2019: 164

KDF Dodávateľ
IČO
Adresa
Príjemca dátum
doručenia faktúry
dátum
dodania služby
Id zmluvy dátum
vystavenia
faktúry
dátum
splatnosti
faktúry
Id objedn.
Účel Suma
Súbor(y)
167/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 12.07.2019 12.07.2019
  10.07.2019 25.07.2019
2019045
stravné lístky 1 904,00 EUR
s DPH
 
166/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.07.2019 11.07.2019
  08.07.2019 23.07.2019
 
preddavok na 7/2019 300,00 EUR
s DPH
 
165/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.07.2019 11.07.2019
  08.07.2019 23.07.2019
 
paušál za služby 240,00 EUR
s DPH
 
164/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.07.2019 11.07.2019
  08.07.2019 23.07.2019
 
vodné a stočné 7,35 EUR
s DPH
 
163/2019 T- com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.07.2019 09.07.2019
  01.07.2019 24.07.2019
 
telefónne poplatky 21,17 EUR
s DPH
 
162/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkaslká 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.07.2019 09.07.2019
  01.07.2019 24.07.2019
 
tel. poplatky 113,33 EUR
s DPH
 
161/2019 T-com, a.s.
(IČO: )
Adresa:
Bajkalská 28,
817 82 Bratislava
Matematicky ustav SAV 08.07.2019 08.07.2019
  01.07.2019 18.07.2019
 
mobilné služby, mob. internety 252,20 EUR
s DPH
 
160/2019 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 04.07.2019 04.07.2019
  02.07.2019 16.07.2019
 
služby BOZP a PO 6/19 100,00 EUR
s DPH
 
159/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 04.07.2019 04.07.2019
  01.07.2019 15.07.2019
 
areálové služby 3Q 45,72 EUR
s DPH
 
158/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 01.07.2019 01.07.2019
  25.06.2019 09.07.2019
 
elektrická energia 53,95 EUR
s DPH
 
157/2019 Centrum spoločných činností
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 01.07.2019 01.07.2019
  25.06.2019 09.07.2019
 
zrážková voda 12,77 EUR
s DPH
 
156/2019 DOXX-str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 24.06.2019 24.06.2019
  24.06.2019 24.07.2019
 
stravné lístky DOXX 1 424,54 EUR
s DPH
 
155/2019 Tucan, s.r.o.
(IČO: 35697300)
Adresa:
Za kasárňou 1,
831 03 Bratislava
Matematický ústav SAV 21.06.2019 21.06.2019
  20.06.2019 22.07.2019
2019042
letenka-A. Jenčová 1 256,00 EUR
s DPH
 
154/2019 Student Agency, s.r.o.
(IČO: 44551304)
Adresa:
Obchodná 48,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 24.06.2019 24.06.2019
  21.06.2019 21.07.2019
2019043
letenky-G. Okša, M. Bečka 201,06 EUR
s DPH
 
153/2019 FINAXY
(IČO: 35946989)
Adresa:
Homolova 27,
841 02 Bratislava
Matematický ústav SAV 24.06.2019 24.06.2019
  23.06.2019 30.06.2019
 
účtovné práce 5/19 600,00 EUR
s DPH
 
152/2019 FINAXY,s.r.o.
(IČO: 35946989)
Adresa:
Homolova 27,
841 02 Bratislava
Matematický ústav SAV 24.06.2019 24.06.2019
  23.06.2019 30.06.2019
 
účtovné práce 600,00 EUR
s DPH
 
151/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 21.06.2019 21.06.2019
  20.06.2019 08.07.2019
 
telekominkačné náklady 64,27 EUR
s DPH
 
150/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 21.06.2019 21.06.2019
  20.06.2019 08.07.2019
2019029
ubytovanie zahranič. hosťa 200,00 EUR
s DPH
 
149/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 18.06.2019 18.06.2019
  13.06.2019 27.06.2019
 
OLO, tel. sig. 18,77 EUR
s DPH
 
148/2019 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.06.2019 11.06.2019
  06.06.2019 21.06.2019
2019036
stravné lístky 6/2019 1 258,00 EUR
s DPH
 
