Veľká Británia - zástava FB

Zmluvy, faktúry, objednávky

(2012)
informácie podľa zákona č. 382/2011 Z.z.
a nariadenia vlády SR 498/2011

(2011)
informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

Zákazky na dodanie tovaru/služieb

MÚ SAV, v. v. i. (od 1.7.2018)

Zmluvy | Faktúry | Objednávky

MÚ SAV (do 30.6.2018)

Zmluvy | Faktúry | Objednávky

Objednávky

2020

Počet nájdených objednávok v roku 2020: 119

č. Dodávateľ Príjemca Id obj.
Id zmluvy
Dátum
Účel
Podpísal (funkcia) Suma
Súbor(y)
119. VEDA, vydavateľstvo SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020119
 
14.12.2020
tlač časopisu UDT
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 2 406,87 EUR
s DPH
-
118. Veda, vydavateľstvo SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020118
 
15.12.2020
tlač časopisu Tatra Mountains
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 2 420,00 EUR
s DPH
-
117. Agem Computers
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020117
 
14.12.2020
toner
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 92,28 EUR
s DPH
-
116. Octigon, a.s.
(IČO: )
Adresa:
Plynárenská 7B,
821 09 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020116
 
22.12.2020
práca s projektami
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 2 790,00 EUR
s DPH
-
115. M. Stumpf GBR
(IČO: )
Adresa:
Bruckenhauser 5,
77723 Gengenbach Germany
Matematický ústav SAV 2020115
 
04.12.2020
disky do servera
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 581,00 EUR
s DPH
-
114. AGEM Computers
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020114
 
07.12.2020
disky a redukcia
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 407,40 EUR
s DPH
-
113. AGEM Computers
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020113
 
07.12.2020
2 ks notebook
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 2 146,80 EUR
s DPH
-
112. Agem Computers
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020112
 
17.12.2020
PC komponenty
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 347,56 EUR
s DPH
-
111. Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 35 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020111
 
17.12.2020
kancelársky papier
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 036,80 EUR
s DPH
-
110. Agem Computers, s.r.o.
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020110
 
07.12.2020
disky, redukcia
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 374,40 EUR
s DPH
-
109. ALZA
(IČO: 36562939)
Adresa:
Bottova 7,
811 09 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020109
 
15.12.2020
2 ks notebook
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 357,59 EUR
s DPH
-
108. ALZA
(IČO: 36562939)
Adresa:
Bottova 7,
811 09 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020108
 
15.12.2020
tonery
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 411,41 EUR
s DPH
-
107. Datard
(IČO: 35765038)
Adresa:
Pestovateľská 13,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020107
 
14.12.2020
tlačiareň HP
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ) 562,00 EUR
s DPH
-
106. DAtard
(IČO: 35765038)
Adresa:
Pestovateľská 13,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020106
 
14.12.2020
web kamery
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 517,75 EUR
s DPH
-
105. TM Sound
(IČO: 44293801)
Adresa:
Bytčianska 122,
010 03 Žilina
Matematický ústav SAV 2020105
 
14.12.2020
mikrofóny
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 541,20 EUR
s DPH
-
104. Humusoft, s.r.o.
(IČO: 40525872)
Adresa:
Pobrežní 20,
186 00 Praha 8
Matematický ústav SAV 2020104
 
03.12.2020
programy
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 900,00 EUR
s DPH
-
103. Agem Computers
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020103
 
07.12.2020
3 ks počítač
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 2 994,94 EUR
s DPH
-
102. ARTEM BB
(IČO: 52358038)
Adresa:
Na Karlove 11,
974 01 Banská Bystrica
matematický ústav SAV 2020102
 
08.12.2020
výroba menoviek
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 21,60 EUR
s DPH
-
101. Agem Computers
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020101
 
04.12.2020
Tlačiareň
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 316,44 EUR
s DPH
-
100. Agem Computers
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020100
 
04.12.2020
spojovacie káble
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 26,40 EUR
s DPH
-
99. Euroline Computer
(IČO: 36395994)
Adresa:
Svätoplukova 7,
036 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020099
 
03.12.2020
notebook
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 766,43 EUR
s DPH
-
98. SLOVART
(IČO: 31346359)
Adresa:
Krupinska 4,
852 99 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020098
 
26.11.2020
knihy
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 618,43 EUR
s DPH
-
97. TRACO Computers
(IČO: 35692715)
Adresa:
Kukučínova 3,
921 01 Piešťany
Matematický ústav SAV 2020097
 
