Veľká Británia - zástava FB

Zmluvy, faktúry, objednávky

(2012)
informácie podľa zákona č. 382/2011 Z.z.
a nariadenia vlády SR 498/2011

(2011)
informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

Zákazky na dodanie tovaru/služieb

MÚ SAV, v. v. i. (od 1.7.2018)

Zmluvy | Faktúry | Objednávky

MÚ SAV (do 30.6.2018)

Zmluvy | Faktúry | Objednávky

Objednávky

2019

Počet nájdených objednávok v roku 2019: 97

č. Dodávateľ Príjemca Id obj.
Id zmluvy
Dátum
Účel
Podpísal (funkcia) Suma
Súbor(y)
97. Kinnarps
(IČO: 35818379)
Adresa:
Mýtna 42,
811 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019097
 
18.12.2019
kúpa kresiel
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 869,40 EUR
s DPH
-
96. Agem Computers
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAv 2019096
 
18.12.2019
projektor BENQ
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 694,80 EUR
s DPH
-
95. ABEL-Computer
(IČO: 31634788)
Adresa:
A. Hlinku 6,
022 01 Čadca
Matematický ústav SAV 2019095
 
16.12.2019
kúpa tonerov
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 642,19 EUR
s DPH
-
94. ABEL - Computer
(IČO: 31634788)
Adresa:
A. Hlinku 6,
022 01 Čadca
Matematický ústav SAV 2019094
 
16.12.2019
kúpa tonerov
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 642,19 EUR
s DPH
-
93. Úrad SAV
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019093
 
16.12.2019
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 281,80 EUR
s DPH
-
92. Humusoft, s.r.o.
(IČO: 40525872)
Adresa:
Pobrežní 20,
186 00 Praha
Matematický ústav SAV 2019092
 
12.12.2019
program MATLAB
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 2 398,22 EUR
s DPH
-
91. DOXX-str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 2019091
 
13.12.2019
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 145,22 EUR
s DPH
-
90. Rotalix - L. Molnár
(IČO: 11810033)
Adresa:
Mlynarovičova 12,
851 03 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019090
 
05.12.2019
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantu
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 47,47 EUR
s DPH
-
89. Lamitec, s.r.O.
(IČO: 35710691)
Adresa:
Pestovateľská 16147/9
Matematický ústav SAV 2019089
 
25.11.2019
kancelárske potreby
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 319,87 EUR
s DPH
-
88. Agem Computers
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019088
 
03.12.2019
PC súčiastky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 296,63 EUR
s DPH
-
87. TRACO Computers
(IČO: 35692715)
Adresa:
Kukučínova 3/1663,
921 01 Piešťany
Matematický ústav SAV 2019087
 
29.11.2019
program Adobe
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc, (riaditeľ MÚ SAV) 1 008,00 EUR
s DPH
-
86. Agem Computers
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019086
 
27.11.2019
PC komponenty
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 5 229,42 EUR
s DPH
-
85. Úrad SAV
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019085
 
25.11.2019
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 574,60 EUR
s DPH
-
84. DOXX - stravné lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 2019084
 
25.11.2019
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 2 394,19 EUR
s DPH
-
83. Agem Computers
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019083
 
22.11.2019
PC komponenty
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 5 216,25 EUR
s DPH
-
82. Agem computers
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019082
 
19.11.2019
notebook
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 296,01 EUR
s DPH
-
81. exe, a.s.
(IČO: 17321450)
Adresa:
Plynárenská 1,
821 09 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019081
 
20.11.2019
licencie na program MS office
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 015,20 EUR
s DPH
-
80. Alza, cz
(IČO: 27082440)
Adresa:
Jateční 33a,
170 00 Praha 7
Matematický ústav SAV 2019080
 
21.11.2019
Počítač
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 962,38 EUR
s DPH
-
79. Menton SK
(IČO: 35900903)
Adresa:
Gbelská 19,
841 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019079
 
21.11.2019
montáž novej Brány do garáže
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 416,00 EUR
s DPH
-
78. Tucan. Travel Agency
(IČO: 35697300)
Adresa:
Za kasárňou 1,
831 03 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019078
 
20.11.2019
letenka
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 475,00 EUR
s DPH
-
77. AGem Computers
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019077
 
20.11.2019
PC komponenty
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 2 761,55 EUR
s DPH
-
76. ESET
(IČO: 31333532)
Adresa:
Einsteinova 24,
851 02 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019076
 