147/2019 Slovak Telekom, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.06.2019 10.06.2019
  01.06.2019 24.06.2019
 
tel. poplatky- odd. informatiky 32,99 EUR
s DPH
 
146/2019 Go Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.06.2019 07.06.2019
  05.06.2019 05.07.2019
2019041
letenka- G. Okša 241,50 EUR
s DPH
 
145/2019 Te-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.06.2019 06.06.2019
  01.06.2019 24.06.2019
 
tel. poplatky B. Bystrica, Bratislava 112,61 EUR
s DPH
 
144/2019 Slovak Telekom
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
81762 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.06.2019 06.06.2019
  01.06.2019 24.06.2019
 
tel. náklady MÚ SAV Košice 21,17 EUR
s DPH
 
143/2019 SAV úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.06.2019 07.06.2019
  05.06.2019 20.06.2019
 
vodné a stočné 7,35 EUR
s DPH
 
142/2019 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.06.2019 07.06.2019
  05.06.2019 19.06.2019
 
služby PO +BOZP 100,00 EUR
s DPH
 
141/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 04.06.2019 04.06.2019
  01.06.2019 18.06.2019
 
tel. poplatky 253,10 EUR
s DPH
 
140/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 04.06.2019 04.06.2019
  28.05.2019 11.06.2019
 
vodné, stočné, zrážková voda 28,68 EUR
s DPH
 
139/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 04.06.2019 04.06.2019
  03.06.2019 18.06.2019
 
preddavok 6/19 300,00 EUR
s DPH
 
138/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 04.06.2019 04.06.2019
  03.06.2019 18.06.2019
 
paušál za služby 6/19 240,00 EUR
s DPH
 
137/2019 Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 04.06.2019 04.06.2019
  28.05.2019 11.06.2019
 
elektrická energia 46,15 EUR
s DPH
 
136/2019 Go Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 03.06.2019 03.06.2019
  29.05.2019 28.06.2019
2019040
letenka- M. Plávala 241,50 EUR
s DPH
 
135/2019 Kamiko-Hygiene
(IČO: 45965340)
Adresa:
Kremnička 3,
974 05 Banská Bystrica
Matematický ústav SAV 30.05.2019 30.05.2019
  29.05.2019 12.06.2019
2019039
paierové utierky do WC 79,20 EUR
s DPH
 
134/2019 Go Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 29.05.2019 29.05.2019
  24.05.2019 23.06.2019
2019034
letenka- M. Plávala 266,50 EUR
s DPH
 
133/2019 Student Agency
(IČO: 44551304)
Adresa:
Obchodná 48,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 29.05.2019 29.05.2019
  21.05.2019 20.06.2019
2019033
letenka- S. Dobrev 279,09 EUR
s DPH
 
132/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 29.05.2019 29.05.2019
  27.05.2019 11.06.2019
 
telekomunikačné náklady 67,00 EUR
s DPH
 
131/2019 Kamiko-Hygiene
(IČO: 37070029)
Adresa:
Kremnička 3,
947 05 Banská Bystrica
Matematický ústav SAV 28.05.2019 28.05.2019
  27.05.2019 10.06.2019
2019038
hygienické potreby 140,32 EUR
s DPH
 
130/2019 Mária Benešová
(IČO: 33158441)
Adresa:
Púpavova 26,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 29.05.2019 29.05.2019
  20.05.2019 08.06.2019
 
príprava časopisu Mathematica Slovaca 760,00 EUR
s DPH
 
129/2019 DOXX-str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 27.05.2019 27.05.2019
  24.05.2019 23.06.2019
 
stravné lístky 6/19 1 418,10 EUR
s DPH
 
128/2019 Poradca, s.r.o.
(IČO: 36371271)
Adresa:
Pri Celulózke 40,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 27.05.2019 27.05.2019
  24.05.2019 14.06.2019
 
Účtovníctvo bez chýb pokút a penále za r. 2019 50,66 EUR
s DPH
 
127/2019 Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 27.05.2019 27.05.2019
  22.05.2019 05.06.2019
 
vydanie publikácie - O. Strauch 3 300,00 EUR
s DPH
 
126/2019 Finaxy, s.r.o.
(IČO: 35946989)
Adresa:
Homolova 27,
84102 Bratislava
Matematický ústav SAV 24.05.2019 24.05.2019
  23.05.2019 31.05.2019
 