03.12.2020
programy Acrobat
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 742,40 EUR
s DPH
-
96. Amazon-de
(IČO: 01755636358)
Adresa:
M. Stump GBR, Bruckenfauser 5,
77823 Gengenbach Germany
Matematický ústav SAV 2020096
 
04.12.2020
5 ks servery
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 581,00 EUR
s DPH
-
95. Euroline Computer
(IČO: 36395994)
Adresa:
Svätoplukova 7,
036 01 Martin
Matematický ústav SAV 2020095
 
04.12.2020
2 ks notebook
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 2 069,25 EUR
s DPH
-
94. Euroline Computer
(IČO: 36395994)
Adresa:
Svätoplukova 7,
036 01 Martin
Matematický ústav SAV 2020094
 
04.12.2020
notebook
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 879,26 EUR
s DPH
-
93. ALZA
(IČO: 36562939)
Adresa:
Bottova 7,
811 09 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020093
 
04.12.2020
tablet a príslušenstvo
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 214,59 EUR
s DPH
-
92. Lamitec
(IČO: 35710691)
Adresa:
Pestovateľská 9,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020092
 
23.11.2020
kancelárske potreby
dpc- RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 809,20 EUR
s DPH
-
91. ALZA
(IČO: 36562939)
Adresa:
Bottova 7,
811 09 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020091
 
03.12.2020
webkamera a disk
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 753,89 EUR
s DPH
-
90. M. Benešová
(IČO: 33158441)
Adresa:
Púpavova 26,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020090
 
26.11.2020
sadzba a príprava do tlače časopisu
doc.RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 644,00 EUR
s DPH
-
89. Rotalix - L.Molnár
(IČO: 11810033)
Adresa:
Mlynarovičová 12,
851 03 Bratislava
matematický ústav SAV 2020089
 
25.11.2020
kontrola has. prístrojov
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 32,42 EUR
s DPH
-
88. AB COM CZECH
(IČO: 25974939)
Adresa:
Stežerská 882,
5004 Hradec Králové
Matematický ústav SAV 2020088
 
25.11.2020
2 ks kamera
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 2 254,00 EUR
s DPH
-
87. ALZA
(IČO: 36562939)
Adresa:
Bottova 7,
811 09 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020087
 
01.12.2020
notebook
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 339,00 EUR
s DPH
-
86. Datard
(IČO: 35765038)
Adresa:
Pestovateľská 13,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020086
 
01.12.2020
čítačky
doc. RNDr. K: Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 4 192,00 EUR
s DPH
-
85. ELKAN
(IČO: 43000771)
Adresa:
V Tunich 12,
120 00 Praha 2
Matematický ústav SAV 2020085
 
26.11.2020
licencia
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 2 775,00 EUR
s DPH
-
84. ELKAN
(IČO: 43000771)
Adresa:
V Tunich 12,
120 00 Praha 2
Matematický ústav SAV 2020084
 
26.11.2020
licencia
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 2 175,00 EUR
s DPH
-
83. Agem Computers
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020083
 
26.11.2020
tonery
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 28,78 EUR
s DPH
-
82. Agem Computers
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020082
 
23.11.2020
tablet a notebook
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 834,74 EUR
s DPH
-
81. Úrad SAV
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020081
 
26.11.2020
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 404,60 EUR
s DPH
-
80. Garage73
(IČO: 51946254)
Adresa:
Galvaniho 6,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020080
 
25.11.2020
oprava auta
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 542,44 EUR
s DPH
-
79. Czech Software First
(IČO: 18825788)
Adresa:
K Západní 54,
612 00 Brno
Mateematický ústav SAV 2020079
 
23.11.2020
licencia Maple
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 2 340,00 EUR
s DPH
-
78. Agem Computers
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020078
 
19.11.2020
notebook
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 295,40 EUR
s DPH
-
77. AGEM Computers
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020077
 
19.11.2020
monitory a disky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 359,60 EUR
s DPH
-
76. DOXX-str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 2020076
 
23.11.2020
stravné lístky DOXX
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 3 084,52 EUR
s DPH
-
75. Lamitec
(IČO: 35710691)
Adresa:
Pestovateľská 9,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020075
 
09.11.2020
kancelárske potreby
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 487,06 EUR
s DPH
-
74. SLOVART
(IČO: 31346359)
Adresa:
Krupinská 4,
852 99 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020074
 
12.11.2020
knihy
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 2 158,76 EUR
s DPH
-
73. ALZA
(IČO: 36562939)
Adresa:
Bottova 7,
811 09 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020073
 
