Veľká Británia - zástava FB

Zmluvy, faktúry, objednávky

(2012)
informácie podľa zákona č. 382/2011 Z.z.
a nariadenia vlády SR 498/2011

(2011)
informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

Zákazky na dodanie tovaru/služieb

Zmluvy | Faktúry | Objednávky

Faktúry

2017

Počet nájdených faktúr v roku 2017: 199

KDF Dodávateľ
IČO
Adresa
Príjemca dátum
doručenia faktúry
dátum
dodania služby
Id zmluvy dátum
vystavenia
faktúry
dátum
splatnosti
faktúry
Id objedn.
Účel Suma
Súbor(y)
206/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 20.09.2017 20.09.2017
  01.09.2017 25.09.2017
 
tel. poplatky 8/2017 43,78 EUR
s DPH
 
205/2017 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
81473 Bratislava
Matematický ústav SAV 14.09.2017 14.09.2017
  11.09.2016 26.09.2017
2017067
ubytovanie hosťa 90,00 EUR
s DPH
 
204/2017 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73Bratislava
Matematický ústav SAV 11.09.2017 11.09.2017
  03.09.2017 20.09.2017
 
paušál za služby 240,00 EUR
s DPH
 
203/2017 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.09.2017 11.09.2017
  03.09.2017 20.09.2017
 
preddavok 9/27 300,00 EUR
s DPH
 
202/2017 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratiislava
Matematický ústav SAV 11.09.2017 11.09.2017
  03.09.2017 22.09.2017
 
vodné a stočné 8,57 EUR
s DPH
 
201/2017 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
81473 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.09.2017 11.09.2017
  03.09.2017 21.09.2017
2017062
stravné lístky 1 079,10 EUR
s DPH
 
200/2017 DOXX-stravné lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 25.08.2017 25.08.2017
  23.08.2017 22.09.2017
2017063
stravné lístky 998,40 EUR
s DPH
 
199/2017 Ševt, a.s.
(IČO: 31331131)
Adresa:
Cementárenská 16,
97472 Banská Bystrica
Matematický ústav SAV 07.09.2017 07.09.2017
  07.09.2017 21.09.2017
2017064
tlačivá Potvrdenie o dokt. štúdiu 42,31 EUR
s DPH
 
198/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.09.2017 06.09.2017
  01.09.2017 25.09.2017
 
tel poplatky MÚ SAV Košice 16,36 EUR
s DPH
 
197/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.09.2017 06.09.2017
  01.09.2017 25.09.2017
 
služby pevnej siete BA, BB 80,30 EUR
s DPH
 
196/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 05.09.2017 05.09.2017
  01.09.2017 18.09.2017
 
mobilné telefóny, mob. internety 249,96 EUR
s DPH
 
195/2017 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 05.09.2017 05.09.2017
  03.09.2017 17.09.2017
 
služby PO a BOZP 100,00 EUR
s DPH
 
194/2017 THS -ústavov spoloč. vied SAV
(IČO: 00212041)
Adresa:
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Matematický ústav SAV 04.09.2017 04.09.2017
  25.08.2017 11.09.2017
 
tel. sig.,OLO, vodné, stočné 242,84 EUR
s DPH
 
193/2017 Strnátko-Elektro
(IČO: 32089015)
Adresa:
Banšelova 27,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 04.09.2017 04.09.2017
  28.08.2017 10.09.2017
2017065
oprava zabezpečovacieho zariadenia 257,72 EUR
s DPH
 
192/2017 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 25.08.2017 25.08.2017
  23.08.2017 07.09.2017
612017
ubytovanie - stáž 75,00 EUR
s DPH
 
191/2017 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 18.08.2017 17.08.2017
  17.08.2017 04.09.2017
 
tel. náklady 7/2017 68,06 EUR
s DPH
 
190/2017 T- com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 18.08.2017 18.08.2017
  01.08.2017 24.08.2017
 
tel. poplatky odd. informatiky 40,99 EUR
s DPH
 
189/2017 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 15.08.2017 15.08.2017
  11.08.2017 28.08.2017
 
preddavok 8/2017 300,00 EUR
s DPH
 
188/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 15.08.2017 15.08.2017
  11.08.2017 28.08.2018
 
paušál za služby 240,00 EUR
s DPH
 
187/2017 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 15.08.2017 15.08.2017
  11.08.2017 28.08.2017
 
vodné a stočné 8,57 EUR
s DPH
 
186/2017 Ústav vied o Zemi SAV
(IČO: 679089)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
840 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 16.08.2017 16.08.2017
  16.08.2017 16.08.2017
 
nájomné za 3. štvrťrok B. Bystrica 117,90 EUR
s DPH
 
185/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 52 Bratislava
Matematický ústav SAV 17.08.2017 17.08.2017
  01.08.2017 17.08.2017
 
mob. telefóny, mob. internety 245,86 EUR
s DPH
 
184/2017 T- com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 17.08.2017 17.08.2017
  07.08.2017 24.08.2017
 
tel. poplatky 16,18 EUR
s DPH
 
183/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 17.08.2017 17.08.2017
  01.08.2017 24.08.2017
 
tel. služby BA, BB 83,84 EUR
s DPH
 
182/2017 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská č. 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 17.08.2017 17.08.2017
  03.08.2017 17.08.2017
 
služby PO a BOZP 100,00 EUR
s DPH
 
181/2017 TU Košice
(IČO: 00397610)
Adresa:
Letná 9,
042 00 Košice
Matematický ústav SAV 31.07.2017 31.07.2017
  19.07.2017 20.09.2017
 
záloha na energie 4Q 2017 905,00 EUR
s DPH
 
180/2017 DOXX-stravné lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 31.07.2017 31.07.2017
  31.07.2017 30.08.2017
2017059
stravné lístky 55,66 EUR
s DPH
 