účtovné práce 3/19 700,00 EUR
s DPH
 
125/2019 Sociálna poisťovňa
(IČO: )
Adresa:
Záhradnícka 31,
829 02 Bratislava
Matematický ústav SAV 27.05.2019 27.05.2019
  06.05.2019 28.05.2019
 
penále za neskorší termín 14,29 EUR
s DPH
 
124/2019 Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 22.05.2019 22.05.2019
  20.05.2019 05.06.2019
 
deratizácia a dezinfekcia 6,56 EUR
s DPH
 
123/2019 Ostravská univerzita
(IČO: 61988987)
Adresa:
Dvořákova 7,
701 03 Ostrava
Matematický ústav SAV 22.05.2019 22.05.2019
  22.05.2019 05.06.2019
 
úhrada konf. poplatku 570,00 EUR
s DPH
 
122/2019 Poradca, s.r.o.
(IČO: 36371271)
Adresa:
Pri Celulózke 40,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 22.05.2019 22.05.2019
  15.05.2019  
 
predplatné Poradca vyúčtovanie 0,00 EUR
s DPH
 
121/2019 Mesto Košice
(IČO: 00691135)
Adresa:
Trieda SNP 48/A,
040 01 11 Košice
Matematický ústav SAV 17.05.2019 17.05.2019
  10.05.2019 25.05.2019
 
miestny poplatok za komunálne služby 49,14 EUR
s DPH
 
120/2019 Slovak Telekom, a. s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 13.05.2019 13.05.2019
  01.05.2019 24.05.2019
 
tel. poplatky odd. informatiky 32,99 EUR
s DPH
 
119/2019 Union poisťovňa, a.s.
(IČO: 31322051)
Adresa:
Karadžičova 10,
813 60 Bratislava
Matematický ústav SAV 15.05.2019 15.05.2019
  29.04.2019 28.07.2019
 
celoročné poistné-S. Dobrev 48,00 EUR
s DPH
 
118/2019 Union poisťovňa
(IČO: 31322051)
Adresa:
Karadžičova 10,
813 60Bratislava
Matematický ústav SAV 15.05.2019 15.05.2019
  29.04.2019 28.07.2019
 
celoročné poistné G. Okša 25,00 EUR
s DPH
 
117/2019 Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 15.05.2019 15.05.2019
  14.05.2019 28.05.2019
2019032
ubytovanie na konferenciu 4 819,12 EUR
s DPH
 
116/2019 Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 15.05.2019 15.05.2019
  30.04.2019 14.05.2019
2019032
občerstvenie na konferenciu 347,30 EUR
s DPH
 
115/2019 Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 15.05.2019 15.05.2019
  02.05.2019 16.05.2019
2019032
strava a ubytovanie na konferenciu 5 039,10 EUR
s DPH
 
114/2019 Go Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 14.05.2019 14.05.2019
  10.05.2019 09.06.2019
2019031
letenka- M. Plávala 248,50 EUR
s DPH
 
113/2019 Student Agency
(IČO: 44551304)
Adresa:
Obchodná 48,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 14.05.2019 14.05.2019
  13.05.2019 12.06.2019
 
letenky - B. Novotný, P. Bokes 791,66 EUR
s DPH
 
112/2019 T- com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.05.2019 09.05.2019
  01.05.2019 24.05.2019
 
tel. poplatky B. Bystrica, Bratislava 111,89 EUR
s DPH
 
111/2019 T- com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.05.2019 09.05.2019
  01.05.2019 24.05.2019
 
tel. poplatky MU SAV Košice 21,17 EUR
s DPH
 
110/2019 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 13.05.2019 13.05.2019
  09.05.2019 24.05.2019
 
vodné a stočné 7,35 EUR
s DPH
 
109/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.05.2019 09.05.2019
  06.05.2019 21.05.2019
2019023
stravné lístky 1 383,80 EUR
s DPH
 