06.11.2019
licencie na programy ESET
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 533,00 EUR
s DPH
-
75. Go Travle Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019075
 
06.11.2019
letenka-S. Dobrev
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 192,50 EUR
s DPH
-
74. Orbix
(IČO: 44552131)
Adresa:
Obchodná 48,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019074
 
30.10.2019
letenka- K. Nemoga
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 693,67 EUR
s DPH
-
73. itl service
(IČO: 35915366)
Adresa:
Holíčska 3050/9,
851 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019073
 
22.10.2019
výmena a vyváženie kolies
doc. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 25,00 EUR
s DPH
-
72. Úrad SAv
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019072
 
28.10.2019
stravné lístky
doc. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 867,00 EUR
s DPH
-
71. DOXX - sr. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 2019071
 
25.10.2019
stravné lístky
doc. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 548,24 EUR
s DPH
-
70. Grapp CZ
(IČO: 26805413)
Adresa:
V novém Hloubětine 874/12,
190 00 Praha 9
Matematický ústav SAV 2019070
 
03.10.2019
výroba pečiatky
doc. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 8,56 EUR
s DPH
-
69. Univerzitná nemocnica Sv. Michala
(IČO: 44570783)
Adresa:
Satinského 1,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019069
 
01.08.2019
hygienická obhliadka
doc. RNDr. K. nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 2 171,76 EUR
s DPH
-
68. Konica Minolta Slovakia
(IČO: )
Adresa:
Galvaniho 17/B,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019068
 
25.09.2019
kúpa tonerov
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 500,40 EUR
s DPH
-
67. DOXX - str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 2019067
 
24.09.2019
Kálov 356,
010 01 Žilina
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 679,93 EUR
s DPH
-
66. Úrad SAV
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019066
 
23.09.2019
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 043,80 EUR
s DPH
-
65. Klub Folkloristov
(IČO: 51717531)
Adresa:
I. Bukovčana 6122/16
Matematický ústav SAV 2019065
 
12.09.2019
ľúdová muzika na konferenciu
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 600,00 EUR
s DPH
-
64. Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 42159580)
Adresa:
Zámocká 18,
919 04 Smolenice
Matematický ústav SAV 2019064
 
11.09.2019
ubytovanie a strava pre účastníkov konferencie
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 4 429,74 EUR
s DPH
-
63. Tucan Travel Agency
(IČO: 35697300)
Adresa:
Za kasárňou 1,
831 03 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019063
 
11.09.2019
letenka Praha- Auckland R. Nedela
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 998,00 EUR
s DPH
-
62. Kamiko -Hygiene
(IČO: 37070029)
Adresa:
Kremnička 3,
947 05 B. Bystrica
Matematický ústav SAV 2019062
 
10.09.2019
hygienické potreby
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 126,90 EUR
s DPH
-
61. Lamitec, s.r.o.
(IČO: 35710691)
Adresa:
Pestovateľská 16147/9
Matematický ústav SAV 2019061
 
09.09.2019
prezentačné materiály na konferenciu
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 349,44 EUR
s DPH
-
60. Hotel Matyšák
(IČO: )
Adresa:
Pražská 15,
811 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019060
 
04.09.2019
ubytovanie hosťa
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 298,50 EUR
s DPH
-
59. Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019059
 
15.08.2019
tlač publikácie
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 200,00 EUR
s DPH
-
58. Úrad SAV
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019058
 
26.08.2019
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 979,20 EUR
s DPH
-
57. DOXX - stravné lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 2019057
 
22.08.2019
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 444,50 EUR
s DPH
-
56. National Pen
(IČO: 97264440)
Adresa:
P.O. Box 0013, 800 90 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019056
 
13.08.2019
bločky a perá k 60. výročiu MÚ SAV
Doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 495,62 EUR
s DPH
-
55. Limousine, s.r.o.
(IČO: )
Adresa:
Dlhé Diely III/16, 841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019055
 
14.08.2019
autobus Bratislava Smolenice a naspäť
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 396,00 EUR
s DPH
-
54. MIHI
(IČO: 36645095)
Adresa:
Lichardova 200/13,
976 13 Slov. Ľupča
Matematický ústav SAV 2019054
 
31.07.2019
kancelárske potreby
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 44,33 EUR
s DPH
-
53. Tucan
(IČO: 35697300)
Adresa:
Za kasárňou 1,
831 03 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019053
 