179/2017 Ústav vied o Zemi SAV
(IČO: 00586943)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
840 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 31.07.2017 31.07.2017
  30.05.2017 08.07.2017
 
konečné vyúčtovanie B. Bystrica 521,33 EUR
s DPH
 
178/2017 M. Nahálka
(IČO: 43038077)
Adresa:
Podháj 1/B,
841 03 Bratislava
Matematický ústav SAV 31.07.2017 31.07.2017
  01.06.2017 07.07.2017
2017060
vypracovanie smernice 47,00 EUR
s DPH
 
177/2017 DOXX - stravné lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 28.07.2017 28.07.2017
  27.07.2017 26.08.2017
2017057
stravné lístky - Bratislava, Košice, odd. informatiky 967,09 EUR
s DPH
 
176/2017 UPJŠ
(IČO: 00397768)
Adresa:
Šrobárova 2,
041 80 Košice
Matematický ústav SAV 31.07.2017 31.07.2017
  24.07.2017 07.08.2017
 
refundácia zahraničného cest. príkazu M. Ploščicu 260,80 EUR
s DPH
 
175/2017 Go Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 27.07.2017 27.07.2017
  19.07.2017 18.08.2017
2017056
letenka - M. Plávala 327,00 EUR
s DPH
 
174/2017 Go Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 24.07.2017 24.07.2017
  18.07.2017 17.08.2017
2017055
letenky R. Frič, P. Eliáš 334,00 EUR
s DPH
 
173/2017 Go Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 13.07.2017 13.07.2017
  12.08.2017 12.08.2017
2017053
letenka-R. Nedela 1 138,00 EUR
s DPH
 
172/2017 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 27.07.2017 27.07.2017
  25.07.2017 09.08.2017
 
tel. poplatky 6/2017 81,02 EUR
s DPH
 
171/2017 I.E.G. - stravovacie služby
(IČO: 11707402)
Adresa:
Hody 1650,
924 01 Galanta
Matematický ústav SAV 24.07.2017 24.07.2017
  17.07.2017 06.08.2017
 
str. lístky Odd. informatiky 21,00 EUR
s DPH
 
170/2017 THS správa ústavov spol. vied SAV
(IČO: 00212041)
Adresa:
Klemensova 19,
813 64 Bratislava
Matematický ústav SAV 24.07.2017 24.07.2017
  18.07.2017 02.08.2017
 
tel. signalizácia, OLO 47,65 EUR
s DPH
 
169/2017 RTVS, s.r.o.
(IČO: 36857432)
Adresa:
Staré Grunty 2,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 19.07.2017 19.07.2017
  19.07.2017 24.07.2017
 
zákonný poplatok za rozhlas a televíziu 477,96 EUR
s DPH
 
167/2017 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 17.07.2017 17.07.2017
  07.07.2017 24.07.2017
 
ubytovanie prof. Hadi Susanto 80,00 EUR
s DPH
 
166/2017 Union poisťovňa, a.s.
(IČO: 31322051)
Adresa:
Bajkalská 29/A,
813 60 Bratislava
Matematický ústav SAV 17.07.2017 17.07.2017
  06.07.2017 28.07.2017
 
celoročné poistenie - G. Okša 25,00 EUR
s DPH
 
165/2017 Union poisťovňa, a.s.
(IČO: 31322051)
Adresa:
Bajkalská 29/A,
813 60 Bratislava
Matematická ústav SAV 17.07.2017 17.07.2017
  06.07.2017 28.07.2017
 
celoročné cest. poistenie- Vrťo 25,00 EUR
s DPH
 
164/2017 Union poisťovňa, a.s.
(IČO: 31322051)
Adresa:
Bajkalská 29/A,
813 60 Bratislava
Matematický ústav SAV 17.07.2017 17.07.2017
  06.07.2017 28.07.2017
 
celoročné poistenie -S. Dobrev 48,00 EUR
s DPH
 
163/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 17.07.2017 17.07.2017
  01.07.2017 24.07.2017
 
tel poplatky odd. informatiky 32,99 EUR
s DPH
 
162/2017 Zentrum fur Informatik
(IČO: )
Adresa:
Favoritenstrasse 9-11,
1040 Vienna
Matematický ústav SAV 17.07.2017 17.07.2017
  17.07.2017 31.07.2017
 
konf. poplatok S. Dobrev 470,00 EUR
s DPH
 
161/2017 T-com, as.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská n28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.07.2017 10.07.2017
  01.07.2017 24.07.2017
 
tel. výdavky MÚ SAV Košice 16,18 EUR
s DPH
 
160/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.07.2017 10.07.2017
  01.07.2017 24.07.2017
 
tel. poplatky MÚ SAV Ba, BB 80,30 EUR
s DPH
 
158/2017 Slovenská matematická spoločnosť
(IČO: 31984894)
Adresa:
Radlinského 11,
810 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.07.2017 11.07.2017
  11.07.2017 18.07.2017
 
úhrada konf. poplatku-S. Pulmannová 550,00 EUR
s DPH
 
157/2017 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.07.2017 07.07.2017
  04.07.2017 19.07.2017
 
paušál za služby 240,00 EUR
s DPH
 
156/2017 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.07.2017 07.07.2017
  04.07.2017 19.07.2017
 
preddavok júl 2017 300,00 EUR
s DPH
 
155/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35783469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.07.2017 07.07.2017
  01.07.2017 17.07.2017
 
služby mobilnej siete 264,26 EUR
s DPH
 
154/2017 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.07.2017 06.07.2017
  03.07.2017 18.07.2017
2017047
stravné lístky júl-august 2 237,40 EUR
s DPH
 