108/2019 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.05.2019 09.05.2019
  05.05.2019 19.05.2019
 
služby PO + BOZP 100,00 EUR
s DPH
 
107/2019 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.05.2019 07.05.2019
  02.05.2019 17.05.2019
 
preddavok za 5/19 300,00 EUR
s DPH
 
106/2019 SAV úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.05.2019 07.05.2019
  02.05.2019 17.05.2019
 
paušál za služby 240,00 EUR
s DPH
 
105/2019 Ústav vied o zemi SAV
(IČO: 00586943)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
840 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.05.2019 06.05.2019
  02.05.2019 09.05.2019
 
konečné vyúčtovanie nákladov za r. 2018 549,67 EUR
s DPH
 
104/2019 Poradca, s.r.o.
(IČO: 36371271)
Adresa:
Pri Celulózke 40,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 06.05.2019 06.05.2019
  30.04.2019 23.05.2019
 
predplatné Poradca 65,80 EUR
s DPH
 
103/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.05.2019 06.05.2019
  01.05.2019 20.05.2019
 
mobilné tel. + mob. internety 248,32 EUR
s DPH
 
102/2019 Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 30.04.2019 30.04.2019
  23.04.2019 07.05.2019
 
tel. signalizácia 7,71 EUR
s DPH
 
101/2019 Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 30.04.2019 30.04.2019
  23.04.2019 07.05.2019
 
servis a údržba výťahov 15,72 EUR
s DPH
 
100/2019 Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 02.05.2019 02.05.2019
  26.04.2019 10.05.2019
 
elektrická energia 47,28 EUR
s DPH
 
099/2019 Union poisťovňa
(IČO: 31322051)
Adresa:
Karadžičova 10,
813 60 Bratislava
Matematický ústav SAV 02.05.2019 02.05.2019
  01.04.2019 27.06.2019
 
celoročné poistné M. Bečka 25,00 EUR
s DPH
 
098/2019 Ústav vied o zemi SAV
(IČO: 586943)
Adresa:
Dúbravska cesta 9, br />840 05Bratislava
Matematický ústav SAV 02.05.2019 02.05.2019
  02.05.2019 07.05.2019
 
energie MÚ SAV Banská Bystrica 117,90 EUR
s DPH
 
097/2019 Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 02.05.2019 02.05.2019
  26.04.2019 10.05.2019
 
vodné, stočné 40,76 EUR
s DPH
 
096/2019 Fyzikálny ústav SAV
(IČO: 00166537)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 11 Bratislava
Matematický ústav SAV 30.04.2019 30.04.2019
  30.04.2019 03.04.2019
 
konf. poplatok- M. Plávala 390,00 EUR
s DPH
 
095/2019 Sudent Agency
(IČO: 44551304)
Adresa:
Obchodná 48,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 30.04.2019 30.04.2019
  26.04.2019 26.05.2019
 
letenka-N. Dilna 276,09 EUR
s DPH
 
094/2019 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 26.04.2019 26.04.2019
  24.04.2019 09.05.2019
 
vodné a stočné 13,87 EUR
s DPH
 
093/2019 Go Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 29.04.2019 29.04.2019
  29.04.2019 29.05.2019
2019027
letenka- M. Hyčko, I. Mračka 377,00 EUR
s DPH
 
092/2019 Finaxy, s.r.o.
(IČO: 35946989)
Adresa:
Homolova 27,
841 02 Bratislava
Matematický ústav SAV 30.04.2019 30.04.2019
  29.04.2019 10.05.2019
 
služby 2/2019 600,00 EUR
s DPH
 
091/2019 SAV úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 26.04.2019 26.04.2019
  24.04.2019 09.05.2019
 
telekomunikačné náklady 54,10 EUR
s DPH
 
090/2019 Transalpino Viagens e Turismo
(IČO: )
Adresa:
Rua Joao da Silva 4C,
1900-271 Lisbon, Portugal
Matematický ústav SAV 29.04.2019 29.04.2019
  29.04.2019 03.04.2019
 
úhrada ubytovania na konferenciu 602,00 EUR
s DPH
 
089/2019 Univerzita Palackého Olomouc
(IČO: )
Adresa:
17. listopadu 1192/12,
77900 Olomouc
Matematický ústav SAV 30.04.2019 30.04.2019
  30.04.2019 03.05.2019
 
konf. poplatok - J. PÓcs 300,00 EUR
s DPH
 
088/2019 Pipeline Simulation Inter
(IČO: )
Adresa:
Houston, London, Veľká Británia
Matematický ústav SAV 29.04.2019 29.04.2019
  29.04.2019 03.05.2019
 
konf. poplatok - M. Hyčko 591,61 EUR
s DPH
 
086/2019 Transalpino port viagens
(IČO: )
Adresa:
Rua Joao da Silva 4C,
1900-271 Lisbon, Portugal
Matematický ústav SAV 25.04.2019 25.04.2019
  25.04.2019 29.04.2019
 