06.08.2019
letenka-G. Wimmer
doc. RNDr. K. Nemoga,CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 214,00 EUR
s DPH
-
52. Profiklima, s.r.o.
(IČO: 3641106)
Adresa:
Medený Hámor 15,
974 01 Banská Bystrica
Matematický ústav SAV 2019052
 
06.08.2019
čistenie klimatizácie
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 60,00 EUR
s DPH
-
51. Úrad SAV
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019051
 
03.07.2019
ubytovanie hosťa
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 400,00 EUR
s DPH
-
50. DOXX-stravné lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 2019050
 
22.07.2019
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 2 505,92 EUR
s DPH
-
49. Student Agency
(IČO: 44552131)
Adresa:
Obchodná 48,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019049
 
10.07.2019
letenky - R. Frič, B. Novotný
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 344,54 EUR
s DPH
-
48. Hotel Matyšák
(IČO: )
Adresa:
Pražská 15,
811 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019048
 
08.07.2019
ubytovanie oponenta a doktoranda na obhajobu
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 405,30 EUR
s DPH
-
47. Hotel Matyšák
(IČO: )
Adresa:
Pražská 15,
811 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019047
 
28.06.2019
ubytovanie oponenta na obhajobu
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 59,70 EUR
s DPH
-
46. Úrad SAV
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 BRatislava
Matematický ústav SAV 2019046
 
27.06.2019
ubytovanie L. Stacho
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 40,00 EUR
s DPH
-
45. Úrad SAV
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019045
 
24.06.2019
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 904,00 EUR
s DPH
-
44. DOXX-str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 2019044
 
24.06.2019
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 424,54 EUR
s DPH
-
43. Student Agency, s.r.o.
(IČO: 44552131)
Adresa:
Obchodná 48,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019043
 
20.06.2019
letenky- G. Okša, M. Bečka
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 201,06 EUR
s DPH
-
42. Tucan
(IČO: 35697300)
Adresa:
Za kasárňou 1,
831 03 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019042
 
18.06.2019
letenka- Anna Jenčová
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. (riaditel MÚ SAV) 1 256,00 EUR
s DPH
-
41. Go Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moswkovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019041
 
04.06.2019
letenka-G. Okša
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 228,00 EUR
s DPH
-
40. Go Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019040
 
29.05.2019
letenka-M. Plávala
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 241,50 EUR
s DPH
-
39. Kamiko-Hygiene
(IČO: 37070029)
Adresa:
Kremnička 3,
947 05 Banská Bystrica
Matematický ústav SAV 2019039
 
28.05.2019
hygienické potreby
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 79,20 EUR
s DPH
-
38. Kamiko-Hygiene
(IČO: 37070029)
Adresa:
Kremnička 3,
947 05 Banská Bystrica
Matematický ústav SAV 2019038
 
27.05.2019
hygienické potreby
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 140,32 EUR
s DPH
-
37. Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019037
 
24.04.2019
tlač publikácie Strauch
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 3 300,00 EUR
s DPH
-
36. Úrad SAV
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019036
 
27.05.2019
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 258,00 EUR
s DPH
-
35. Go Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019035
 
24.05.2019
letenka-M. Plávala
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 266,50 EUR
s DPH
-
34. DOXX- str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 2019034
 
24.05.2019
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 418,10 EUR
s DPH
-
33. Sudent Agency, s.r.o.
(IČO: 44552131)
Adresa:
Obchodná 48,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019033
 
21.05.2019
letenka - S. Dobrev
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 279,09 EUR
s DPH
-
32. Kongresové centrum SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Zámocká 18,
919 04 Smolenice
Matematický ústav SAV 2019032
 
21.02.2019
strava a ubytovanie pre účastníkova konferencie
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 10 205,50 EUR
s DPH
-
31. Go Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019031
 
10.05.2019
letenka -M. Plávala
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 248,50 EUR
s DPH
-
30. Sudent Agency
(IČO: 44552131)
Adresa:
Obchodná 48,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019030
 
10.05.2019
letenka-B. Novotný, P. Bokes
doc. RNdr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 791,66 EUR
s DPH
-
29. Úrad SAV
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019029
 
02.05.2019
ubytovanie hosťa
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 200,00 EUR
s DPH
-
28. Úrad SAV
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019028
 
02.05.2019
ubytovanie zahr. hosťa
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 200,00 EUR
s DPH
-
27. Go Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019027
 
29.04.2019
letenky- M. Hyčko, I. Mračka
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 377,00 EUR
s DPH
-
26. Student Agency, s.r.o.
(IČO: 44552131)
Adresa:
Obchodná 48,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019026
 