153/2017 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.07.2017 07.06.2017
  03.07.2017 17.07.2017
 
služby BOZP a PO 100,00 EUR
s DPH
 
152/2017 Univerzita UPJŠ
(IČO: 00397768)
Adresa:
Šrobárova 2,
041 80 Košice
Matematický ústav SAV 06.07.2017 06.07.2017
  30.06.2017 14.07.2017
 
refundácia cestovného príkazu oponenta na dizertačnej skúške 58,44 EUR
s DPH
 
151/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 30.06.2017 30.06.2017
  28.06.2017 13.07.2017
 
telekomunikačné náklady 5/2017 71,86 EUR
s DPH
 
150/2017 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 30.06.2017 30.06.2017
  28.06.2017 13.07.2017
 
vodné a stočné 8,57 EUR
s DPH
 
149/2017 Go Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 03.07.2017 03.07.2017
  30.06.2017 30.07.2017
2017052
letenka - M. Bečka, G. Okša 134,00 EUR
s DPH
 
148/2017 Go Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 30.06.2017 30.06.2017
  27.06.2017 27.07.2017
2017050
letenka- A. Jenčová 274,00 EUR
s DPH
 
147/2017 DOXX - stravné lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 28.06.2017 28.06.2017
  27.06.2017 27.07.2017
 
stravné lístky 27,82 EUR
s DPH
 
146/2017 Doxx- stravné lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 26.06.2017 26.06.2017
  26.06.2016 26.07.2017
2017049
stravné lístky DOXX 2 111,60 EUR
s DPH
 
145/2017 Gastro Trnavia, s.r.o.
(IČO: 50236954)
Adresa:
Hlavná 2,
917 01 Trnava
Matematický ústav SAV 28.06.2017 28.06.2017
  27.06.2017 11.07.2017
2017042
strava pre účastníkov konferencie 300,10 EUR
s DPH
 
144/2017 Kongresové centrum SAV
(IČO: 42159580)
Adresa:
Zámocká 18,
919 04 Smolenice
Matematický ústav SAV 26.06.2017 26.06.2017
  23.06.2017 03.07.2017
2017048
ubytovanie a strava pre účastníkov konferencie 6 512,59 EUR
s DPH
 
143/2017 Lamitec, s.r.o.
(IČO: 35710691)
Adresa:
Pestovateľská 1614/9,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 26.06.2017 26.06.2017
  26.06.2017 10.07.2017
2017040
bloky a perá na konferenciu 167,40 EUR
s DPH
 
142/2017 THS správa ústavov spol vied SAV
(IČO: 00212041)
Adresa:
Klemensova 19
Matematický ústav SAV 21.06.2017 21.06.2017
  19.06.2017 04.07.2027
 
OLO, T-com signalizácia 6,03 EUR
s DPH
 
141/2017 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
SAV-úrad
Matematický úrad SAV 22.06.2017 22.06.2017
  20.06.2017 06.07.2017
 
tel. náklady 85,34 EUR
s DPH
 
140/2017 Víno Matyšák, s.r.o.
(IČO: 35836113)
Adresa:
Holubyho 85,
902 01 Pezinok
Matematický ústav SAV 22.06.2017 22.06.2017
  20.06.2017 03.07.2017
2017039
ubytovanie hostí 59,70 EUR
s DPH
 
139/2017 Víno Matyšák, s.r.o.
(IČO: 35836113)
Adresa:
Holubyho 85,
902 01 Pezinok
Matematický ústav SAV 22.06.2017 22.06.2017
  21.06.2017 04.07.2017
2017039
ubytovanie hosťa 238,80 EUR
s DPH
 
138/2017 Union poisťovňa
(IČO: 31322051)
Adresa:
Bajkalská 29/A,
813 60 Bratislava
Matematický ústav SAV 21.06.2017 21.06.2017
  05.06.2017 27.06.2017
 
celoročné poistenie M. Bečka 25,00 EUR
s DPH
 
137/2017 Fudacja akademia Informatyka
(IČO: )
Adresa:
Mehoffera 9,
42-202 Czestochowa
Matematický ústav SAV 21.06.2017 21.06.2017
  21.06.2017 27.06.2017
 
konf. poplatok M. Bečka 450,00 EUR
s DPH
 
136/2017 Fudacja Akademia Informatyka
(IČO: )
Adresa:
Mehoffera 9,
42-202 Czestochowa, Poľsko
Matematický ústav SAV 19.06.2017 19.06.2017
  19.06.2017 27.06.2017
 
konf. poplatok - G. Okša 450,00 EUR
s DPH
 
135/2017 Technická univerzita Košice
(IČO: 00397610)
Adresa:
Letná 9,
042 00 Košice
Matematický ústav SAV 15.06.2017 15.06.2017
  05.06.2017 20.07.2017
 
zálohová faktúra na energie Mú SAV Košice 905,00 EUR
s DPH
 
134/2017 Trnava Tourism
(IČO: 42288924)
Adresa:
Hospodárska 33,
917 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 13.06.2017 13.06.2017
  13.06.2017 27.06.2017
2017045
sprievodcovské služby 188,10 EUR
s DPH
 
133/2017 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 14.06.2017 14.06.2017
  12.06.2017 27.06.2017
2017044
ubytovanie hosťa 120,00 EUR
s DPH
 