17.11.2020
Notebook
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 607,59 EUR
s DPH
-
72. DATACOMP
(IČO: 36212466)
Adresa:
040 01 Košice
Matematický ústav SAV 2020072
 
13.11.2020
notebook
RNDr. J. PÓcs, PhD. (vedúci MÚ SAV Košice) 939,00 EUR
s DPH
-
71. Humusoft
(IČO: 40525872)
Adresa:
Pobrežní 20,
186 00 Praha 8
Matematický ústav SAV 2020071
 
11.11.2020
programy do PC
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 400,00 EUR
s DPH
-
70. CSC SAV. VEDA SAV
(IČO: 00037869)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020070
 
19.10.2020
tlač časopisu Tatra Montains
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) -
-
69. CSC SAV Veda vydavateľstvo SAV
(IČO: 00037869)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020069
 
06.07.2020
tlač časopisu UDT
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) -
-
68. Tripsy
(IČO: 36276464)
Adresa:
Šamorínska 4152,
903 01 Senec
Matematický ústav SAV 2020068
 
28.10.2020
dezinfekčné prostriedky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 317,27 EUR
s DPH
-
67. Úrad SAV
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020067
 
28.10.2020
stravné lístky
doc. RNdr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 380,80 EUR
s DPH
-
66. CSC SAV, VEda
(IČO: 00037869)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020066
 
06.04.2020
tlač časopisu
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) -
-
65. DT Digital, s.r.o.
(IČO: )
Adresa:

925 82 Tešedíkovo
Matematický ústav SAV 2020065
 
23.10.2020
notebook 2 ks
doc. RNDr. K. Nemoga, Csc. (riaditeľ MÚ SAV) 3 078,00 EUR
s DPH
-
64. DOXX - str. Lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 2020064
 
26.10.2020
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 4 565,42 EUR
s DPH
-
63. Garage73
(IČO: 51946254)
Adresa:
Galvaniho 6,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020063
 
20.10.2020
oprava auta
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riadtieľ MÚ SAV) 40,00 EUR
s DPH
-
62. MDPI
(IČO: )
Adresa:
St. Alban-Anlage
Matematický ústav SAV 2020062
 
19.10.2020
uverejnenie článku
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 185,31 EUR
s DPH
-
61. Konica Minolta Slovakia
(IČO: 31338551)
Adresa:
Galvaniho 17/B,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020061
 
06.10.2020
tonery
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 853,20 EUR
s DPH
-
60. P. Podmajerskáý
(IČO: 37070029)
Adresa:
Kremnička 3,
947 05 B. Bystrica
Matematický ústav SAV 2020060
 
19.10.2020
hygienické potreby
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 127,74 EUR
s DPH
-
59. M. Benešová
(IČO: )
Adresa:
púpavova 26,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020059
 
09.10.2020
sadzba a príprava do tlače
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 840,00 EUR
s DPH
-
58. Agem Computers
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020058
 
08.10.2020
káble
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 10,54 EUR
s DPH
-
57. exe,a.s.
(IČO: 17321450)
Adresa:
Plynáresnká 1,
821 09 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020057
 
06.10.2020
licencie programu MS Office
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 2 707,20 EUR
s DPH
-
56. M. Pekarik-Dent
(IČO: )
Adresa:
Gerlachovská 31,
040 01 Košice
Matematický ústav SAV 2020056
 
25.09.2020
germicídny žiarič
RNDr. J. Pócs, PhD. (vedúci MÚ SAV Košice) 529,05 EUR
s DPH
-
55. Amarco
(IČO: )
Adresa:
Hlavná 104,
04001 Košice
Matematický ústav SAV 2020055
 
05.10.2020
rúška
doc. RNdr. Karol Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 580,80 EUR
s DPH
-
54. Agem Computers
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020054
 
29.09.2020
taška na notebook
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 7,80 EUR
s DPH
-
53. Agem Computers
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAv 2020053
 
29.09.2020
Pc komponenty
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc> (riaditeľ MÚ SAV) 112,64 EUR
s DPH
-
52. Úrad SAV
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020052
 
28.09.2020
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 574,60 EUR
s DPH
-
51. DOXX
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 2020051
 
28.09.2020
stravné lístky
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 452,48 EUR
s DPH
-
50. Agem Computers
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020050
 
23.09.2020
prezentér a dokovacia stanica
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 184,49 EUR
s DPH
-
49. Mykhailo Dvoganych
(IČO: 50252445)
Adresa:
Moyzesova 9,
900 28 Ivanka pri Dunaji
Matematický ústav SAV 2020049
 