úhrada konf. poplatku 300,00 EUR
s DPH
 
085/2019 DOXX-str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 23.04.2019 23.04.2019
  23.04.2019 23.05.2019
2019024
stravné lístky doxx 1 399,68 EUR
s DPH
 
084/2019 ITL Service
(IČO: 35915366)
Adresa:
Holíčska 3050/9,
851 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 24.04.2019 24.04.2019
  24.04.2019 01.05.2019
2019025
výmena a vyváženie kolies 25,00 EUR
s DPH
 
083/2019 Ústav merania SAV
(IČO: )
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 23.04.2019 23.04.2019
  23.04.2019 26.04.2019
 
konf. poplatok-G. Wimmer 195,00 EUR
s DPH
 
082/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 16.04.2019 16.04.2019
  11.04.2019 25.04.2019
 
areálové služby 45,72 EUR
s DPH
 
081/2019 ČSU Texu
(IČO: 00536580)
Adresa:
Nejedlého 1,
63800 Brno
Matematický ústav SAV 17.04.2019 17.04.2019
  07.04.2019 30.06.2019
 
členské príspevky 80,00 EUR
s DPH
 
080/2019 Octigon, a.s.
(IČO: 35864711)
Adresa:
Prievozská 4D,
821 09 Bratislava
Matematický ústav SAV 12.04.2019 12.04.2019
  01.04.2019 22.04.2019
2019022
spracovanie žiadosti o grant 4 800,00 EUR
s DPH
 
079/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763489)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 12.04.2019 12.04.2019
  01.04.2019 24.04.2019
 
tel. poplatky 37,70 EUR
s DPH
 
078/2019 Pavel Bokes
(IČO: )
Adresa:
Bjornsonova 11,
811 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.04.2019 11.04.2019
  11.04.2019 16.04.2019
 
konf. poplatok-P. Bokes 640,00 EUR
s DPH
 
077/2019 Go Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.04.2019 10.04.2019
  10.04.2019 10.05.2019
2019021
letenka- A. Jenčová 277,50 EUR
s DPH
 
076/2019 ČVUT Praha
(IČO: )
Adresa:
Jugoslávskych partyzánu 3,
166 00 Praha
Matematický ústav SAV 10.04.2019 10.04.2019
  10.04.2019 15.04.2019
 
konf. poplatok-D. Babicová 50,00 EUR
s DPH
 
075/2019 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.04.2019 09.04.2019
  04.04.2019 18.04.2019
 
služby PO+BOZP 100,00 EUR
s DPH
 
074/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.04.2019 08.04.2019
  01.04.2019 24.04.2019
 
tel. poplatky Košice 13,10 EUR
s DPH
 
073/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763489)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.04.2019 08.04.2019
  01.04.2019 24.04.2019
 
tel. poplatky BA, BB 112,09 EUR
s DPH
 
072/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.04.2019 08.04.2019
  01.04.2019 16.04.2019
 
preddavok 4/2019 300,00 EUR
s DPH
 
071/2019 Technická úniverzita Košice
(IČO: 00397610)
Adresa:
Letná 9,
042 00 Košice
Matematický ústav SAV 08.04.2019 08.04.2019
  18.03.2019 20.04.2019
 
energie MÚ SAV Košice 905,00 EUR
s DPH
 
070/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763489)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.04.2019 08.04.2019
  01.04.2019 18.04.2019
 
mobilné internety, mob. telefóny 248,74 EUR
s DPH
 
069/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.04.2019 08.04.2019
  03.04.2019 18.04.2019
2019017
stravné lístky 1 183,20 EUR
s DPH
 