132/2017 T-com, as.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 13.06.2017 13.06.2017
  01.06.2017 26.06.2017
 
tel. poplatky odd. informatiky 33,34 EUR
s DPH
 
131/2017 I.E.G. Stravovacie služby
(IČO: 11707402)
Adresa:
Hodska 1650,
924 01 Galanta
Matematický ústav SAV 13.06.2017 13.06.2017
  29.05.2017 18.06.2017
2017046
stravné lístky od. informatiky 32,50 EUR
s DPH
 
130/2017 GO TRAVEL Slovakia, s.r.o.
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 12.06.2017 12.06.2017
  07.07.2017 07.07.2017
2017041
letenka-Jenčová 194,00 EUR
s DPH
 
129/2017 AGem Computers, s.r.o.
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.06.2017 08.06.2017
  08.06.2017 22.06.2017
2017043
toner 29,88 EUR
s DPH
 
128/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.06.2017 08.06.2017
  01.06.2017 24.06.2017
 
tel. poplatky MÚ SAV Bratislava, B. Bystrica 81,48 EUR
s DPH
 
127/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.06.2017 08.06.2017
  01.06.2017 26.06.2017
 
tel. náklady MÚ SAV Košice 16,18 EUR
s DPH
 
126/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.06.2017 08.06.2017
  07.06.2017 22.06.2017
 
vodné + stočné 17,16 EUR
s DPH
 
125/2017 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.06.2017 07.06.2017
  05.06.2017 20.06.2017
 
preddavok 6/2017 300,00 EUR
s DPH
 
124/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 01.06.2017 01.06.2017
  05.06.2017 20.06.2017
 
paušál za služby 240,00 EUR
s DPH
 
123/2017 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.06.2017 08.06.2017
  05.06.2017 19.06.2017
 
služby PO + BOZP 100,00 EUR
s DPH
 
122/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.06.2017 06.06.2017
  01.06.2016 16.06.2017
 
tel. náklady na mobilné služby 241,81 EUR
s DPH
 
121/2017 Slovenská matematická spoločnosť
(IČO: 31984894)
Adresa:
Radlinského 11,
810 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.06.2017 07.06.2017
  07.06.2017 12.06.2017
 
konf. poplatok - E. Halušková,M. Ploščica 960,00 EUR
s DPH
 
120/2017 STG.RU RADBOUD
(IČO: )
Adresa:
NL 08ABNA,
0231247834 Holandsko
Matematický ústav SAV 06.06.2017 06.06.2017
  06.06.2017 19.06.2017
 
konf. poplatok A. Jenčová 293,00 EUR
s DPH
 
119/2017 Agem Computers, s.r.o.
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 05.06.2017 05.06.2017
  01.06.2017 15.06.2017
2017038
pamäť do PC 136,80 EUR
s DPH
 
118/2017 DOOX - stravné lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 31.05.2017 31.05.2017
  31.05.2017 30.06.2017
2017035
stravné lístky 6/17 956,66 EUR
s DPH
 
117/2017 SAV úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 05.06.2017 05.06.2017
  02.06.2017 19.06.2017
2017032
stravné lístky jún 17 1 646,70 EUR
s DPH
 
116/2017 Slovenská matematická spoločnosť
(IČO: 31984894)
Adresa:
Radlinského 11,
810 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 01.06.2017 01.06.2017
  01.06.2017 15.06.2017
2017037
služby súvisiace s organizovaním konferencie 3 200,00 EUR
s DPH
 
115/2017 M. Benešová
(IČO: 3358441)
Adresa:
Púpavova 26,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 30.05.2017 30.05.2017
  18.05.2017 05.06.2017
 
sadzba a príprava časopisu Mathematica Slovaca do tlače 840,00 EUR
s DPH
 
114/2017 Konica Minolta Slovakia
(IČO: 31338551)
Adresa:
Galvaniho 17/B,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 01.06.2017 01.06.2017
  18.05.2017 04.06.2017
2017031
výmena fotovalca na kopírke Konica 238,20 EUR
s DPH
 
113/2017 DOXX-stravné lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 31.05.2017 31.05.2017
  31.05.2017 13.05.2017
2017026
stravné lístky 1 008,84 EUR
s DPH
 
112/2017 Satur Travel a.s.
(IČO: 35787201)
Adresa:
Mariánske nám. 27,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 29.05.2017 29.05.2017
  26.05.2017 26.06.2017
2017036
letenka M. Plávala 324,21 EUR
s DPH
 
111/2017 THS ústavov spol. vied SAV
(IČO: 00212041)
Adresa:
Klemensova 19,
813 64 Bratislava
Matematický ústav SAV 26.05.2017 26.05.2017
  22.05.2017 06.06.2017
 
OLO,elektrina, vodné, stočné odd. informatiky 245,38 EUR
s DPH
 
110/2017 Kongresové centrum SAV
(IČO: 42159580)
Adresa:
Zámocká 18,
919 04 Smolenice
Matematický ústav SAV 25.05.2017 25.05.2017
  23.05.2017 02.06.2017
2017034
ubytovanie a strava pre účastníkov konf. 4 593,56 EUR
s DPH
 
