Veľká Británia - zástava FB

Zmluvy, faktúry, objednávky

(2012)
informácie podľa zákona č. 382/2011 Z.z.
a nariadenia vlády SR 498/2011

(2011)
informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

Zákazky na dodanie tovaru/služieb

MÚ SAV, v. v. i. (od 1.7.2018)

Zmluvy | Faktúry | Objednávky

MÚ SAV (do 30.6.2018)

Zmluvy | Faktúry | Objednávky

Faktúry

2019

Počet nájdených faktúr v roku 2019: 34

KDF Dodávateľ
IČO
Adresa
Príjemca dátum
doručenia faktúry
dátum
dodania služby
Id zmluvy dátum
vystavenia
faktúry
dátum
splatnosti
faktúry
Id objedn.
Účel Suma
Súbor(y)
034/2019 Konica Minolta Slovakia
(IČO: 31338551)
Adresa:
Galvaniho 17/B,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 15.02.2019 15.02.2019
  12.02.2019 22.02.2019
2019008
kúpa odpadovej nádoby 62,40 EUR
s DPH
 
033/2019 M. Benešová
(IČO: 33158441)
Adresa:
Púpavova 26,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 13.02.2019 13.02.2019
  06.02.2019 20.02.2019
 
sadzba a príprava časopisu Mathematica Slovaca 744,00 EUR
s DPH
 
032/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
8121 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 12.02.2019 12.02.2019
  01.02.2019 25.02.2019
 
tel. poplatky odd. inform. 32,99 EUR
s DPH
 
031/2019 RTVS
(IČO: 36857432)
Adresa:
Staré Grunty 2,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 12.02.2019 12.02.2019
  12.02.2019 20.02.2019
 
koncesionársky poplatok rozhlas a TV 477,96 EUR
s DPH
 
030/2019 Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.02.2019 11.02.2019
  01.02.2019 25.02.2019
 
elektrická energia 94,41 EUR
s DPH
 
029/2019 Správa účelových činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.02.2019 11.02.2019
  01.02.2019 15.02.2019
 
vodné, stočné, voda 46,31 EUR
s DPH
 
028/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
81762 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.02.2019 07.02.2019
  01.02.2019 25.02.2019
 
tel. poplatky Bratislava, B. Bystrica 112,16 EUR
s DPH
 
027/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.02.2019 07.02.2019
  01.02.2019 25.02.2019
 
tel poplatky Košice 31,16 EUR
s DPH
 
026/2019 Student Agency
(IČO: 44551304)
Adresa:
Obchodná 48,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.02.2019 07.02.2019
  04.02.2019 06.03.2019
2019006
cestovné poistenie 12,00 EUR
s DPH
 
025/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
81438 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.02.2019 11.02.2019
  06.02.2019 21.02.2019
2019005
stravné lístky 1 485,80 EUR
s DPH
 
024/2019 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.02.2019 11.02.2019
  04.02.2019 18.02.2019
 
služby PO a BPZP 100,00 EUR
s DPH
 
023/2019 Nakladateľstvo Forum
(IČO: 46490213)
Adresa:
Seberiniho 1,
821 03 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.02.2019 11.02.2019
  07.02.2019 12.02.2019
 
zálohová faktura za webinár 76,80 EUR
s DPH
 
022/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 05.02.2019 05.02.2019
  01.02.2019 18.02.2019
 
mob. telefony + mob. internety 253,04 EUR
s DPH
 
021/2019 Student Agency, s.r.o.
(IČO: 445561304)
Adresa:
Obchodná 48,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 04.02.2019 04.02.2019
  01.02.2019 03.03.2019
2019006
letenka-R. Nedela 208,82 EUR
s DPH
 
020/2019 DOXX- str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 25.01.2019 25.01.2019
  25.01.2019 24.02.2019
2019004
stravné lístky doxx 1 314,96 EUR
s DPH
 
019/2019 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 29.01.2019 29.01.2019
  25.01.2019 11.02.2019
 
tel. náklady 12/18 65,34 EUR
s DPH
 
018/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 04.02.2019 04.02.2019
  21.01.2019 04.02.2019
 
údržba zelene, OLO 45,72 EUR
s DPH
 
017/2019 Ústav vied o zemi SAV
(IČO: 586943)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
84005 Bratislava
Matematický ústav SAV 04.02.2019 04.02.2019
  04.02.2019 11.02.2019
 
nájomné za 1 Q 117,90 EUR
s DPH
 
016/2019 National Pen
(IČO: 97264443)
Adresa:
Blog Xerox Technology Park,Dundalk
Ireland
Matematický ústav SAV 24.01.2019 24.01.2019
  15.01.2019 28.01.2019
2019001
perá 146,49 EUR
s DPH
 
015/2019 Agem Computers, a. s.
(IČO: 35692716)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 23.01.2019 23.01.2019
  22.01.2019 05.02.2019
 
UPS batérie 78,00 EUR
s DPH
 
014/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
81438 Bratislava
Matematický ústav SAV 21.01.2019 21.01.2019
  18.01.2019 04.02.2019
 
vyúčtovanie el. energie 344,11 EUR
s DPH
 
013/2019 Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 18.01.2019 18.01.2019
  11.01.2019 25.01.2019
 
oprava výťahov 15,72 EUR
s DPH
 
012/2019 T- com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 18.01.2019 18.01.2019
  01.01.2019 24.01.2019
 
tel. poplatky + klapky 32,99 EUR
s DPH
 
011/2019 Mediaprint-Kapa
(IČO: 35792281)
Adresa:
Stará Vajnorská 9,
831 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.01.2019 11.01.2019
  08.01.2019 22.01.2019
 
distribúcia časopisu Mathematica Slovaca 38,28 EUR
s DPH
 
010/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.01.2019 10.01.2019
  07.01.2019 22.01.2019
2018046
stravné lístky 1 863,20 EUR
s DPH
 
009/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 14.01.2019 14.01.2019
  10.01.2019 25.01.2019
 
vodné a stočné 9,39 EUR
s DPH
 
008/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.01.2019 10.01.2019
  03.01.2019 18.01.2019
 
paušál za služby 240,00 EUR
s DPH
 
007/2019 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.01.2019 10.01.2019
  03.01.2019 18.01.2019
 
preddavok 1/19 300,00 EUR
s DPH
 
006/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
81762 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.01.2019 08.01.2019
  01.01.2019 24.01.2019
 
tel. poplatky Bratislava, B. Bystrica 111,89 EUR
s DPH
 
005/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.01.2019 08.01.2019
  01.01.2019 24.01.2019
 
tel poplatky MÚ SAV Košice 31,16 EUR
s DPH
 
004/2019 S.Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
81108 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.01.2019 08.01.2019
  08.01.2019 19.01.2019
 
služby PO + BOZP 100,00 EUR
s DPH
 
003/2019 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
81762 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.01.2019 07.01.2019
  31.12.2018 18.01.2019
 
mob. telefóny + mob.internety 265,12 EUR
s DPH
 
002/2019 AJFA-AVIS
(IČO: 31602436)
Adresa:
Klemensova 34,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 07.01.2019 07.01.2019
  02.01.2019 16.01.2019
 
predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka 58,80 EUR
s DPH
 
001/2019 Carlos M. Vide
(IČO: )
Adresa:
Av. Hippocrate 6,
1932 Saint-Stevens-Woluwe, Belgium
Matematický ústav SAV 09.01.2019 09.01.2019
  09.01.2019 11.01.2029
 
úhrada konf. poplatku - G. Jirásková 570,00 EUR
s DPH