068/2019 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.04.2019 08.04.2019
  01.04.2019 16.04.2019
 
paušál za služby 240,00 EUR
s DPH
 
067/2019 M. Benešová
(IČO: 33158441)
Adresa:
Púpavova 26,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.04.2019 08.04.2019
  26.03.2019 10.04.2019
 
sadzba a príprava časopisu Mathematica Slovaca 708,00 EUR
s DPH
 
066/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.04.2019 03.04.2019
  27.03.2019 03.04.2019
 
vodné, stočné, zrážková voda 26,41 EUR
s DPH
 
065/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.04.2019 08.04.2019
  27.03.2019 10.04.2019
 
el. energia Odd. informatiky 77,15 EUR
s DPH
 
064/2019 Úrad práce soc. vecí a rodiny
(IČO: )
Adresa:
Vazovova 7,
81107 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.04.2019 08.04.2019
  08.04.2019  
 
povinný podiel zamestnávania občanov zo ZP 1 125,00 EUR
s DPH
 
063/2019 SAV úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 25.03.2019 25.03.2019
  21.03.2019 05.04.2019
 
telekom.náklady 56,94 EUR
s DPH
 
062/2019 Go Travel Slovakia
(IČO: 313800123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 18.03.2019 18.03.2019
  15.03.2019 14.04.2019
2019020
letenka-zahraničný hosť 286,30 EUR
s DPH
 
061/2019 DOXX - stravné lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 358,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 15.03.2019 15.03.2019
  15.03.2019 14.04.2019
2019019
stravné lístky 1 326,01 EUR
s DPH
 
060/2019 Centrum spoloč. činností
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 14.03.2019 14.03.2019
  27.02.2019 13.03.2019
2019018
ubytovanie a strava výročný seminár 158,31 EUR
s DPH
 
059/2019 T-com
(IČO: 35763468)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 12.03.2019 12.03.2019
  01.03.2019 25.03.2019
 
tel. poplatky odd. informatiky 32,99 EUR
s DPH
 
058/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 12.03.2019 12.03.2019
  04.03.2019 18.03.2019
 
vodné a stočné odd.inform. 37,05 EUR
s DPH
 
057/2019 Digital Visions
(IČO: 31343180)
Adresa:
Kladnianska 60,
821 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 12.03.2019 12.03.2019
  01.03.2019 22.03.2019
 
predplatné časopisu PC Revue 26,00 EUR
s DPH
 
055/2019 T- com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.03.2019 07.03.2019
  01.03.2019 25.03.2019
 
tel. poplatky MÚ SAV Košice 31,16 EUR
s DPH
 
054/2019 T-com
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
81752 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.03.2019 07.03.2019
  01.03.2019 07.03.2019
 
tel. poplatky Bratislava, BB 112,42 EUR
s DPH
 
053/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.03.2019 07.03.2019
  04.03.2019 18.03.2019
 
elektrická energia odd. informatiky 23,94 EUR
s DPH
 
052/2019 T-com
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 52 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.03.2019 07.03.2019
  01.03.2019 18.03.2019
 
mobilné telefóny a mob. internety 253,20 EUR
s DPH
 
051/2019 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.03.2019 07.03.2019
  03.03.2019 17.03.2019
 
služby PO + BOZP 100,00 EUR
s DPH
 
049/2019 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.03.2019 06.03.2019
  04.03.2019 19.03.2019
 
preddavok 3/2019 300,00 EUR
s DPH
 
048/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.03.2019 06.03.2019
  04.03.2019 19.03.2019
 
paušál za služby 240,00 EUR
s DPH
 
047/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.03.2019 06.03.2019
  04.03.2019 19.03.2019
 
vodné a stočné 9,39 EUR
s DPH
 
046/2019 Slovart, - G. T. G.
(IČO: 31346359)
Adresa:
Krupinska 4,
852 99 Bratislava
Matematický ústav SAV 05.03.2019 05.03.2019
  27.02.2019 13.03.2019
2019016
kúpa knihy 106,22 EUR
s DPH
 
045/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.03.2019 06.03.2019
  06.02.2019 21.02.2019
 
paušál za služby 240,00 EUR
s DPH
 
044/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
81438 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.03.2019 06.03.2019
  06.02.2019 21.02.2019
 
preddavok 2/2019 300,00 EUR
s DPH
 
043/2019 B2B Partner
(IČO: 44413467)
Adresa:
Šulekova 2,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 28.02.2019 28.02.2019
  28.02.2019 14.03.2019
2019014
stoličky do PC miestnosti 308,40 EUR
s DPH
 