109/2017 DE Gruyter Open SP.Z0.0
(IČO: 9521878738)
Adresa:
ul. Bogumila Zuga 32A,
01-811 Warszawa, Poľsko
Matematický ústav SAV 23.05.2017 23.05.2017
  20.05.2017 19.06.2017
 
distribúcia časopisu UDT 630,00 EUR
s DPH
 
108/2017 Technická univerzita Košice
(IČO: 00397610)
Adresa:
Letná 9,
042 00 Košice
Matematický ústav SAV 22.05.2017 22.05.2017
  11.05.2017 10.06.2017
 
konečné vyúčtovanie energie MÚ SAV Košice 373,58 EUR
s DPH
 
107/2017 Mesto Košice
(IČO: 00691135)
Adresa:
Trieda SNP 48/A,
040 11 Košice
Matematický ústav SAV 22.05.2017 22.05.2017
  15.05.2017 05.06.2017
 
miestny poplatok za komunálne odpady 49,14 EUR
s DPH
 
106/2017 B2B Partner
(IČO: 44413467)
Adresa:
Šulekova 2,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 18.05.2017 18.05.2017
  11.05.2017 25.05.2017
2017030
kartotéka + závesné dosky 538,80 EUR
s DPH
 
105/2017 OCTIGON, a.s.
(IČO: 35864711)
Adresa:
Prievozská 4D,
821 09 Bratislava
Matematický ústav SAV 15.05.2017 15.05.2017
0 10.05.2017 31.05.2017
 
služby za vypracovanie žiadosti o grant 1 800,00 EUR
s DPH
 
104/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35783489)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 16.05.2017 16.05.2017
  01.05.2017 24.05.2017
 
pevná linka odd. informatiky 32,99 EUR
s DPH
 
103/2017 GRATEX International
(IČO: 35743468)
Adresa:
Galvaniho 17/C,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 15.05.2017 15.05.2017
  15.05.2017 14.06.2017
2017029
monitor Benq + usb 555,60 EUR
s DPH
 
102/2017 Univerzita Degli studi Milano
(IČO: )
Adresa:
Matematický ústav SAV 11.05.2017 11.05.2017
  11.05.2017 13.05.2017
 
konf. poplatok Jiráskova + doktorandi 1 070,00 EUR
s DPH
 
101/2017 Ústav informatiky SAV
(IČO: )
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 07 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.05.2017 11.05.2017
    12.05.2017
 
konf. poplatok S. Pulmannová 5 600,00 CZK
s DPH
 
100/2017 GO Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.05.2017 10.05.2017
  05.05.2017 04.06.2017
2017028
letenky-G. Jirásková, M. Hospodár 502,00 EUR
s DPH
 
099/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.05.2017 10.05.2017
  01.05.2017 24.06.2017
 
tel. poplatky Bratislava, B. Bystrica 80,54 EUR
s DPH
 
098/2017 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.05.2017 09.05.2017
  04.05.2017 19.05.2017
2017024
stravné lístky máj 2017 1 699,50 EUR
s DPH
 
097/2017 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.05.2017 09.05.2017
  04.05.2017 19.05.2017
 
paušál za služby 5/2017 240,00 EUR
s DPH
 
096/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.05.2017 09.05.2017
  01.05.2017 24.05.2017
 
tel. poplatky MÚ SAV Košice 16,18 EUR
s DPH
 
095/2017 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská č. 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.05.2017 09.05.2017
  04.05.2017 18.05.2017
 
služby PO a BOZP 100,00 EUR
s DPH
 
094/2017 SAV-úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.05.2017 09.05.2017
  04.05.2017 19.05.2017
 
preddavok za máj 2017 300,00 EUR
s DPH
 
093/2017 Poradca, s.r.o.
(IČO: 36371271)
Adresa:
Pri Celulózke 40,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 04.05.2017 04.05.2017
  02.05.2017 25.05.2017
 
predplatné Poradca 2018 58,80 EUR
s DPH
 
092/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 02.05.2017 02.05.2017
  02.05.2017 17.05.2017
 
tel. náklady 83,63 EUR
s DPH
 
090/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 04.05.2017 04.05.2017
  30.04.2017 16.05.2017
 
mob. telefóny + mob. interenety 250,10 EUR
s DPH
 
089/2017 Ostravská univerzita v Ostrave
(IČO: )
Adresa:
Fráni Šrámka 1121/3,
709 00 Olomouc
Matematický ústav SAV 02.05.2017 02.05.2017
  02.05.2017 06.05.2017
 
úhrada konf. poplatku 145,00 EUR
s DPH
 
088/2017 Ústav vied o zemi SAV
(IČO: 586943)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 02.05.2017 02.05.2017
  02.05.2017 06.05.2017
 
energie za 1. štvrťrok 2017 Banská Bystrica 117,90 EUR
s DPH
 
087/2017 Kongresové centrum SAV
(IČO: 42159580)
Adresa:
Zámocká 18,
919 04 Smolenice
Matematický ústav SAV 27.04.2017 27.04.2017
  25.04.2017 05.05.2017
2017025
konferencia CESCG 10 600,00 EUR
s DPH
 
086/2017 Fyzikálny ústav SAV
(IČO: 35710691)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 07 Bratislava
Matematický ústav SAV 27.04.2017 27.04.2017
  27.04.2017 28.04.2017
 
konf. poplatok M. Plávala 350,00 EUR
s DPH
 
085/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 21.04.2017 21.04.2017
  18.04.2017 03.05.2017
 
vodné a stočné 27,90 EUR
s DPH
 
084/2017 Študentský domov
(IČO: 30232295)
Adresa:
Ružová 15,
974 01 Banská Bystrica
Matematický ústav SAV 24.04.2017 24.04.2017
  13.04.2017 27.04.2017
2017023
ubytovanie hosťa 120,00 EUR
s DPH
 
083/2017 Ústav merania SAV
(IČO: )
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 07 Bratislava
Matematický ústav SAV 24.04.2017 24.04.2017
  24.04.2017 25.04.2017
 
konf. poplatok prof. Wimmer 350,00 EUR
s DPH
 
082/2017 Go Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
81108 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.04.2017 11.04.2017
  06.04.2017 06.05.2017
2017021
letenky T. Žáčik, I. Mračka 2 072,00 EUR
s DPH
 