24.09.2020
maliarske práce
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 260,00 EUR
s DPH
-
48. Datart
(IČO: 35765038)
Adresa:
Pestovatelska 13,
821 04 Košice
Matematický ústav SAV 2020048
 
21.09.2020
2 ks čistička vzduchu
doc. RNDr. Karol nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 270,00 EUR
s DPH
-
47. M. Nahálka
(IČO: 43038077)
Adresa:
Podháj 1/B,
841 03 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020047
 
27.08.2020
vypracovanie Smernice č. 1/2020
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 87,00 EUR
s DPH
-
46. Tripsy
(IČO: 36276464)
Adresa:
šamorínska 4152,
903 01 Senec
Matematický ústav SAV 2020046
 
07.09.2020
hygienické potreby
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 271,92 EUR
s DPH
-
45. Mobelix
(IČO: 35903414)
Adresa:
Zvolenská cesta 30,
974 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020045
 
26.08.2020
nábytok
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 143,00 EUR
s DPH
-
44. DOXX-str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 2020044
 
24.08.2020
stravné lístky doxx
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 428,54 EUR
s DPH
-
43. Úrad SAV
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
81473 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020043
 
24.08.2020
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 697,00 EUR
s DPH
-
42. ALZA
(IČO: 36562939)
Adresa:
Bottova 7,
811 09 Bratislava
Matematický ústav SAv 2020042
 
21.08.2020
8 ks čističiek vzduchu
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 638,59 EUR
s DPH
-
41. Datard
(IČO: 35765038)
Adresa:
Pestovateľská 13,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020041
 
21.08.2020
čistička vzduchu Philips
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 599,00 EUR
s DPH
-
40. Octigon
(IČO: 35864711)
Adresa:
Plynárenská 5944/7B
Matematický ústav SAV 2020040
 
15.07.2020
poskytnutie služieb súvisiacich s projektami
doc. RNDr.K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 7 000,00 EUR
s DPH
-
39. AGem Computers
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020039
 
17.08.2020
Notebook
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 852,00 EUR
s DPH
-
38. M. Benešová
(IČO: 33158441)
Adresa:
Púpavova 26,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020038
 
20.07.2020
sadzba a príprava do tlače Mathematica Slovaca
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 788,00 EUR
s DPH
-
37. Kamiko -Hygiene
(IČO: 37070029)
Adresa:
Kremnička 3,
947 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020037
 
21.07.2020
hygienické potreby
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 303,13 EUR
s DPH
-
36. DOXX-str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 2020036
 
27.07.2020
stravné lístky Doxx
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 492,38 EUR
s DPH
-
35. Ústav vied o Zemi SAV
(IČO: )
Adresa:
Dúbravska cesta 9, <840 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020035
 
05.06.2020
ubytovanie M. Škoviera
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 80,00 EUR
s DPH
-
34. Úrad SAV
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
81473 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020034
 
24.06.2020
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 2 009,40 EUR
s DPH
-
33. Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 00398144)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020032
 
11.05.2020
tlač knihy J. Bosák
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 925,00 EUR
s DPH
-
32. Garage73, s.r.o.
(IČO: 51946254)
Adresa:
Galvaniho 6,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020031
 
02.06.2020
oprava auta
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 551,14 EUR
s DPH
-
31. GArage73
(IČO: 51946254)
Adresa:
Galvaniho 6,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020030
 
26.05.2020
tlmiče do auta
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 44,38 EUR
s DPH
-
30. DOXX - str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 2020029
 
25.05.2020
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 544,26 EUR
s DPH
-
29. Úrad SAV
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
81473 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020028
 
25.05.2020
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 622,20 EUR
s DPH
-
28. AGem Computers
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020027
 
14.04.2020
batérie
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 53,81 EUR
s DPH
-
27. Tripsy, s.r.o.
(IČO: 36276464)
Adresa:
Šamorínska 4152,
903 01 Senec
Matematický ústav SAV 2020026
 
11.05.2020
kancelárske potreby
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 483,96 EUR
s DPH
-
26. Euroline computer
(IČO: 36395994)
Adresa:
Svätoplukova 7,
036 01 Martin
Matematický ústav SAV 2020025
 
06.05.2020
notebook
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 115,07 EUR
s DPH
-
25. Tripsy,s.r.o.
(IČO: 36276464)
Adresa:
Šamorínska 4152,
90301 Senec
Matematický ústav SAV 2020024
 
06.05.2020
dezinfekcia
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 285,10 EUR
s DPH
-
24. DOXX-str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 2020023
 
28.04.2020
stravné lístky doxx
Doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 3 459,61 EUR
s DPH
-
23. Garage73
(IČO: 51946254)
Adresa:
Galvaniho 6,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020022
 