042/2019 TU Košice
(IČO: 00397610)
Adresa:
Letná 9,
042 00 Košice
Matematický ústav SAV 28.02.2019 28.02.2019
  15.02.2019 20.03.2019
 
energie za 1 Q 905,00 EUR
s DPH
 
041/2019 TUCAN, s.r.o.
(IČO: 35697300)
Adresa:
Za kasárňou 1,
831 03 Bratislava
Matematický ústav SAV 27.02.2019 27.02.2019
  28.02.2019 30.03.2019
2019013
letenka-doc. Nemoga 167,00 EUR
s DPH
 
40/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 25.02.2019 25.02.2019
  15.02.2019 01.03.2019
 
odpad,kontrola EPS 39,02 EUR
s DPH
 
039/2019 DOXX- str. lístky
(IČO: 38391000)
Adresa:
Kálov 358,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 28.02.2019 28.02.2019
  25.02.2019 27.03.2019
2019012
stravné lístky 1 344,43 EUR
s DPH
 
038/2019 Kamiko-Hygiene
(IČO: 45965340)
Adresa:
Kremnička 3,
974 05 Banská Bystrica
Matematický ústav SAV 21.02.2019 21.02.2019
  20.02.2019 06.03.2019
2019011
hygienické potreby 98,39 EUR
s DPH
 
037/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 26.02.2019 26.02.2019
  18.02.2019 08.03.2019
 
tel. náklady 65,27 EUR
s DPH
 
036/2019 AGem Computers
(IČO: 35692716)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 19.03.2019 19.03.2019
  18.02.2019 04.03.2019
2019009
PC komponenty 65,26 EUR
s DPH
 
035/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 18.02.2019 18.02.2019
  14.02.2019 01.03.2019
 
vodné a stočné 9,39 EUR
s DPH
 
034/2019 Konica Minolta Slovakia
(IČO: 31338551)
Adresa:
Galvaniho 17/B,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 15.02.2019 15.02.2019
  12.02.2019 22.02.2019
2019008
kúpa odpadovej nádoby 62,40 EUR
s DPH
 
033/2019 M. Benešová
(IČO: 33158441)
Adresa:
Púpavova 26,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 13.02.2019 13.02.2019
  06.02.2019 20.02.2019
 
sadzba a príprava časopisu Mathematica Slovaca 744,00 EUR
s DPH
 
032/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
8121 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 12.02.2019 12.02.2019
  01.02.2019 25.02.2019
 
tel. poplatky odd. inform. 32,99 EUR
s DPH
 
031/2019 RTVS
(IČO: 36857432)
Adresa:
Staré Grunty 2,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 12.02.2019 12.02.2019
  12.02.2019 20.02.2019
 
koncesionársky poplatok rozhlas a TV 477,96 EUR
s DPH
 
030/2019 Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.02.2019 11.02.2019
  01.02.2019 25.02.2019
 
elektrická energia 94,41 EUR
s DPH
 
029/2019 Správa účelových činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.02.2019 11.02.2019
  01.02.2019 15.02.2019
 
vodné, stočné, voda 46,31 EUR
s DPH
 
028/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
81762 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.02.2019 07.02.2019
  01.02.2019 25.02.2019
 
tel. poplatky Bratislava, B. Bystrica 112,16 EUR
s DPH
 
027/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.02.2019 07.02.2019
  01.02.2019 25.02.2019
 
tel poplatky Košice 31,16 EUR
s DPH
 
026/2019 Student Agency
(IČO: 44551304)
Adresa:
Obchodná 48,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.02.2019 07.02.2019
  04.02.2019 06.03.2019
2019006
cestovné poistenie 12,00 EUR
s DPH
 
025/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
81438 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.02.2019 11.02.2019
  06.02.2019 21.02.2019
2019005
stravné lístky 1 485,80 EUR
s DPH
 
024/2019 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.02.2019 11.02.2019
  04.02.2019 18.02.2019
 
služby PO a BPZP 100,00 EUR
s DPH
 
023/2019 Nakladateľstvo Forum
(IČO: 46490213)
Adresa:
Seberiniho 1,
821 03 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.02.2019 11.02.2019
  07.02.2019 12.02.2019
 
zálohová faktura za webinár 76,80 EUR
s DPH
 
022/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 05.02.2019 05.02.2019
  01.02.2019 18.02.2019
 
mob. telefony + mob. internety 253,04 EUR
s DPH
 
021/2019 Student Agency, s.r.o.
(IČO: 445561304)
Adresa:
Obchodná 48,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 04.02.2019 04.02.2019
  01.02.2019 03.03.2019
2019006
letenka-R. Nedela 208,82 EUR
s DPH
 