081/2017 Autocomfort, s.r.o.
(IČO: 46110895)
Adresa:
Bajkalská 29,
821 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 11.04.2017 11.04.2017
  10.04.2017 24.04.2017
2017022
výmena a vyváženie kolies 41,57 EUR
s DPH
 
080/2017 M. Benešová
(IČO: 33158441)
Adresa:
Púpavova 26,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 18.04.2017 18.04.2017
  05.04.2017 20.04.2017
 
sadzba a príprava časopisu Math. Slovaca 679,00 EUR
s DPH
 
079/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763489)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 12.04.2017 12.04.2017
  01.04.2017 24.04.2017
 
tel poplatky, Bratislava, B. Bystrica 80,30 EUR
s DPH
 
078/2017 De Gruyter Open Sp. z o.o.
(IČO: )
Adresa:
Bogumila Zuga 32 a Str.
01-811 Warszawa
Matematický ústav SAV 10.04.2017 10.04.2017
  30.03.2017 29.04.2017
 
distribúcia, vystavenie na webe E Gruyter Open Tatra Montains 1 780,00 EUR
s DPH
 
077/2017 T-COM,a. s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.04.2017 10.04.2017
  01.04.2017 24.04.2017
 
tel. náklady odd. informatiky 32,99 EUR
s DPH
 
076/2017 I.E.G. Stravovacie služby
(IČO: 11707402)
Adresa:
Hodská 1650,
924 01 Galanta
Matematický ústav SAV 10.04.2017 10.04.2017
  27.03.2017 16.04.2017
2018018
stravné lístky 48,75 EUR
s DPH
 
075/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
821 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.04.2017 07.04.2017
  01.04.2017 24.04.2017
 
tel náklady MÚ SAV Košice 16,18 EUR
s DPH
 
074/2017 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.04.2017 07.04.2017
  05.04.2017 19.04.2017
 
služby PO + B0ZP 100,00 EUR
s DPH
 
073/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.04.2017 06.04.2017
  04.04.2017 19.04.2017
2017016
stravné lístky 1 471,80 EUR
s DPH
 
072/2017 Slovart G.T.G.
(IČO: 31346359)
Adresa:
Krupinská 4,
852 99 Bratislava
Matematický ústav SAV 04.04.2017 04.04.2017
  29.03.2017 12.04.2017
2017020
kniha 37,40 EUR
s DPH
 
071/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 05.04.2017 05.04.2017
  20.03.2017 18.04.2017
 
vodné a stočné 23,92 EUR
s DPH
 
070/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 05.04.2017 05.04.2017
  01.04.2017 18.04.2017
 
mob. telefóny + mob. interenety 246,70 EUR
s DPH
 
069/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.04.2017 06.04.2017
  04.04.2017 19.04.2017
 
paušál za služby 4/2017 240,00 EUR
s DPH
 
068/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.04.2017 06.04.2017
  04.04.2017 19.04.2017
 
preddavok na 4/2017 300,00 EUR
s DPH
 
067/2017 DOXX - str. listky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 30.03.2017 30.03.2017
  30.03.2017 29.04.2017
2017019
stravné lístky 1 141,02 EUR
s DPH
 
066/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 30.03.2017 30.03.2017
  29.03.2017 13.04.2017
 
tel. náklady 2/2016 78,28 EUR
s DPH
 
065/2017 Poradca podnikateľa
(IČO: 31592503)
Adresa:
Martina Rázusa 23A,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 31.03.2017 31.03.2017
  24.03.2017 10.04.2017
 
účtovné súvťažnosti 15,60 EUR
s DPH
 
064/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 16.03.2017 16.03.2017
  13.03.2017 28.03.2017
 
tel. náklady MÚ SAV Bratislava 64,69 EUR
s DPH
 
063/2017 THS ústavov spoločenských vied SAV
(IČO: 00212041)
Adresa:
Klemensova 19,
813 64 Bratislava
Matematický ústav SAV 23.03.2017 23.03.2017
  14.03.2017 29.03.2017
 
OLO,voda, tel. sig. 5,11 EUR
s DPH
 
062/2017 Československé sdružení užívatelu TeXu
(IČO: 00536580)
Adresa:
Nejedlého 1,
63800 Brno
Matematický ústav SAV 23.03.2017 23.03.2017
  19.03.2017 30.06.2017
 
členské príspevky užívateľa TEXU 80,00 EUR
s DPH
 
061/2017 TU v Košiciach
(IČO: 00397610)
Adresa:
Letná 9,
042 00 Košice
Matematický ústav SAV 22.03.2017 22.03.2017
  08.03.2017 28.04.2017
 
energie za 2. štvrťrok 2016 905,00 EUR
s DPH
 
060/2017 I.E.G. Stravovacie služby
(IČO: 11707402)
Adresa:
Hody 1650, 924 01 Galanta
Matematický ústav SAV 14.03.2017 14.03.2017
  07.03.2017 27.03.2017
2017017
Stravné lístky odd. informatiky 52,00 EUR
s DPH
 