25.04.2019
letenka-N. Dilna
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 276,09 EUR
s DPH
-
25. itl service, s.r.o.
(IČO: 35915366)
Adresa:
Holíčska 3050/9,
851 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019025
 
23.04.2019
výmena kolies
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 25,00 EUR
s DPH
-
24. DOXX-str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 2019024
 
23.04.2019
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 399,68 EUR
s DPH
-
23. Úrad SAV
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019023
 
23.04.2019
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 383,80 EUR
s DPH
-
22. Octigon, a.s.
(IČO: 35864711)
Adresa:
Mlynské Nivy 49,
821 09 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019022
 
01.04.2019
vypracovanie žiadosti o grant
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 4 800,00 EUR
s DPH
-
21. Go Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019021
 
10.04.2019
letenka- A. Jenčová
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 277,50 EUR
s DPH
-
20. Go Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019020
 
15.03.2019
letenka-hosť
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 286,30 EUR
s DPH
-
19. DOXX-str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 2019019
 
14.03.2019
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 326,01 EUR
s DPH
-
18. Kongresové centrum SAV
(IČO: 42159580)
Adresa:
Zámocká 18,
919 04 Smolenice
Matematický ústav SAV 2019018
 
21.02.2019
ubytovanie a strava za Výročný seminár
doc. RNDr. K. Nemoga,Csc. (riaditeľ MÚ SAV) 158,31 EUR
s DPH
-
17. ÚP SAV
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
81473 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019017
 
13.03.2019
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 183,20 EUR
s DPH
-
16. Slovart - G.T. G.
(IČO: 31346359)
Adresa:
Krupinská 4,
852 99 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019016
 
07.02.2019
kúpa knihy
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 106,22 EUR
s DPH
-
15. Kongresové centrum SAV
(IČO: 42159580)
Adresa:
Zámocká 18,
919 04 Smolenice
Matematický ústav SAV 2019015
 
01.03.2019
ubytovanie a strava pre účastníkov konferencie
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) -
-
14. B2B Partner
(IČO: )
Adresa:
Šulekova 2,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019014
 
28.02.2019
konferenčné stoličky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 257,00 EUR
s DPH
-
13. Tucan, Travel Agency
(IČO: 35697300)
Adresa:
Za kasárňou 1,
851 03 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019013
 
14.02.2019
letenka- Doc. K. Nemoga,
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 167,00 EUR
s DPH
-
12. DOXX- str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
01001 Žilina
Matematický ústav SAV 2019012
 
25.02.2019
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 344,43 EUR
s DPH
-
11. Kamiko-Hygiene
(IČO: 37070029)
Adresa:
Kremnička 3,
947 05 Banská Bystrica
Matematický ústav SAV 2019011
 
19.02.2019
hygienické potreby
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 98,39 EUR
s DPH
-
10. Úrad SAV
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
81438 Bratislava
Matematcký ústav SAV 2019010
 
19.02.2019
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 451,80 EUR
s DPH
-
9. Agem Computers
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019009
 
14.02.2019
PC komponenty
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 65,26 EUR
s DPH
-
8. Konica Minolta Slovakia
(IČO: 31338551)
Adresa:
Galvaniho 17/B,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019008
 
12.02.2019
odpadová nádoba na toner
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 62,40 EUR
s DPH
-
7. Úrad SAV
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
81473 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019007
 
08.02.2019
ubytovanie hosťa
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 200,00 EUR
s DPH
-
6. Orbix
(IČO: 44552131)
Adresa:
Obchodná 48,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019006
 
01.02.2019
letenka-R. Nedela
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 220,80 EUR
s DPH
-
5. Úrad SAV
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
81438 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019005
 
28.01.2029
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 485,80 EUR
s DPH
-
4. DOXX-stravné lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 156,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 2019004
 
24.01.2019
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 314,96 EUR
s DPH
-
3. Agem Computers
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019003
 
22.01.2019
batérie
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 78,00 EUR
s DPH
-
2. Hotel Matyšák
(IČO: 35836113)
Adresa:
Pražská 15,
811 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019002
 
15.01.2019
ubytovanie hosťa
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 477,60 EUR
s DPH
-
1. National Pen
(IČO: 97264440)
Adresa:
P.O. Box 0013,
800 90 Bratislava
Matematický ústav SAV 2019001
 
09.01.2019
perá s logom
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 146,49 EUR
s DPH
-