020/2019 DOXX- str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 25.01.2019 25.01.2019
  25.01.2019 24.02.2019
2019004
stravné lístky doxx 1 314,96 EUR
s DPH
 
019/2019 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 29.01.2019 29.01.2019
  25.01.2019 11.02.2019
 
tel. náklady 12/18 65,34 EUR
s DPH
 
018/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 04.02.2019 04.02.2019
  21.01.2019 04.02.2019
 
údržba zelene, OLO 45,72 EUR
s DPH
 
017/2019 Ústav vied o zemi SAV
(IČO: 586943)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
84005 Bratislava
Matematický ústav SAV 04.02.2019 04.02.2019
  04.02.2019 11.02.2019
 
nájomné za 1 Q 117,90 EUR
s DPH
 
016/2019 National Pen
(IČO: 97264443)
Adresa:
Blog Xerox Technology Park,Dundalk
Ireland
Matematický ústav SAV 24.01.2019 24.01.2019
  15.01.2019 28.01.2019
2019001
perá 146,49 EUR
s DPH
 
015/2019 Agem Computers, a. s.
(IČO: 35692716)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 23.01.2019 23.01.2019
  22.01.2019 05.02.2019
 
UPS batérie 78,00 EUR
s DPH
 
014/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
81438 Bratislava
Matematický ústav SAV 21.01.2019 21.01.2019
  18.01.2019 04.02.2019
 
vyúčtovanie el. energie 344,11 EUR
s DPH
 
013/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 18.01.2019 18.01.2019
  11.01.2019 25.01.2019
 
oprava výťahov 15,72 EUR
s DPH
 
012/2019 T- com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 18.01.2019 18.01.2019
  01.01.2019 24.01.2019
 
tel. poplatky + klapky 32,99 EUR
s DPH
 
011/2019 Mediaprint-Kapa
(IČO: 35792281)
Adresa:
Stará Vajnorská 9,
831 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.01.2019 11.01.2019
  08.01.2019 22.01.2019
 
distribúcia časopisu Mathematica Slovaca 38,28 EUR
s DPH
 
010/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.01.2019 10.01.2019
  07.01.2019 22.01.2019
2018046
stravné lístky 1 863,20 EUR
s DPH
 
009/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 14.01.2019 14.01.2019
  10.01.2019 25.01.2019
 
vodné a stočné 9,39 EUR
s DPH
 
008/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.01.2019 10.01.2019
  03.01.2019 18.01.2019
 
paušál za služby 240,00 EUR
s DPH
 
007/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.01.2019 10.01.2019
  03.01.2019 18.01.2019
 
preddavok 1/19 300,00 EUR
s DPH
 
006/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
81762 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.01.2019 08.01.2019
  01.01.2019 24.01.2019
 
tel. poplatky Bratislava, B. Bystrica 111,89 EUR
s DPH
 
005/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.01.2019 08.01.2019
  01.01.2019 24.01.2019
 
tel poplatky MÚ SAV Košice 31,16 EUR
s DPH
 
004/2019 S.Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
81108 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.01.2019 08.01.2019
  08.01.2019 19.01.2019
 
služby PO + BOZP 100,00 EUR
s DPH
 
003/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
81762 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.01.2019 07.01.2019
  31.12.2018 18.01.2019
 
mob. telefóny + mob.internety 265,12 EUR
s DPH
 
002/2019 AJFA-AVIS
(IČO: 31602436)
Adresa:
Klemensova 34,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 07.01.2019 07.01.2019
  02.01.2019 16.01.2019
 
predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka 58,80 EUR
s DPH
 
001/2019 Carlos M. Vide
(IČO: )
Adresa:
Av. Hippocrate 6,
1932 Saint-Stevens-Woluwe, Belgium
Matematický ústav SAV 09.01.2019 09.01.2019
  09.01.2019 11.01.2029
 
úhrada konf. poplatku - G. Jirásková 570,00 EUR
s DPH