059/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 13.03.2017 13.03.2017
  03.03.2017 27.03.2017
 
telefon odd. informatiky 33,26 EUR
s DPH
 
057/2017 Digital Visions
(IČO: 31343180)
Adresa:
Kladnianska 60,
821 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.03.2017 10.03.2017
  01.03.2017 22.03.2017
 
predplatné PC Revue 26,00 EUR
s DPH
 
056/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
821 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.03.2017 08.03.2017
  02.03.2017 24.03.2017
 
tel náklady MÚ SAV Košice 16,17 EUR
s DPH
 
055/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.03.2017 08.03.2017
  02.03.2017 24.03.2017
 
tel. náklady B. Bystrica, Bratislava 80,30 EUR
s DPH
 
054/2017 Slovart G.T.G.
(IČO: 31346359)
Adresa:
Krupinská 4,
852 99 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.03.2017 09.03.2017
  03.03.2017 17.03.2017
2017015
kniha 37,40 EUR
s DPH
 
053/2017 Lamitec, s.r.o.
(IČO: 35710691)
Adresa:
Pestovateľská 16147/9,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.03.2017 07.03.2017
  06.03.2017 20.03.2017
2017013
kancelárske potreby 186,78 EUR
s DPH
 
052/2017 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.03.2017 07.03.2017
  05.03.2017 19.03.2017
 
služby PO + B0ZP 100,00 EUR
s DPH
 
051/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.03.2017 06.03.2017
  03.03.2017 20.03.2017
2017009
stravné lístky 1 856,90 EUR
s DPH
 
050/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.03.2017 06.03.2017
  01.03.2017 16.03.2017
 
mobilné telefóny + mob. internety 253,96 EUR
s DPH
 
049/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 03.03.2017 03.03.2017
  28.02.2017 15.03.2017
 
vodné a stočné 24,87 EUR
s DPH
 
048/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.03.2017 06.03.2017
  02.03.2017 17.03.2017
 
paušál za služby 240,00 EUR
s DPH
 
047/2017 SAV, úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.03.2017 03.06.2017
  02.03.2017 17.03.2017
 
preddavok na 3/2017 300,00 EUR
s DPH
 
046/2017 GRATEX International
(IČO: 35743468)
Adresa:
Galvaniho 17/C,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 03.03.2017 03.03.2017
  01.03.2017 31.03.2017
2017011
tlačiareň + tonery 928,92 EUR
s DPH
 
045/2017 R. Minich-Autoškola
(IČO: 32101571)
Adresa:
Vápenná 13,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.03.2017 06.03.2017
  02.03.2017 17.03.2017
2017008
školenie vodiča 24,00 EUR
s DPH
 
044/2017 Kongresové centrum SAV
(IČO: 42159580)
Adresa:
Zámocká 18,
919 04 Smolenice
Matematický ústav SAV 06.03.2017 06.03.2017
  28.02.2017 10.03.2017
2017012
ubytovanie a strava na výročnom seminári 71,74 EUR
s DPH
 
043/2017 DOXX - str. listky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 27.02.2017 27.02.2017
  24.02.2017 26.03.2017
2017013
stravné lístky 1 106,24 EUR
s DPH
 
042/2017 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV
(IČO: 00212041)
Adresa:
Klemensova 19,
813 64 Bratislava
Matematický ústav SAV 21.02.2017 21.02.2017
  14.02.2017 01.03.2017
 
tel. signalizácia, OLO, zeleň 59,20 EUR
s DPH
 
041/2017 Technická univerzita v Košiciach
(IČO: 00397610)
Adresa:
Letná 9,
042 00 Košice
Matematický ústav SAV 20.02.2017 20.02.2017
  08.02.2017 28.02.2017
 
náklady za energie za 1. Q 2017 905,00 EUR
s DPH
 
040/2017 Skrivanek Slovensko
(IČO: 36409812)
Adresa:
Mlynská 22,
040 01 Košice
Matematický ústav SAV 21.02.2017 21.02.2017
  21.02.2017 28.02.2017
2017010
kurz AJ 187,19 EUR
s DPH
 
039/2017 M. Benešová
(IČO: 33158441)
Adresa:
Púpavova 26,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 20.02.2017 20.02.2017
  14.02.2017 22.02.2017
 
sadzba a príprava časopisu Math. Slovaca 588,00 EUR
s DPH
 
038/2017 T-com, a.s.
(IČO: 36763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 14.02.2017 14.02.2017
  02.02.2017 24.02.2017
 
tel. náklady odd. informatiky 32,99 EUR
s DPH
 
037/2017 DOXX - str. listky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 13.02.2017 13.02.2017
  27.01.2017 26.02.2017
2017004
stravné lístky 1 134,07 EUR
s DPH
 
036/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 13.02.2017 13.02.2017
  02.02.2017 24.02.2017
 
tel náklady MÚ SAV Košice 16,18 EUR
s DPH
 
035/2017 Slovart G.T.G.
(IČO: 31346359)
Adresa:
Krupinská 4,
852 99 Bratislava
Matematický ústav SAV 13.02.2017 13.02.2017
  09.02.2017 23.02.2017
2017007
Knihy 234,64 EUR
s DPH
 
034/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 13.02.2017 13.02.2017
  02.02.2017 24.02.2017
 
tel. poplatky odd. informatiky 80,57 EUR
s DPH
 
033/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.02.2017 10.02.2017
  10.02.2017 23.02.2017
 
vodné a stočné 54,47 EUR
s DPH
 
031/2017 I.E.G. Stravovacie služby
(IČO: 11707402)
Adresa:
Hodská 1650,
924 01 Galanta
Matematický ústav SAV 07.02.2017 07.02.2017
  25.01.2017 14.02.2017
2017006
Stravné lístky odd. informatiky 16,25 EUR
s DPH
 