23.04.2020
výmena a vyváženie kolies
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 39,00 EUR
s DPH
-
22. Agem Computers, s.r.o.
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020021
 
27.04.2020
notebook
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 736,00 EUR
s DPH
-
21. Lamitec, s.r.o.
(IČO: 35710691)
Adresa:
Pestovateľská 16147/9
Matematický ústav SAV 2020020
 
06.04.2020
dezinfekcia a dávkovače
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 344,59 EUR
s DPH
-
20. Agem Computers, s.r.o.
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020019
 
01.04.2020
PC súčiastka
doc. RNDr. K. Nemoga, Csc. (riaditeľ MÚ SAV) 67,55 EUR
s DPH
-
19. Octigon
(IČO: )
Adresa:
Plynárenská 5944/7B,
821 09 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020018
 
28.02.2020
služby súvisiace s projektami
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 8 000,00 EUR
s DPH
-
18. Agem Computers, s.r.o.
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020017
 
01.04.2020
PC súčiastky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 148,34 EUR
s DPH
-
17. Agem Computers, s.r.o.
(IČO: 35692715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020016
 
23.03.2020
PC súčiastky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 61,78 EUR
s DPH
-
16. DOXX-stravné lístky, s.r.o.
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 2020015
 
30.03.2020
stravné lístky doxx
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 3 750,90 EUR
s DPH
-
15. Kamiko -Hygiene
(IČO: 37070029)
Adresa:
Kremnička 3,
947 05 Banská Bystrica
Matematický ústav SAV 2020014
 
06.03.2020
hygienické potreby
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) -
-
14. Agem Computers, s.r.o.
(IČO: 3569715)
Adresa:
Panónska 42,
851 01 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020013
 
28.02.2020
PC súčiastky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 76,43 EUR
s DPH
-
13. Octigon
(IČO: )
Adresa:
Plynárenska 5944/7B,
821 09 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020012
 
28.02.2020
služby súvisiace s vypracovaním projektov
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 7 080,00 EUR
s DPH
-
12. Úrad SAV
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020011
 
24.02.2020
stravné lístky do jedálni
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 557,20 EUR
s DPH
-
11. Doxx - stravné lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 2020010
 
24.02.2020
stravné lístky
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 568,20 EUR
s DPH
-
10. Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 42159580)
Adresa:
Zámocká 18,
919 04 Smolenice
Matematický ústav SAV 2020009
 
17.02.2020
ubytpvanie a strava pre účastníkov konferencie
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) -
-
9. National Pen
(IČO: 97264440)
Adresa:
P.O.Box 0013,
800 90 Bratislava 090
Matematický ústav SAV 2020008
 
29.01.2020
prezentačné perá
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 253,49 EUR
s DPH
-
8. Centrum spoločných činností SAV
(IČO: 42159580)
Adresa:
Zámocká 18,
919 04 Smolenice
Matematický ústav SAV 2020007
 
06.02.2020
ubytovanie a strava pre účastníkov konferencie
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 2 924,14 EUR
s DPH
-
7. Centrum spoloč. činností SAV
(IČO: 42159580)
Adresa:
Zámocká 18,
919 04 Smolenice
Matematický ústav SAV 2020006
 
06.02.2020
ubytovanie-Výročný seminár
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 99,00 EUR
s DPH
-
6. E. Lipták
(IČO: )
Adresa:
Budovateľská 15,
927 01 Šaľa
Matematický ústav SAv 2020005
 
28.01.2020
inštalačné práce v garáži MÚ SAV
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 320,00 EUR
s DPH
-
5. Doxx stravné lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 2020004
 
27.01.2020
stravné lístky Doxx
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 468,72 EUR
s DPH
-
4. Ústav vied o Zemi SAV
(IČO: 586943)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
Matematický ústav SAV 2020003
 
03.01.2020
ubytovanie pre vedeckého pracovníka
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 60,00 EUR
s DPH
-
3. Kamiko Hygiene
(IČO: 37070029)
Adresa:
Kremnička 3,
947 05 Banská Bystrica
Matematický ústav SAV 2020002
 
08.01.2020
hygienické potreby
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 111,00 EUR
s DPH
-
2. Go Travel Slovakia
(IČO: 31380123)
Adresa:
Moskovská 15,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 2020001
 
07.01.2020
letenka Bokes, Novotný
Doc.RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 315,00 EUR
s DPH
-
1. DOXX-str. lístky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 202033
 
24.06.2020
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 855,50 EUR
s DPH
-