030/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.02.2017 06.02.2017
  01.02.2017 16.02.2017
 
služby mob. internetu, mob. operátorov 246,01 EUR
s DPH
 
029/2017 ORBIX,s.r.o.
(IČO: 44552131)
Adresa:
Obchodná 48,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 01.02.2017 01.02.2017
  31.01.2017 02.03.2017
2017005
letenky - Jiráskova + doktornadi 1 903,83 EUR
s DPH
 
028/2017 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.02.2017 06.02.2017
  03.02.2017 17.02.2017
 
služby PO + B0ZP 100,00 EUR
s DPH
 
026/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.02.2017 06.02.2017
  01.02.2017 16.02.2017
 
preddavok na 2/2017 300,00 EUR
s DPH
 
026/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.02.2017 06.02.2017
  02.02.2017 17.02.2017
2017003
stravné lístky 1 696,20 EUR
s DPH
 
025/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.02.2017 06.02.2017
  01.02.2017 16.02.2017
 
paušál za služby 2/2017 240,00 EUR
s DPH
 
024/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 01.02.2017 01.02.2017
  31.01.2017 15.02.2017
 
vyúčtovanie elektric. energie 971,49 EUR
s DPH
 
023/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 27.01.2017 27.01.2017
  26.01.2017 10.02.2017
 
telefónne poplatky 144,73 EUR
s DPH
 
022/2017 Ústav vied o zemi SAV
(IČO: 586943)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 07 Bratislava
Matematický ústav SAV 26.01.2017 26.01.2017
  26.01.2017 27.01.2017
 
nájomné za 1. štvrťrok Banská Bystrica 117,90 EUR
s DPH
 
021/2017 THS správa ústavov SAV
(IČO: 00212041)
Adresa:
Klemensova 19,
813 64 Bratislava
Matematický ústav SAV 25.01.2017 25.01.2017
  12.01.2017 27.01.2017
 
OLO, elektrina, vodné, stočné 66,89 EUR
s DPH
 
020/2017 GRATEX International
(IČO: 35743468)
Adresa:
Galvaniho 17/C,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 23.01.2017 23.01.2017
  23.01.2017 23.02.2017
2017002
PC komponenty 2 509,68 EUR
s DPH
 
019/2017 Principum,s.r.o.
(IČO: 35767111)
Adresa:
Pribišova 21
841 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 18.01.2017 18.01.2017
  12.01.2017 19.01.2017
 
seminár úhrada 67,00 EUR
s DPH
 
016/2017 DOXX - str. listky
(IČO: 360391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 16.01.2017 16.01.2017
  10.01.2017 09.02.2017
2017126
stravné lístky doxx 977,53 EUR
s DPH
 
015/2017 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV
(IČO: 00212041)
Adresa:
Klemensova 19,
813 64 Bratislava
Matematický ústav SAV 16.01.2017 16.01.2017
  12.01.2017 27.01.2017
 
OLO,výťahy 24,34 EUR
s DPH
 
014/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 16.01.2017 16.01.2017
  02.01.2017 24.01.2017
 
tel. náklady odd. informatiky 32,99 EUR
s DPH
 
0132017 M. Benešová
(IČO: 33158441)
Adresa:
Púpavova 26,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 16.01.2017 16.01.2017
  10.01.2017 24.01.2017
 
sadzba a príprava do tlače Mathmetica slovaca 973,00 EUR
s DPH
 
012/2017 SOFTIP,a.s.
(IČO: )
Adresa:
Galvaniho 7/D,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 16.01.2017 16.01.2017
  16.01.2017 17.01.2017
 
školenie SOFTIP 60,00 EUR
s DPH
 
011/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.01.2017 09.01.2017
  04.01.2017 23.01.2017
 
zálohové platby na elektrickú energiu 300,00 EUR
s DPH
 
010/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.01.2017 09.01.2017
  04.01.2017 23.01.2017
 
paušál za služby 240,00 EUR
s DPH
 
009/2017 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.01.2017 10.01.2017
  08.01.2017 22.01.2017
 
služby PO + B0ZP 100,00 EUR
s DPH
 
008/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.01.2017 09.01.2017
  05.01.2017 20.01.2017
2017122
stravné lístky 1 884,30 EUR
s DPH
 
007/2017 T-COM,a. s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.01.2017 09.01.2017
  02.01.2017 24.01.2017
 
tel náklady MÚ SAV Košice 16,18 EUR
s DPH
 
006/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.01.2017 09.01.2017
  02.01.2017 24.01.2017
 
tel. náklady B. Bystrica, Bratislava 80,30 EUR
s DPH
 
005/2017 Mediaprint-Kapa
(IČO: 35792281)
Adresa:
Stará Vajnorská 9
831 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.01.2017 09.01.2017
  03.01.2017 17.01.2017
 
expedícia povinných výtlačkov 7,66 EUR
s DPH
 
004/2017 AJFA+AVIS
(IČO: 31602436)
Adresa:
Klemensova 34,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 09.01.2017 09.01.2017
  02.01.2017 12.01.2017
 
predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka 49,50 EUR
s DPH
 
003/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.01.2017 09.01.2017
  31.12.2016 16.01.2017
 
mob. telefóny + mob. interenety 234,76 EUR
s DPH
 
002/2017 RTVS-rozhlasová a televízna spoločnosť
(IČO: 36857432)
Adresa:
Staré Grunty 2,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.01.2017 09.01.2017
  09.01.2017 09.01.2017
 
rozhlas a televízia 1. polrok 477,90 EUR
s DPH
 
001/2017 Slovenská štatisktická a demografická spoločnosť
(IČO: 00178764)
Adresa:
Miletičova 3,
821 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.01.2017 09.01.2017
  09.01.2017 09.01.2017
 
presun fin. prostriedkov 420,00 EUR
s DPH